Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

piatok 6. februára 2015

AKO TO VIDÍM JA "Obecné zastupiteľstvo dňa 4.2.2015"

Mnou podané návrhy uznesení:
 • O obehu účtovných dokladov – rozumejte doplnenie čísla položky podľa rozpočtu, aby sa účtovný prípad vedel jednoznačne rozpočtovo identifikovať.
 • Zverejňovať skeny objednávok, zmlúv, faktúr vrátane obsahu objednávok, faktúr a zmlúv so všetkými prílohami – aby sa predišlo fámam o faktúrach za tovar a služby, stransparentnenie zverejňovaných informácií
 • Zaktualizovanie pasportizácie komunikácií a siete inžinierskych sietí na území Marianky.
 • Poverenie komisie kontroly a verejného záujmu a komisie pre ekonomiku, obchod a služby vykonať kontrolu/súpis faktúr vystavených podľa Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci AK Jurika &Keltoš
 • Poverenie starostu obce vypracovať zoznam otvorených konaní, prípadných sporov alebo tých, ktoré ešte nenadobudli právoplatnosť, v ktorých obec zastupuje AK Jurika & Keltoš.
 • O zverejňovaní zvukového záznamu z OZ na www obce
 • Prístup na www.isamosprava.sk
 • Zriadenie elektronickej úradnej tabule
 • Návrh etického kodexu volených predstaviteľov obce

-------------------------------------------------------------------------------

Toto som si trúfol predložiť, aj som si to patrične odniesol. V diskusii k jednotlivým návrhom. Hlavný inkvizítori: Hollý, Porges, Jurika. Všade strašili nákladmi, strateným časom a že veď tu treba rátať každé Euro, každý cent, ktorý obec použije, lebo obec nemieni vyhadzovať peniaze na niektoré nezmysly. Áno, tu sa vyhadzujú peniaze na iné neprehľadné nezmysly, či tajomstvá.

Vraj rozdeľujem obec na polovicu. Chceli tým snáď páni starosta, Porges a Hollý povedať, že keby som vôbec nebol, tak aj tá druhá polovica obce patrí jemu/im? Že mám vraj svoj problém, vraj som negatívny, vraj pokračujem v predvolebnej kampani. Oni nie?

Vážení páni, ja len plním svoj predvolebný sľub (hlavne sprehľadniť hospodárenie obce) a poháňa ma dôvera tých, ktorí mi ju dávajú. Nie, oni Vám nebudú reagovať na obecnom zastupiteľstve, aj keď ich k tomu otvorene vyzvete. Nie je na to kultúrna atmosféra. Dnes vládne v našej obci nedôvera a ozývajú sa zväčša len tí, ktorí na to majú žalúdok a odvahu. Keď sa pýtate ľudí, či prídu na OZ, kývnu rukou a povedia: „...radšej nie. Veď sa nič nezmenilo. Ja si o tom prečítam na blogu.“ Nemajú jednoducho výbavu, ktorou by mohli reagovať na spôsoby, ktoré sú tu zavádzané, ku ktorým patrí aj zastrašovanie ba až vyhrážanie sa. Od tohto volebného obdobia sem patrí aj vykrikovanie na OZ a urážanie. Vraj to tu už bolo za volebného obdobia jedného starostu.

