Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

utorok 24. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo – 17.3.2015 - moje postrehy

Program aj s pozvánkou boli až netradične zverejnené 7 dní pred konaním OZ. Ja som zaslal dva návrhy bodov (znovuschválenie zverejňovania zvukového záznamu OZ a zaplatenie vstupu na portál www.isamosprava.sk), 4 dni pred konaním OZ, nakoľko v minulosti mi boli vyčítané zaslania v lehote menej ako 3 dni pred OZ. Starosta ešte 1 deň pred konaním OZ