Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

sobota 17. januára 2015

Dary obci

Na Youtube je celkom zaujímavé video ohľadom dorov obci. Jedná sa o obec Bernolákovo, ale podobnosť s Mariankou v podstate je vidieť.

Video ohľadom darov obci je tu:
Či niečo s týmito darmi spravíme v našej obci my, to už bude na nás. Je na Vás občanoch, aby ste presvedčili nás poslancov, aby sme sa snažili nejako takúto zmenu vo financovaní našej obce nájsť resp., zaviesť.

štvrtok 8. januára 2015

Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho konania.

Konanie, nech je hocijaké, priestupkové, správne, stavebné musí mať určité postupové náležitosti.

K efektívnemu zapojeniu sa do rozhodovacieho konania je teda potrebné poznať nie len správny poriadok, ale aj zákon, ktorý upravuje pravidlá v oblasti, ktorej sa toktoré rozhodovanie týka. Tento osobitný zákon, napr. stavebný poriadok, totiž môže obsahovať odlišnú úpravu. Ak stavebný zákon napr. upravuje okruh účastníkov alebo niektoré časti procesu – územného, stavebného alebo kolaudačného konania – inak, potom platí úprava v stavebnom poriadku. Ak ale osobitný zákon nemá odlišnú úpravu, potom sa aplikujú ustanovenia správneho poriadku.