Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

streda 2. novembra 2022

Je po voľbách. Ideme ďalej. (Zamyslenie sa.)

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným voličom za ich hlasy a za prejavenú dôveru.

Minulý víkend boli v našej Marianke voľby starostu aj poslancov do obecného zastupiteľstva. Zvolení boli všetci kandidujúci jestvujúci poslanci (počtom 5), okrem jedného. Čiže zastupiteľstvo sa obmení, do nového zastupiteľstva nastúpia 5 novozvolení poslanci (rátam aj náhradníka). A ľudia si zvolili aj novú starostku Zuzku Ivákovú.

Ja však chcem napísať o inom. Pred voľbami to boli dve skupiny kandidujúcich, ktoré vlastne kandidovali proti sebe. Kandidáti okolo novozvolenej starostky a kandidáti okolo už dosluhujúceho starostu.

streda 26. októbra 2022

Ako to je v skutočnosti s odpočtom práce starostu Jeckela?

Eugen Jeckel napísal odpočet starostovania za 11 mesiacov svojho starostovania. K tomu treba pripočítať ešte skoro trištvrťrok, čo Eugen Jeckel plnil povinnosti zastupujúceho starostu, keď Dušan Statelov odstúpil k dátumu 10.3.2021.Jeckelov odpočet nájdeme na linkách:

https://www.timpremarianku.sk/11-mesiacov-mojho-starostovania

https://www.facebook.com/groups/1815690775317952/posts/3464829920404021

K jeho bodom číslo:

1.            Bystrická ulica: len dokončil to, čo začal Dušan Statelov. Rok nevie zabezpečiť kolaudáciu, zároveň je nezmyselne osadená dopravným značením, čo som mu viackrát vytkol. Osadenie ochranných stĺpikov pri soche sv.Antoníčka, aby ho nepoškodili zatáčajúce autá, bez odozvy. Žltá čiara ako zákaz státia či parkovania popri chodníku pri ihrisku, tiež bez odozvy. Osadenie zrkadla na sprehľadnenie situácie, bez odozvy.

Prečo budem voliť Zuzku, časť II. Financie, škola, škôlka a seniori.

Zuzka o sebe rada hovorí, že má rada matematiku. A v obecnom zastupiteľstve jej to s číslami vždy išlo.

Keď prišiel nejaký návrh úpravy rozpočtu, vždy sa ním poctivo zaoberala. Pri ročných návrhoch rozpočtu sme spolu vždy aj niekoľko hodín analyzovali návrh a aktuálny či predchádzajúci rozpočet. Aby sme lepšie pochopili zmeny v ňom. Zuzka má prehľad vo financiách obce v rozsahu, kde jej snáď môže konkurovať len obecná účtovníčka a v niektorých bodobh hlavná kontrolórka. Štyri roky v pozícii obecnej poslankyne bola pre ňu výborná skúsenosť. Príjmy a výdaje obce v navrhovaných zmenách či úpravách po jej analýze boli vždy zárukou, že tie čísla majú hlavu a pätu. Zuzkyne slová sú: „Kto má rád čísla, tak rozpočet je celkom zaujimavá vec. Nielen výdavky, ale najmä príjmy. Od čoho závisia, napr. podielové dane a ako sa prerozdeľujú.

utorok 4. októbra 2022

Prečo budem voliť Zuzku, časť I

Zuzku Ivákovú rodenú Pírovú som spoznal náhodným stretnutím pri Bille v Záhorskej Bystrici niekedy na jeseň 2018, ešte pred voľbami. Pozdravili sme sa, a dali sme taký prvý všeobecný rozhovor. Na prekvapenie, trval skoro hodinu. Pre mňa bol zaujímavý.

Mariatálsky štvanec 2022
Zuzku som následne stretol až na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po voľbách 2018. Čo ma na Zuzke zaujalo? Bol to jej veľmi dobrý prehľad o Marianke, jej znalostiach o škole, škôlke, tomu zodpovedajúcich zákonoch a predpisoch, jej zaujatoť číslami, aj to, koľko tu pozná ľudí: starých Mariančanov i tých dosťahovaných. A zmysel pre spravodlivosť, čestnosť, snahu pomáhať iným, jej široké aktivity v živote.
Mariatálsky štvanec 2022