Že pán Kráľ? Myslel som, že Vy chcete pozitívne pomôcť a dávať rady, ako skúsený bývalý starosta a poslanec, preto som aj pozitívne reagoval na Váš písomný príspevok/email poslancom pred OZ. Odpovedal som Vám. Vy ste mne neodpovedali ako poslanec ani na jeden môj email.  Ja som sa touto mojou odpoveďou vo Vás mýlil. Pri takmer každom uznesení ste sa v stredu prihlásil do diskusie, poslanci Vám tú možnosť dali (čo by sa v bývalom období asi nestalo pravidlom), neskôr ste sa už ani nepýtal a bral ste si slovo sám (a že znalý zákonov resp. rokovacieho poriadku...). Žiadne uznesenie Vám v stredu nebolo dobré. Ani štatúty, mimochodom boli preberané ešte z Vášho volebného obdobia. Kritizoval ste štatút stavebnej komisie, ktorý ste Vy osobne schválili minulé obdobie, lebo teraz mnou navrhovaný štatút stavebnej komisie nebol prerokovávaný. Najhoršie však je, že verejne ste sa vysmieval takmer všetkým uzneseniam. Áno, na to ste bol vždy dobrý. Malichernosťami ste sa vždy zaoberal, ale podstatné veci Vám unikali. Záhradky ste nám kontrolovali a v Mariatáli komentovali. Ale že to bolo za Vášho starostovania, keď bol zavedený nový štýl urbanizmu pri vstupe do našej malebnej podhorskej obce, to už nie je podstatné. Prirodzene, na to tiež nebol čas, aby ste pripravil korektné zmluvy s developermi. Tí developeri do dnešného dňa zasahujú negatívne do života mnohých z nás. Dobre sa kritizuje, doslova celý ste tam vibroval na mieste a už vôbec sa nemôžete zmieriť s tým, že po rokoch sedíte na druhej strane, teda medzi občanmi, nie na poslaneckej stoličke.

Že pán Móza? Do stredňajšieho OZ som Vás nepoznal. Musel som som sa spýtať iných, kto to je ten pán, čo nás uráža a tak vulgárne sa vyjadruje. Bol to náš prvý kontakt. Zanechali ste vo mne „hlboký“ dojem.

Pochopil som, že si obaja riešite niečo iné. Obaja ste vo veku, kedy mi neprináleží viac Vaše konanie komentovať.

Pri schvaľovaní uznesenia o etickom kodexe som bol obvinený, že si vymýšľam. Vyčítali mi to, aj takí z poslancov, ktorí nemali v svojom zamestnaní problém (lebo museli) podpísať takýto kódex (že p.Hollý). Pritom vieme, že je dnes bežné, aj v iných obciach a mestských častiach podpisovať etický kodex – dokonca už pri zverejnení kandidatúry na poslanca. U nás je s tým problém. Znevažujeme to. Páni Gašparovič, Hollý, Porges, Neumahr nehlasovali za toto uznesenie. Bolo tam niečo negatívne? Kapric? Len tak ďalej.

Zosmiešňovaný som bol, že to chcem tak, ako to má väčšina obcí na Slovensku. Že chceme byť naspäť v ZMOS-e, kde je 90 % obcí v krajine a mať zároveň prístup na www.isamosprava.sk. Je to aj o kontaktoch. Že nechceme byť hermeticky uzavretí a vazalmi starostovej právnickej kancelárie, kde ide o preukázateľný konflikt záujmov s osobou starostu.

Inak, môžem ja, ako poslanec žiadať AK Jurika & Keltoš o radu ako postupovať v prípade mojich poslaneckých aktivít, napr. aj takých, ktoré sa týkajú aj pána starostu? Aká bude „kóšer“ odpoveď. Pán starosta dokonca priznal, že mal určité cítenie konfliktu záujmov svojej osoby pri podpisovaní jednej zmluvy s AK Jurika & Keltoš, tak tam poslal svojho zástupcu M.Porgesa. O konflikte záujmov tu jasne hovoria zákony, a nie pocit p.starostu.

Zastrašovaný som bol (a vlastne zastrašovaní boli občania), vraj keď zrušíme spoluprácu s AK Jurika & Keltoš, tak obec už cenovo výhodnejšiu AK nezoženie. Obec bude mať vraj straty.

Ak je AK taká výhodná, nie je predsa dôvod nevidieť faktúry. Práve naopak. Som rád že to všetci poslanci pochopili.

Výmena právnikov v priebehu rôznych konaní a sporov je bežná vec, len naši „statoční“ (rozumejte Jurikovci), sa tomu bránia zubami, nechtami.

Zastrašovaní sme, že ak nedovolíme ďalšie investície a otvorenie územného plánu pre jeho úpravu, znížime občanom ich úroveň. Pritom nám nejde o zastavenie ďalších investícií. Ide nám o to, aby sme najprv zistili:
 1. Na čom finančne sme
 2. Dokončili rozostavané
 3. Následne pokračovali v prípadných ďalších obci prospešných investíciách.

Ide nám aj o to, aby sa stavalo podľa projektov, aby sa stavali bezpečné cesty, aby boli stavebné povolenia a až potom sa začalo stavať za obecné peniaze.....Aby to nebolo naopak. Nemôžeme predsa schvaľovať niekoľko projektov, keď nemáme vedomosť ako budú kryté? Či to potom? A otázka, kto tu komu dá pokutu za čiernu obecnú stavbu? Kto si to zlizne? Dá starosta pokutu sám sebe? Veď on je štatutár obce a zároveň šéfuje aj PMP.

Napriek tomu máme poslancov, ktorí zahlasovali ZA: páni Bubnič, Porges, Hollý, Gašparovič, Neumahr, asi majú viac informácií ako my ostatní. Snáď nám to aj vysvetlia. Požehnalo sa takto začatie investícií (aj keď v prospech ľudí), ale bez príslušných povolení?Čiže, zase tu budú čierne obecné stavby? Čierne stavby, požehnané poslancami, ktorí to schválili a starostom, ktorý to zrealizuje?

Aj preto, aby sme rýchlejšie našli odpovede na naše otázky a spolu to riešili, navrhli sme častejšie OZ (najbližšia by mala byť 19.3.2015). Robíme to bez nároku na honorár.

Aj petíciou občanmi žiadaná elektronická úradná tabuľa na www obce nedostala podporu od pánov Hollého, Porgesa, Neumahra, Gašparoviča. Žeby si želali, aby ich voliči chodili len k úradnej tabuli, keď väčšinu pracovného dňa trávia v zamestnaní v meste? Alebo majú títo páni len voličov, ktorí internet nemajú?

Pri uznesení podávaným J. Dubovským o termínoch rokovaní na celý rok sa zdržali páni Porges a Gašparovič. Ako si to mám vysvetliť? Čo im vadí na tom, že všetci budeme vedieť, kedy si máme plánovať aktivity s tým spojené?

Pri zverejňovaní zvukového záznamu z OZ sa zdržali páni Porges a Dubovský a  proti bol R. Neumahr. Prečo? Nie všetci majú čas prísť na OZ. Môžu si to vypočuť neskôr v pohodlí svojho domova. Ide o verejné zasadnutie, tak kde je problém páni, niekde robia z OZ dokonca priamy TV prenos.

Predseda komisie pre kontrolu verejného záujmu pán Brestovanský spolu s pánom Porgesom a Hollým nehlasoval vôbec (nebol prítomný) za odporučenie vypracovať postup pri schvaľovaní a vybavovaní Objednávok a faktúr na tovar a služby –kde by malo byť uvedené, že na každú finančnú operáciu sú v rozpočte ku dňu vykonania zabezpečené finančné prostriedky, číslo rozpočtovej položky program/podprogram...Prečo sú tak dôrazne proti transparentnému systému až tak, že vôbec nehlasovali ?

Navrhujem kompletnú aktualizáciu pasportizácie ulíc v obci vrátane inžinierskych sietí. Je to potrebné vykonať hlavne v našej obci. To, že je to nad rámec zákona u nás, v neštandartnej situácii neobstojí. Sú situácie, kde je potrebné postupovať na základe špecifík každej obce. Zákon to nezakazuje a naša obec to potrebuje. Páni Porges, Hollý, Gašparovič, Neumahr sa zdržali. Prečo? Je v tom niečo zlé? Asi sa zľakli starostovho strašenia nákladmi na toto zabezpečenie. Môj argument je robiť to priebežne, je to len odporučenie, nie niečo nakázané. Starosta tu zase strašil vyhodenými peniazmi na niečo rozumné. Na iné tajomné alebo nelegálne veci sa tu peniaze "nevyhadzovali"?

Ja som v tomto bode OZ ponúkol svoje osobné kapacity na angažovanie sa a osobnú pomoc v niektorých dôležitých veciach, čo bolo kladne hodnotené starostom.

Vraj klamem, mi povedal pán Hollý. Predpokladám, pán Hollý, že Vašou prioritou v nasledujúcom volebnom období bude, strielať na mňa takéto lichôtky a nebude Vašou úlohou dávať návrhy nových uznesení. Mýlim sa?

A pán JUDr. Jurika na tomto OZ poznamenal, vraj keďže chcem všetko zákonne, tak pôjde aj všetko pomalšie a občania nebudú z toho nadšení. Starostov výrok, ktorý povedal poslancom na pracovnom stretnutí pred týmto OZ: Ak by sme dodržiavali zákony v tejto obci, tak tu nič nebudeme mať/nič nepostavíme. Hlavne, že starosta núti dodržiavať zákony stavebníkov a keď nie, tak ich pokutuje ...Mňa tiež. Nie som výnimka. Pokutoval ma, aj keď obec vydala súhlasne stanovisko vo veci mojej stavby RD.

Páni, spomeňte si na znenie sľubu poslanca a starostu, čo sa zaväzujete uplatňovať. Zákony, ústavu, predpisy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. O to viac by toto mal vedieť právnik. Alebo aké svedomie a vedomie má právnik?

Aké nároky máme na druhého, také by sme mali mať aj na seba (že pán Hollý). Úcta a rešpekt jedného k druhému, aj keď s názorom druhého nesúhlasím, je to, čo nám chýba.

Na OZ dňa 4.2. bolo cieľom nás zastrašiť a zosmiešniť s výraznou pomocou na značkách rozostavaných občanov v radoch publika (oni vedia, ktorí to sú, vraj som ich dal na čiernu listinu...).

V takejto atmosfére sa nepracuje dobre nikomu z nás, iba, že by ju niekto účelovo vyrábal.

Nechajte nás prosím len pracovať pre tých, ktorí nás zvolili a zistiť, ako dobre ste to viedli minulé volebné obdobie. To je predsa vo Váš prospech. Nič menej, nič viac - pre začiatok.

Ja verím, že si všetci uvedomíme, že tento spôsob správania sa na poslednom OZ nenapomáha k pracovnej atmosfére a už vôbec to nie je kultúrny spôsob správania, aký ste predviedli. Upozorňovanie na iné často nepodstatné záležitosti, odvádza pozornosť od dôležitejších tém. A o to, Vám predsa dúfam nejde. Či? Snáď budúce OZ bude prebiehať v kultúrnejšom duchu. Preto žiadam pána starostu, ktorý schôdzu vedie, aby v budúcnosti usmernil diskutujúcich v prospech veci, lebo je starostom všetkých a nielen istej skupiny ľudí. Aby sa sám nepodieľal na tejto úrovni a zvládol to tak, ako prináleží verejnému činiteľovi v kultúrnej spoločnosti.....aj keď je Vám tento príspevok smiešny.

70 komentárov:

 1. Peter, nenehaj sa znechutit, ides spravnou cestou, palec hore...Mas moju plnu podporu a obdiv.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. No len keby som vedel kto to napisal :-). Ale dakujem aj za takyto prispevok.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Keby Vás poslancov bolo viacej takých ako ste Vy...., aj ja sa pridávam k tomu aby ste sa nenechali znechutiť,
  Klobúk dole

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Peto, drz sa, verime v teba a hlavne ti velmi fandime.
  Verime, ze jedneho dan Michal Holly, Roman Neumahr pochopia, ze su len babkou v JEHO rukach, ze ich manipuluje a vyuziva.
  Porges, Kral a ON su tak neskutone skazeni az do spiku kosti, ze nema vyznam tu o nich hovorit, boze mlyny melu pomaly ale iste...ved to iste poznate.
  A Bubnic? Priznaj, cim sa ti vyhrazal?
  Peto, nepolav, verime v teba, si skutocne na tej spravnej ceste, ako pise pisatet 15,46. DRY SA

  '

  OdpovedaťOdstrániť
 5. U mňa aj "Palec hore" aj "Klobúk dolu" a NARAZ....a po ceste domov teraz som isiel pomaly,aby ste si o mne nemysleli ze som "vychylený"....viď Váš prispevok dopravná bezpečnosť.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Peter škoda že si nezostal tam, kde si bol doteraz

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Podstatne je citat aj medzi riadkami JEHO uzneseni. A ako hlasuju jeho statocni. Toto nie je len o mne. Ja nepotrebujem hladkat moje brusko resp. pomastit si ego. Ono treba vidiet, ako sa JEHO statocni silou mocou biju za NEHO. Mna osobne prekvapuje spravanie sa Holleho a Neumahra. O Porgesovi je skoda pisat.

   Odstrániť
 7. Keď sme mali“ Kráľovské obdobie“ pán Móza bol poslancom. To boli časy ,kedy väčšina slušných ľudí prestala chodiť na zastupitelstvá.Boli tam samé hádky. Po uliciach sa šírilo ,ani tam nechoďte ... Dôležité je ,aby si pán starosta a poslanci položili otázku, či vôbec chcú mať na zastupitelstve občanov.Lebo nemyslím že sú v obci takí,ktorí by chceli vidieť v priamom prenose vulgarizmy a posmešky.Život je zložitý aj bez toho.Nesúhlas sa dá vyjadriť aj inak. Nielen odsudzujúcim až cynickým pohľadom a výsmeškami..A to tí poslanci sú vo vedení firiem,kde by mali byť trénovaní na zvládanie príjímania informácií s ktorými nesúhlasia.Nemôžem uveriť že takto vystupujú vo svojich firmách.Je to aj na starostovi,ktorý to celé riadi.
  Alebo je to pravda, že atmosféru vyrábajú naschvál ,aby im tam už nikto neprišiel? To by bol ten idealny stav
  ktorý očakávajú? Ale aj to sa dá riešiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Pán Jelačič, chcem veriť, že vplyv mazaného právnika si veľmi rýchlo uvedomí pán Neumahr a aj pán Hollý ( zatiaľ sú pod jeho vplyvom), nevyzerajú na zlých ľudí, chcem v to veriť. Neodsudzujte ich zatiaľ, konajú na pokyn ich BOSSA, verím, že si uvedomia kde je ich miesto. Porges je rozhodne jednoznačná persona. Možno, že sa spamätá aj Gašparovič, je pod vplyvom bossa a nechce otočiť - veď musí vidieť, čo ten právniček robí.
  Poukazujte naďalej na špinavosti, čo sa tu dejú - ak sa naspamätejú jeho protežanti, tak je to jasné s ich svedomím a charakterom. To, čo ste doteraz pán Jelačič ukázali je obdivuhodné, aj keď Vás hovadia, idete za pravdou. A takýchto je tu málo. Mate môj obdiv a podporu

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Neuvedomia si ....pre kôrku a niekedy len pre istý moment efórie že sú v priazni „najvyššieho“budú tancovať taakééé brušné tance- s tým je potrebné počítať.A nielen oni.. občas sa len tak akože náhodou utrhne a zatancuje s nimi aj Bubnič –že akože nič. Bolo by fajn keby Pán Jelačič dostal našu otvorenú podporu,aby nevyzeral že je jediný.On je jediny,ktorý ide systematicky otvorene za vecou ale zďaleka nie je jediný KTO TO TAK VIDÍ.

   Odstrániť
  2. K 14:13 - OK. Vidim, ze problem je v ukazani sa a nebyt anonymom. V marci bude dalsie OZ (dufam), tam vystupme a tak sa prihlasime k OTVORENEJ PODPORE.Potom to postupne bude uplne otvorena zalezitost. Ak tak neurobime, davame najavo nasu slabost, ze sa obavame nasledkov - a to je voda na mlyn bezcharakternych a vychytralych despotov.

   Odstrániť
 9. ROZDELOVANIE DEDINY
  Dedinu nerozdeluje p. Jelacic ale bohuzial p. Jurika osobne. Preco to tvrdim?
  Jednoducho z pozicie uradu niekomu postavi retarder na ceste pred domom, ze p. Neumahr ?
  Inde, kde ich je tiez treba ich nepostavi.
  IS Marianke vyda kolaudacne povolenie, bez toho aby mali k novym mini domcekom skolaudovanu cestu, inym neostempluje ani ohlasku na vybudovanie plota, nevyda stavebne povolenie, neskolauduje.
  Takisto nezasiahne proti vystavbe apartmanovych domov na plyne IS Marianka….
  Fakt jednotny a spravodlivy, obec zjednocujuci pristup vzbudzujuci respekt a uctu

  Rozdelovanie dediny je dlhodobou aktivitou starostu, v com mu budu pomahat aj najnovsie p. Neumahr a p. Holly.

  Na ovplyvnenie hlasovania p. Bubnica ako prevadzkovatela obchodu s potravinami v obci ma starosta priehrstie nastrojov (kedze zneuzivanie pravomoci verejneho cinitela ma zabehane).
  Smutne je, ze p. Bubnic napriek svojim plamennym vyjadreniam mimo kurtu, nevie odolat.

  Otvorenie uzemneho planu v oblasti, kde hrozi zastavba 4 ha lesa, ci pod zamienkou sportovisk alebo hocicoho ineho, velmi zrealnieva hrozbu vyrubu lesa (proti ktorej nas starosta akoze naoko vystupuje). Ide o modifikovany plan z pred 3 rokov, ked p. Spal s priatelkou navrhli zmenu uzemneho planu.

  ZMLUVA S AK JK
  Pani Holly, Neumahr (Porgesa a Gasparovica ani neuvazujme), dokonca obhajuju zmluvu s advokatskou kancelariou starostu :-) AK JK ktora je navesena na rozpocet Marianky je ten “usporny model” hospodarenia ?
  Nedal si pan starosta ocenit svoje sluzby AK JK na 170 000,- Euro len za pozemky pod fotbalovym ihriskom, vychadzajuc z ceny pozemkov cez 100 Euro/m2, pricom na odkupenie obdobnych pozemkov na zberny dvor ponukal 17 Euro/m2 a “trhova cena” pre Sk Office bola len 3,8 Euro/m2 ?
  Nejde o tunelovanie rozpoctu p. Holly a p. Neumahr ? S takymito krokmi starostu suhlasite ? Preco?

  ELEKTRONICKA URADNA TABULA
  P. Neumahr hlasoval dokonca aj proti elektronickej uradnej tabuli. Fakt dobre. Take zjednocujuce…

  p. Jelacic klobuk dole celit tolkym utokom ….
  Nas megaintrigan starosta

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vazeni, vsetko co sem napisete je zial pravda, ale to nestaci!!! To je ako ked sa niekomu postazujete a on Vam urobi butlavu vrbu. Je toho omnoho viac nez sem kto kedy napisal. Treba konat!!! Nekompromisne HO zrusit v referende. Kto kolvek iny okrem JEHO spriaznencov bude pre obcanov lepsi starosta!!!

   Odstrániť
 10. Ja som počul,že na zastupiteľstve neboli pracovníčky OÚ.Je to pravda?Ak áno,tak potom si už uvedomujú za koho už dlhšie kopú.Byť zamestnancom ešte neznamená ,že musím bezvýhradne plniť príkazy nadriadeného,ak sa mi javí,že nie vždy sú tieto príkazy v súlade s/o ........o to viac, že inštitúcia Obecného úradu má CHRÁNIŤ a OBHAJOVAŤ záujmy svojich obyvateľov .Nie je to súkromná obchodná sro.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobre ste poculi. Neboli. Asi si Big Boss povedal, ze zapisnice da zliznut srciam. V svedomie im neverime, ved vieme, co sa dialo na urade piatok pred volbami. Papajka tam vraj vypisovala prihlasovacie listky o 100 šesť. Tej treba verit najmenej.
   Ale vraj na OZ tam Kral, Vesela ml. a st. robili strasne hustu atmosferu. Fsetko ofrflali, smiali sa, vyblakovali, jak keby boli na nejakom rýnku. Nech idú takto sa spravat k Johanovi do Koliby, ten im tamtiež moze pomoct vytvorit nejaky klub miestnych nemiestnych BigBossovych petolízacov.
   Je to pravda, ze Vesela starsia robi kniznicu ci co? Potom sa jej necudujem, ze sa hentak sprava.
   Veru Ex-King Kral asi neznesie, ze sa tam nedostal. Je to stary zatrpknuty *ujo. Nech ide spovedat svedomie do tej svojej bane, nech tam pekne hlboko place, nad tym ako dopadol. Odtial ho nebude pocut.

   GrúsGot, ale trosku pozitivne, vinsujem este peknu ufucanu nedelu.

   Odstrániť
  2. Vážený pán Jelačič, žiadam Vás o odstránenie Vašich príspevkov na blogu mariankanahlas.sk, kde je uvádzané moje meno a mená mojich rodinných príslušníkov a partnera Jaroslava Spála. Vyprosujem si, aby sme boli osočovaní Vašimi klamstvami a výmyslami! V príspevku 8.2. o 17:31, som ja a moja mama opísaná ako sme vytvárali hustú atmosféru a ,, vyblakovali,,! Asi sme neboli na rovnakom OZ? Po celú dobu trvania OZ sme sa ja a moja mama nezapájali do diskusie, čo sa dá dokázať aj zvukovým záznamom, ktorý bol z OZ vyhotovený. Takže opakovane si vyprosujem invektívy na moju osobu a moju mamu. Komentáre a smiech na Váš diskusný príspevok na OZ odznel z úst pani, ktorá sedela po ľavej strane pána Kráľa, a Vy ste zostali pozerať smerom k nám. Treba navštíviť aj očného lekára okrem iného. Mne skôr z celého OZ bolo do plaču ako do smiechu, verte mi!
   Viem, že nenávisť k mojej osobe odštartoval dotaz na Vašom predvolebnom mítingu, kde ste najprv zatĺkali, že šírite klamstvá o kandidátovi na poslanca Jaroslavovi Spálovi, ale záhadne ste si po pár minútach spomenuli, že ste to povedali s odôvodnením sebe vlastným: ,, Ako som kúpil tak som predával" Po skončení mítingu ste sa Vy aj Váš pán otec osobne ospravedlňovali, a sľubovali ako vykonáte nápravu. Nestalo sa tak a ďalej pribúdali a pribúdajú klamstvá, ktoré si vo väčšine píšete Vy a Váš pán otec, štýl písania Vás prezrádza.
   Je škoda, že neopisujete na svojom blogu ako sa Vy správate na OZ, ako reagujete. Na poslednom OZ 4.2. bola Vaša reakcia na poslanca Mária Bubniča, keď hlasoval ZA, na rozdiel od Vás, viac ako čudná, mala som pocit, že keby sedel bližšie k Vám tak by možno dostal jednu výchovnú. Ale to nebolo všetko, keď Váš pán otec mal návrh k bodu ohľadom AK Keltoš a Jurika, ktorý bol na počudovanie vcelku rozumný a k veci, ste sa mu poza chrbát p. Doležalovej hrozili. Príde Vám to normálne? Pri Vašom pánovi otcovi ešte zostanem, tiež jeho chovanie je smiešne, keď pán Kráľ sa prihlásil o slovo ťukal si na čelo. Fakt na úrovni. Prečo boli ľudia ochudobnení o tieto skvosty z OZ a tlačíte im klamstvá a informácie, kto aký les vlastní, čo má s ním v pláne?
   Chcem Vás ešte raz vyzvať, aby boli tieto príspevky odstránené a nepribúdali nové, lebo budem nútená pristúpiť k riešeniu trestnoprávnou cestou.

