Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

pondelok 22. októbra 2018

K predvolebnej diskusii kandidátov


Včera prebehla predvolebná diskusia kandidátov na starostu obce.

Chcel by som dať niekoľko upresnení k mojim bodom, ktoré som v tejto diskusii povedal.


Či už budem starosta alebo nie, ale zabezpečil som hĺbkový audit činnosti stavebného úradu v Marianke ako takého. Audit je v pláne na rok 2019, vykoná ho Okresný stavebný úrad, výsledok zaujíma aj Ministerstvo dopravy a výstavby. Nie som totiž spokojný s jeho postupmi, vynechávaním účastníkov, nedodržiavaním zákonov a lehôt a taktiež technických noriem. Stavebný úrad v Marianke si totiž veľa vecí vykladá po svojom, alebo ich jednoducho nedodržiava. Aký bude výstup z auditu neviem, ak by som bol vo funkcii starostu, budem maximálne nápomocný a súčinný. Nápomocný svojimi zisteniami. Ako sa budú dať upraviť, opraviť či nebodaj napadnúť či odvolať niektoré rozhodnutia nechcem písať, pretože to neviem. To je vec postupov definovaných v Správnom poriadku a v Zákone o správnom konaní.

Osobne som zorganizoval petíciu „Za vypracovanie územného plánu zóny pre regulačné bloky B17, B23, B18, B3, B4, B8 a B9 v zmysle platného Územného plánu obce Marianka“. Konkrétne to znamená, že Marianka v bode D.1.12 aktuálne platného územného plánu obce z roku 2010 má zadefinované bloky B, kde je nutné dať vypracovať územný plán zóny, ešte pred začatím vydávania stavebných povolení na výstavbu v týchto blokoch. Znenie petície a mapa, kde sa tieto bloky nachádzajú sú v nasledovných obrázkoch. Dotknuté bloky sú označené na mapke žltou farbou. Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.


Petíciu podpísalo 132 ľudí, prevažne z dotknutých okolitých území, ale aj z dediny ako takej. Uvedenú petíciu som osobne s týmito všetkými ľudmi prediskutoval, vysvetľoval som im, čoho sa týka, prečo ju organizujem, pre koho je dobrá. Pre nás všetkých, čo žijeme v Marianke.

V petícii bola a je jedna pisateľská chyba, ktorá mi bola starostom vytknutá, a to že je tam uvedený petičný výbor, teda výbor, ktorý má mať viacero ľudí. Odpovedal som, že je to pisateľská chyba, a petíciu som zostavil a podávam sám. Reakcia starostu Hasoňa (výzva na doplnenie petície o petičný výbor a iné) na uvedenú petíciu je presne v jeho developerskom duchu. On je starosta a schvaľovanie územného plánu má v právomoci obecné zastupiteľstvo. To je pekné, má pravdu, ale iniciovanie zadania vypracovať uvedené plány zón môže urobiť aj on. Ale on nemá záujme, nakoľko v každej z uvedených lokalít teda blokov niečo má. Ak ich nemá skoro celé. A sú tam hlavne aj ďalšie body petície, ktoré už musí stavebný úrad ako prenesený výkon štátnej správy vykonávať a dodržiavať. A rozhodnutia podpisuje starosta a teda stavebný úrad riadi.

Mário Bubnič v diskusii povedal, že som zistil, že zmluva na pôžičku na 170.000€ pre PMP je zlá. A teda že som obral ľudí na Bystrickej o možnosť konečne začať opravu tejto ulice. Milý Mário, Ty a Tvoji spoluhlasujúci ste neakceptovali hlasovanie len o pôžičke 80.000€ pre PMP a len na Bystrickú, ako to navrhol Michal Hollý. Vy ste potrebovali celú sumu 170.000€, táto zahŕňala aj investíciu 70.000€, s ktorou som nesúhlasil, nakoľko sa týkala Športovej ulice bez akéhokoľvek projektu, rozpočtu a hlavne vysvetlenia, na čo uvedené peniaze sú. Bol návrh schváliť peniaze len pre Bystrickú, tu ste nehlasovali za, dokonca zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde sa toto malo prejednávať ešte raz, ste všetci piati odignorovali, niekto kosil, niekto robil niečo iné. Ale boli ste dohodnutí ignorovať toto mimoriadne zastupiteľstvo. Nie ja som urobil obštrukciu pôžičky 170.000€, ale vy ste dosiahli neschválenie dodatočných 80.000€ pre Bystrickú. V zápisnici z neuznášaniaschopného zastupiteľstva je nesprávne uvedené, že ste boli ospravedlnení. Nie, neboli ste ospravedlnení. Kosenie počas zasadnutia OZ sa nedá ospravedniť.  Môj pohľad na toto zastupiteľstvo je v samostatnom článku na mojom blogu tu-> Mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva

Nemienil som reagovať na jeho invektívu voči mne v tejto diskusii. Bola pod moju úroveň. Ja som potreboval prezentovať moju víziu. Ako má fungovať úrad starostu, čo všetko ako starosta potrebujem zabezpečiť.

Nespomínal som efektívne využívanie foriem verejného obstarávania, hlavne transparentne. Využívanie rôznych foriem dotácií, príspevkov z rôznych zdrojov. EU fondy, ministerstvá, granty.

Nedala sa rozvinúť myšlienka spolupráce s BSK, z dôvodu krátkosti času. Ale tam už som tiež podnikol kontakty, telefonáty. Všetko je ale možné až po voľbách. BSK je otvorené spolupráci, víta nápady.

Na koniec ešte musím dodať, že obec asi (teda určite) nebude mať tento rok schválený rozpočet na rok 2019. Návrh rozpočtu doteraz nebol starostom na budúci rok ani navrhnutý ani predložený. On ho totiž navrhuje a predkladá na rokovanie OZ, zároveň riadi rozpočtový proces. Obec teda pôjde na začiatku roka v rozpočtovom provizóriu.

Chcem sa aj touto cestou ešte raz poďakovať organizátorovi, skupine kandidátov s názvom „Moja Marianka“, za zorganizovanie uvedenej diskusie.

Na záver: 
Nie je mi jedno, čo sa deje v Marianke.
Marianka potrebuje reštart.

4 komentáre:

 1. REŠTART je to správne, čo je treba v Marianka urobiť. Tento nakopený podvodný bordel predchádzajúcich "kapitánov obce" treba úplne vypnúť a poctivo reštartovať. V oblasti stavebných záležitostí je audit naprosto prepotrebný, inak zostane naďalej všetko po starom.
  Bubnič naozaj nerozumie o čo tu ide? Veď to je vysvetlené úplne jasne. Ale on asi vie (možno ?)a koná za určitým účelom (nie pre obec a Bystrickú, ale...). Alebo ani nevie, kde je sever.
  A to chce byť Bubnič starostom? Pán Boh ochraňuj Marianku pred takouto personou. Ani za poslanca by som ho neodporúčal.
  Mariančania, rozmýšľajme. Ak to teraz poserieme, tak už nám nič nepomôže. Aj ten komu na Marianke záleží si raz môže povedať "tu sa snažiť nemá zmysel". A zlodeji budú mať potom voľnú cestu.
  Predsa ešte jedna poznámka: Myslím, že naša malá obec je už silno preľudnená, stavajú sa domčeky na mini parceliach, možno by tu chcel niekto aj "poschoďáky" robiť a developeri sa ju chystajú ešte viac zaplniť, nech je zisk pre nich maximalizovaný, bez ohľadu na nás všetkých.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Výstižná a presne trafená reakcia na článok

  OdpovedaťOdstrániť
 3. neviem či sa tomuto dá zabrániť aby si ďaľšia oveľa silnejšia developerska skupina ako tá ktorá si tu robí čo chce nezačala prerážať cestu lesom a Marianka sa nestala časom priechodnou obcou na Raču aj po povrchu.A to bude neporovnateľné s tými ktorí tu boli v minulosti a s tými ktorí tu sú v súčasnosti.

  Dá sa to možno minimálne oddialiť pokusom o správny výber obecného zastupiteľstva.
  Dá sa to ZÁUJOM obyvateľov obce o veci verejné .Nestačí len čítať predvolebné letáky (ak je to aspoň polovica občanov ktorí si to čítajú )ale mali by sa občania zaujímať aj o prostredie z ktorého kandidáti prichádzajú, systémovosť ich krokov vo veciach verejných v minulosti , o ich históriu vo všeobecnosti .Hovorí sa že keď nepoznáš históriu národa nepoznáš ani jeho budúcnosť .To by sa dalo aplikovať aj na každého z nás. Malo by nás zaujímať či sú schopní pracovať len pre úzku záujmovú skupinku alebo vedia pracovať pre blaho väčšiny .Máme tu históriu a vieme odsledovať že aj tam kde sa zdá že pracuje sa pre blaho väčšiny tá väčšina je neskôr použitá pre blaho menšiny 
  Či vedia kandidáti dôstojne reprezentovať svojich občanov , či sa vedia vyjadrovať tak, aby im každý občan rozumel .Vhodné je si pozrieť ako tí, čo opäť kandidujú hlasovali na OZ v minulosti .Tam sú dosť podstatné informácie.Na súčasných kandidátoch sa dá odsledovať dosť a aj na tých ktorí ešte nekandidovali.
  Viem u nikoho nemáme istotu ale aspoň sa pokúsme minimalizovať nesprávnu voľbu.Lebo jedného dňa sa budeme opäť len diviť .

  OdpovedaťOdstrániť
 4. K 12:22 : V princípe s Vaším príspevkom súhlasím, ale:
  Terajší developer ( developeri) v takom malom katastri ako je Marianka už všetko vychytali a chystajú sa vychytať ešte zostatky, už do rajónu nikoho nepotrebujú a nepustia. Ryžovať budú z toho, čo už majú, aby to maximálne zúročili, napríklad tým, že už nepredávajú pozemky, už stavajú domy, na malých plochách, čo najviac predať, nezáleží im na tom, že tento krásny priestor Marianky je "prepchaný" množstvom domov a obyvateľov. Len nech majú z toho zisk.
  Skúsme rozmýšľať, kto im môže v ich rozpínavosti, bezohľadnosti a ich prospechu za hocijakú cenu bez ohľadu na ľudí brániť. Je tu človek, ktorý nosí ešte z čias Juriku svoju kožu na trh, informuje o špinavostiach v našej obci aj keď je za to dávaný niekedy na posmech a je "bití".
  V terajšom OZ vidím len dvoch poslancov, ktorí nemajú za ušami z čias Juriku a aj Hasoňa. Je to Brestovanský a Jelačič. Kto ešte aj z nových by bol prínosom pre obec, aby nemusela byť voľba menšieho zla?
  Vedel by som napísať môj pohľad na každého terajšieho, možno ho ešte napíšem, ich konanie je veľmi priehľadné a teda hodnotiteľné. Ale okrem týchto dvoch ma nikto z nich nepresvedčil. Napríklad taký Neumahr je poslancom ešte z čias Juriku, aby pre jeho "špinavosti" zdvíhal ruku pri hlasovaní...Na OZ akoby inak ani nebol.

  OdpovedaťOdstrániť