Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Program pre poslanca

V týchto komunálnych voľbách 2018 sa uchádzam aj o post poslanca do obecného zastupiteľstva.

Posledné volebné obdobie som poslancom obecného zastupiteľstva. Spoznal som bližšie veci, ktoré súvisia so životom obce, s jej financovaním a jej rozvojom a budovaním. Žiaľ aj so zneužívaním majetku obce k bezodplatnému užívaniu či v osobný prospech jej predstaviteľov. Spoznal som, že v obci sa presadzujú osobné záujmy nad záujmami obce, teda verejnými.

Nie je mi jedno, ako sa v obci narába s verejnými financiami, ako sa napr. prideľujú dotácie. Na čo sa majú použiť financie obce vo veciach investícií. Pri investíciách, ktoré som presadzoval a presadzujem, vždy argumentujem ich významom pre obec, odhliadnuc od osobných záujmov. Klientelizmus a osobný prospech sú pre mňa v tejto pozícii neprijateľné.

Ako predseda stavebnej komisie som poukazoval na nedodržiavanie územného plánu obce, na nekoncepčnosť a neregulovanosť súčasnej výstavby v Marianke. Žiaľ, ako poslanci nemáme možnosť priamo kontrolovať stavebný úrad a ani starostu, ale aspoň takto som plnil svoje sľuby o verejnej kontrole. Niekoľkokrát som odporúčal starostovi zverejňovanie rozhodnutí stavebného úradu. Uspel môj návrh na zverejňovanie zvukových záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Ako člen dozornej rady Prvej Mariatálskej Prevádzkovej s.r.o., obecnej obchodnej spoločnosti, som niekoľkokrát zvolal zasadnutie jej dozornej rady. Vždy z dôvodu ujasnenia si nezrovnalostí, ktoré boli aktuálne v spojení s jej aktivitami. Zistenia sú však vždy úlohou pre hlavnú kontrolórku. Inicioval som poslanecký prieskum v tejto spoločnosti. V ďalšom volebnom období budem presadzovať jej zrušenie, nakoľko tu je vždy riziko neustriehnutia finančných operácií, ktoré sa dejú v tejto spoločnosti. Peniaze v tejto spoločnosti sú netransparentne používané na iné účely, než na aké boli poskytnuté obcou vo forme pôžičky.

Obec potrebuje rozumné a odborné plánovanie, potrebuje vypracovať na ďalšie volebné obdobie plán investícií, ktoré sú potrebné v obci spraviť. Treba rozšírenie kapacít škôlky či školy, telocvičňu, ihrisko, inžinierske siete kde nie sú. Nie však siete tam, kde bude prebiehať súkromná výstavba. To musí zafinancovať developer a nie obec.

Tieto moje zásady chcem presadzovať aj v ďalšom období, hlasovať o verejných financiách podľa verejného záujmu, presadzovať použitie investícií tam, kde je to naozaj bezpodmienečne nutné.

Nie je mi jedno, čo sa deje s Mariankou. 

Marianka potrebuje reštart.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára