Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

štvrtok 31. júla 2014

Záverečný účet obce Marianka za rok 2013 - analýza podľa možností

Na linku je stručný prehľad analýzy záverečného účtu obce Marianka za rok 2013, tak ako bol predložený a publikovaný na webe obce.

Stručná analýza podľa dostupných možností je tu:

Čítanie je to určite zaujimavé.


Vstupy k rozpočtovému hospodáreniu Marianky

Najnovší relevantný dokument je záverečný účet za rok 2013, ktorý sa schvaľoval na zastupiteľstve 11.6.2014:

Zaujímavé položky sú tieto:

SKUTOČNÉ PRÍJMY CELKOM: 1 166 908 €
a) Daňové: 713 046 €
- Z príjmov: 288 407 €
- Z nehnuteľností: 354 331€ (pôvodný rozpočet 258 000 €)
 • táto daň je priamo vyberaná obcou od občanov, viaceré sadzby sú rekordne najvyššie v rámci celého Slovenska
 • 37% prekročenie rozpočtu nie je pozitívom ale znakom nesprávnych predpokladov a príliš vysokého nastavenia daní
 • pre zaujímavosť, na konci roku 2012 Marianka v konsolidovanej výročnej správe uvádza, že plánovala bežné príjmy pre rok 2013 na 773 000 €, pričom skutočnosť bola > 1 000 000 € - opäť zrejme dôkaz, že s rozpočtom sa narába na príjmovej stránke neriadene – živelne a ani prekračovanie plánovaných príjmov nevedie k odbremeneniu občanov od zvýšených daní ale vedie len k zvýšenej spotrebe na „bežných výdavkoch“ (http://www.marianka.sk/dokumenty/ROK-2013/2013_09_25_OZ/Konsolidovana_vyrocna_sprava_2012.pdf)
b) Nedaňové
·        Ostatné poplatky: prevažne pokuty za porušenie predpisov 36 566 € (pôvodný rozpočet 0 €)
 • vzhľadom na veľkosť obce je zrejmé, že pokuty neplnia len primeraný sankčný a represívny účel ale sú využívané ako nástroj na významné zvyšovanie príjmov, často pri hornej hranici maximálnej sadzby, čo vzhľadom na počet a udeľovanie takmer výhradne bez upozornenia a snahy o riešenie dohodou má ťažko inde na Slovensku v obecných pomeroch obdobu
 c) Bežné príjmy: granty 75 861 €
 • obsahuje granty od občanov do fondu rozvoja obce (väčšinou „dobrovoľné“, t.j. vyžiadané pri administratívnych úkonoch, ktorých komplikovaný priebeh by predstavoval vážnu životnú komplikáciu pre „darujúceho“ = stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie), napriek deklarácii pri násobnom zvyšovaní daní pre stavebníkov, že má ísť o náhradu týchto netransparentných a neférovo získavaných grantov od občanov
VÝDAVKY CELKOM: 870 072 €
a) Bežné výdavky (= ČISTÁ SPOTREBA!!!): 715 827 € (> 60% všetkých príjmov, >100% daňových príjmov)
 • Z toho všeobecné „výdavky verejnej správy“ (t.j. fungovanie miestneho úradu): 409 673 €
 • Základná škola: 81 286 €
 • Materská škola: 72 838 €
 • bez komentára - stačí výdavky porovnať
Najdôležitejší fakt: kapitálové výdavky, teda investície v obci, ktoré sa premieňajú do majetku boli (okrem použitia dotácie z envirofondu) vo výške len 54 245 € teda pri sume príjmov 1,166 mil. € predstavujú investície 4,6% z príjmov!!!

Prehľad investičných výdavkov 2013:
Investícia
Príspevok obce
PD Bystrická kanalizácia
240,00
Hudobné ozvučenie
1 600,00
Kamerový systém spolufin.
2 989,41
Merač rýchlosti SPOMAĽ
1 194,00
PD chodníky
13 578,00
PD Štúrova a Karpatská VO
4 400,00
PD Južná cesta VO
3 000,00
PD Exteriérové úpravy
2 200,00
PD Karpatská ulica VO
2 000,00
PD prekládka trafostanice
2 900,00
PD revitalizácia Bystrická
2 000,00
PD Floriánek
1 000,00
PD kanalizácia Bystická
720,00
Kanalizácia Bystrická ul.
5 263,16
Chodník Karpatská ul.
1 161,17
 • je vidieť, že finančne obec napriek obrovským príjmom vynakladá na investície v podstate smiešne sumy v jednotkách tisícov eur ročne
 • pritom rozpočtové príjmy obec stále zvyšuje
Rozpočtové príjmy obce 2010:        464 445,-Eur
Rozpočtové príjmy obce 2011:        603 461,-Eur
Rozpočtové príjmy obce 2012:        780 546,-Eur
Rozpočtové príjmy obce 2013:      1 001 421,-Eur
a to na úkor občanov (dane, pokuty), no príjmy, keďže príjmy neplynú do investícií, rozplývajú sa nenávratne v spotrebe

Ostatné zaujímavosti:

1. V programovom rozpočte na roky 2014-2016 má Marianka na položke právne služby sumy 20 000 až 22 000 €
http://www.marianka.sk/web/pictures2013/2013_11_13_Navrh_programoveho_rozpoctu.pdf
·        pritom obec má zamestnanca právnika a starostom je právnik.
·        špeciálne tieto faktúry nie sú zverejňované konkrétne, len pod dodávateľom "Advokátska kancelária", rozdelené na menšie sumy, na rozdiel od všetkých iných podobných výdavkov bez skenu faktúry, či zmluvy (prečo asi???, aká je to advokátska kancelária???)
·        napríklad v 11/2013 boli zverejnené tieto faktúry za > 5 000 €:
Predmet
FD /0218/13
Advokátska kancelária
právna pomoc
1266.00
13.11.13
FD /0259/13
Advokátska kancelária
právne služby
1428.00
13.11.13
FD /0299/13
Advokátska kancelária
právne služby
1560.00
13.11.13
FD /0327/13
Advokátska kancelária
právne služby
1035.46
13.11.13

2. najväčším a bezkonkurenčným rozpočtovým programom obce je "Administratíva - mzdy, odvody a služby", kde sa čerpalo 359 000€
 • toto číslo v porovnaní s nízkymi kapitálovými výdavkami svedčí o tom, ako sa nakladá s dramaticky zvýšenými daňami vybranými od obyvateľov
 • pre porovnanie, za predchádzajúcej éry (skutočné plnenie rozpočtu 2010) boli celé bežné výdavky 428 000€ (teraz > 700 tis. €) a v programe "Administratíva..." sa čerpalo len 126 000€, celý vtedajší rozpočet obce Marianka by teda nestačil ani na čosi viac ako polovicu dnešných bežných prevádzkových výdavkov!


8 komentárov:

 1. Preboha...kam ten clovek dospel? a to sa nehanbi ukazat na ulici a este aj kandidovat na starostu? klamar a podvodnik je to

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Prečo zavádzate? čísla sú vytrhnuté z kontextu a upravené pre Vaše potreby

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Čísla nie sú vytrhnuté z kontextu, čísla zodpovedajú zverejnenej záverečnej správe za dany rok, ako bolo publikovane obcou a teda starostom. Linky na uvedene zaverecne spravy su v mojom texte a podla tychto dokumentov je toto porovnanie aj spravene. Ak chcete aby boli cisla pozitivne pre Radovana Juriku, musi Radovan Jurika inac hospodarit.

   Odstrániť
  2. Vôbec nechcem aby boli čísla pozitívne, ale mýlite si pojmy s dojmami (napr. kapitálové výdavky nie sú investície). Výdavky verejnej správy nie je len fungovanie miestneho úradu. Treba si to pozrieť poriadne!!!

   Odstrániť
  3. fakty sú stále len fakty, tažko ich vytrhnúť z kontextu, kontext si kazdý môže prečítať keď klikne na link....

   Odstrániť
  4. Vy ste ich čítali na tom linku?

   Odstrániť
  5. áno, a ešte tam máte aj chyby...
   d) Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 2 000,00 €, skutočný príjem bol vo výške 796,00 €, čo predstavuje 39,80 Eur.
   e) Daň za ubytovanie bola rozpočtovaná 5 000,00 €, skutočný príjem bol vo výške 3 958,50 Eur, čo predstavuje 79,17 Eur.
   ďalej už nebudem, bolo by to nadlho, hlavne že to všetci schválili, asi to nik nečítal, ako právnik povie ide o zrejmé chyby

   Odstrániť
  6. Ak ste to čítal, tak tomu nerozumiete!!!

   Odstrániť