Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Program pre starostu

Marianka si od nežnej revolúcie prešla veľkými turbulenciami. Od absolútneho zanedbania a zabudnutia z čias éry bývalého režimu, až po nezdravý a neriadený developerský boom po roku 2000. Táto nádherná historická obec si nesporne zaslúži viac ako len ťaženie z jej zdrojov bez potreby prinavrátiť a zveľadiť.

Marianka čelí obviňovaniu, vzájomným sporom, deleniu sa na skupinky. To treba zmeniť.

Som Mariančan, moja rodina tu žije už niekoľko generácií. Toto je moja vízia obce pre všetkých.

Rozvoj a výstavba v obci
Výstavba v obci je nekoncepčná a neregulovaná. Dedina sa mení na zónu hustého bývania bez odpovedajúcej vybavenosti. Striktné dodržiavanie územného plánu obce ako aj vypracovanie územného plánu ešte nezastavaných zón vedia pomôcť preriediť výstavbu. 

Rozvoj obce musí byť spracovaný v investičnom pláne, ktorý bude vytvorený aj v spolupráci s obyvateľmi.

Porovnanie zastavanosti katastra obce Marianka medzi rokmi 2004 a 2017 si je možné pozrieť na nasledovnom linku: -> Marianka porovnanie 2004 vs. 2017 Zvislý posuvník sa dá posúvať do strán.


Skúsim do obce pritiahnuť obchod typu Tesco Expres či Coop Jednota. Veď počet obyvateľov v obci (neoficiálne) je skoro 3500 ľudí.

Infraštruktúra
Verejné financie v obci treba smerovať na dobudovanie infraštruktúry, ktorá stále chýba. Kanalizácia na uliciach  horná Štúrová, Poľná či Pod mlynom. Vodovod na Partizánskej, Borinskej, nedostatočný je na Podhájskej. Chýba plyn na niektorých uliciach. Niekoľko rokov rozbitú Bystrickú ani nespomínam. Budovateľská ulica je tiež rozbitá v dolnej časti.
Prinutiť stavebníka kanalizácie na Štúrovej, aby ju čo najskôr skolaudoval a sprevádzkoval.

Tieto aktivity realizovať v blízkej spolupráci či s podielom developerov, ktorí v Marianke stavajú rodinné domy.

Životné prostredie
Treba presadiť, aby obyvatelia plne triedili domový odpad. Treba zabezpečiť správne kontajnery a ich dostatočnú kapacitu a periodicitu vývozu. Triedenie odpadu sa musí stať pravidlom v každej domácnosti.  Treba vedieť poradiť v týchto otázkach aj starším občanom. 

Senné nádchy a alergie trápia veľa ľudí, preto zabezpečím kosenie pozemkov ich majiteľmi.

Nedovolím znižovanie podielu zelených plôch v obci zvyšovaním zastavanosti v lokalitách.

Sociálna starostlivosť, seniori, kultúra
Venovať dostatok pozornosti starším občanom. Pokúsim sa zabezpečiť výhodné stravovanie pre seniorov s rozvozom. Mať pravidelné posedenia s občanmi a rozprávať sa s nimi o problémoch, ktoré ich vo vzťahu k obci trápia.

Pokúsim sa zabezpečiť senior taxi, podobne ako to majú v Záhorskej Bystrici, aby starší ľudia a ľudia s obmedzeným pohybom neboli obmedzení len na regionálnu autobusovú dopravu.

Mojou snahou bude obnoviť kultúrne podujatia, ako ich starí Mariančania poznajú z minulosti. Hodová zábava, fašiangová zábava a pod.

Obecný majetok a verejné financie
Verejné financie treba používať efektívne a nakladanie s nimi musí byť prehľadné a dôsledne kontrolované. Budem používať efektívne formy verejného obstarávania,  spolupracovať s miestnymi dodávateľmi služieb či tovarov, ale za konkurenčné ceny.

Efektívne využívanie obecného majetku bude pravidlom, avšak vždy v prospech obce. Upredňostňovanie osobných záujmov považujem za neprípustné.

Šport a voľný čas
Obci chýba telocvičňa či multifunkčné ihrisko. Verím, že obyvatelia by tieto športoviská dostatočne využívali. Športový areál treba dobudovať o tieto zariadenia, ak obec vysúdi pozemky pri ihrisku v spore s firmou ASPAG.

Športový areál by mal byť miestom na trávenie voľného času.

Efektívna samospráva
Obec vstúpi do systému „Odkaz pre starostu“. Rozšírim moderné spôsoby komunikácie. Počítač, sociálne siete, SMS. Spolupráca starostu so zastupiteľstvom musí byť základom efektivity.

Obecný úrad tu bude pre obyvateľov, ktorí tu dostanú vždy potrebnú informáciu či odpoveď.

Aspoň raz do roka chcem dať príležitosť občanom stretnúť sa na verejnom zhromaždení obyvateľov. Aby povedali, čo ich trápi či teší, čo im vadí či čo si pochvaľujú, čo sa zhoršilo či zlepšilo.


Transparentnosť sa stane jedným z mojich hlavných hesiel. Zverejním všetky rozhodnutia stavebného úradu aj spätne.

Bezpečnosť a doprava
Skúsim nájsť riešenie či bude výhodnejšie vytvoriť obecnú políciu alebo v oblasti zabezpečenia poriadku a bezpečnosti spolupracovať s obecnými políciami v Záhorskej Bystrici alebo Stupave.


S BID treba spolupracovať na aktualizácii grafikonu autobusov, aby to vyhovovalo občanom. Časy, nadväzovanie spojov, úprava trás autobusov.

S magistrátom Bratislavy vybaviť zlepšenie križovatky v Záhorskej Bystrici pri napájaní sa na cestu zo Stupavy. Nielen odbočovacie pruhy sú potrebné, ale aj jej osvetlenie.

Zhodnotiť inštaláciu spomaľovačov či radarov, ktoré vedia čítať aj EČV vozidla a zobraziť ho.

Trvalý pobyt v obci
Treba presvedčiť ľudí, že neprihlásením sa k trvalému pobytu v obci, oberajú obec o peniaze z podielových daní. Na rok 2018 je príspevok pre Marianku cca. 309€/osoba. 
porovnanie podielových daní v Marianke a okolitých obciach vzhľadom na počet obyvateľov
V prípade neprihlásených obyvateľov to sú nemalé finančné prostriedky, ktoré sa dajú použiť na rôzne potrebné investície. Veď neprihlásení obyvatelia tiež používajú infraštruktúru obce, ale neprispievajú na ňu.

Na záver
V tejto súvislosti treba uvažovať nad možnosťou referenda o pripojení k Bratislave. Vyriešilo by sa tým hneď niekoľko problémov. Obyvatelia by získali dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. Musela by do Marianky jazdiť bratislavská MHD, ale nejazdila by sem regionálna preprava Slovak Lines. Rodičia by mali lepšiu možnosť umiestniť dieťa do škôlky či do školy, bez potreby mať trvalý pobyt v Bratislave. Obec by získala vyšší výnos z podielových daní na obyvateľa.


Nie je mi jedno, čo sa deje v Marianke.

Marianka potrebuje reštart.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára