Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

piatok 21. februára 2014

Cesty v lokalite Tálky - keď babrák developer šetrí na minimálnom dopravnom priestore

Tak už je to aj oficiálne potvrdené nielen ODI OR PZ Malacky, ale aj KDI KR PZ Bratislava. Dopravní inžinieri  z dopravného inšpektorátu to dali pekne čiernym písmom na biely papier. Lokalita Tálky teda presnejšie cestné komunikácie nespĺňajú požiadavky na minimálny dopravný priestor podľa STN 73 6110.

Rozhodnutie je tu:
http://www.marianka.sk/web/pictures2014/2014_02_14_potvrdenie_zavazneho_stanoviska.pdf