Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

pondelok 16. februára 2015

AKO TO VIDÍM JA "OZ dňa 4.2.2015" - správoplatnenie uznesení

Dnes tak trošku z pohľadu na podpísanie resp. nepodpísanie prijatých uznesení starostom obce. Pri nepodpísaní uznesenia sa jedná o jeho pozastavenie.

Niektoré uznesenia neboli na OZ 4.2.2015 prijaté poslancami, niektoré boli prijaté, ale nepodpísané starostom. Ich prehľad máte na adrese:
Uznesenia OZ 4.2.2015 (sem kliknite)

piatok 6. februára 2015

AKO TO VIDÍM JA "Obecné zastupiteľstvo dňa 4.2.2015"

Mnou podané návrhy uznesení:
  • O obehu účtovných dokladov – rozumejte doplnenie čísla položky podľa rozpočtu, aby sa účtovný prípad vedel jednoznačne rozpočtovo identifikovať.
  • Zverejňovať skeny objednávok, zmlúv, faktúr vrátane obsahu objednávok, faktúr a zmlúv so všetkými prílohami – aby sa predišlo fámam o faktúrach za tovar a služby, stransparentnenie zverejňovaných informácií

štvrtok 5. februára 2015

Dopravná bezpečnosť v obci, či TU JA som pán!

Ak chodíte autom, určite ste už mali nejednu kolíznu situáciu aj v našej obci. To ma nabáda k zamysleniu sa.

Toto sú Vaše skúsenosti na prístupových komunikáciách :
  • Vodiči nedodržiavajú povolenú rýchlosť, tým ohrozujú seba aj ostatných. Napr. nemôžete tušiť, kto   hoci aj pomaly sa objaví za rohom, prípadne vybehne z brány.