   Ďakujem za pochopenie a želám Vám, aby ste našli pokoj v duši.

   S pozdravom Jana Veselá

   Odstrániť
  3. Vazena p. Vesela,
   na poslednom OZ som som zial nebol, zdravie je dolezitejsie, ale to co zahrala Vasa mama bby sa dalo skutocne hereckemu vykonu prirovnat. Okrem toho, ze neustale vykrikovala, skakala do reci hovoriaciam a jasala tam nad JEHO osobou, pripadne vyrokmi, ktore MU z ust vypadli, smiala sa ako zmyslov zbavena je skutocnostou, ktoru ste videli vy a aj vsetci, ktory na predposlednom OZ boli.
   Pani Vesela, ja vam nechcem nic hovorit, len jednu vetu....bez vetra a ani listok nepohne.....
   Neviem, ako to bolo na poslednom OZ, ale viem si reakcie Vasej mamy predstavit....ved uz sa ukazala na oz predtym.
   Verim, ze sa citi na koni, kniznicu ma istu....ved ON je clovek, ktory dava taaak vela zadarmo....otazkou je podla mna....co za to dostal???
   Pani Vesela, ja Vam chcem len otvorit oci....a hlavne spomente si, co ste nahadzali do schranok pred volbami...
   s pozdravom XY
   podpisovat sa nebudem, vasich zakernosti uz bolo dost

   Odstrániť
  4. Ked ste nebol na poslednom OZ ako viete ako sa spravala pani Vesela????? Aj toto dokazuje, ze vacsinu tychto trapnych prispevkov si pisete VY pan JELACIC, alebo VAS otec. Prosim VAS dajte uz pokoj vsetkym poctivym a cestnym ludom. To co pisete na tejto stranke, ako urazate ludi, ved na to vsetko by sa dalo podat trestne oznamenie. Pan Jelacic prosim zakazte sem pisat anonymom, davajte len prispevky tych, ktory sa podpisu celym menom. Nikto VAM sem nebude pisat.

   Odstrániť
  5. Vážená pani Veselá,

   K predvolebnému stretnutiu by som sa nevracal, to sme si myslim vydiskutovali, hneď po ňom. (aj keď som na niektoré veci zmenil názor).

   V každom prípade NEMÁM NIČ osobne proti Vám, ani Vaším blízkym. Ja Vás nepoznám a preto mi neprislúcha Vás komentovať .. Musím aj v tomto prípade napísať, že keď na OZ (10.12.14) išli z rady, kde ste sedeli bez súhlasu poslancov komenty na moju adresu, tak som sa potom iných pýtal kto ste. Prepáčte, nemal som Vás zafixovanú z predvolebného stretnutia. V budúcnosti sa mi to už nestane – už Vas budem poznať – lebo také pohľady, aké z Vaších miest na mňa boli upierané (aj 4.2.15) sa nedajú zabudnúť. Jasne, čo nie je zakázané je povolené, aj komentovať nahlas môžete (ak sa prihlásite) – tento raz ste ich ale robili potichu. Vďaka. Nemám nič proti tomu, pokiaľ iných nerušíte, MÁTE NA TO PRÁVO. Máte právo sa vyjadriť aj na mojom blogu. Ja to zverejním, ako vidíte v plnom znení. Ale potom neupierajte prosím právo aj iným, aby si povedali (hoci iný) názor. A to je presne to, čo som spomenul v svojom príspevku vyššie – mali by sme sa naučiť prijať aj názor/pohľad iného ako seba samého, bez toho, aby som podával trestné oznámenie – aj keď ide o názor/pohľad, s ktorým bytostne nesúhlasím ....až tak, že v diskusii na tému kontroly faktur a konfliktu zaujmov a prípadného zrušenia AK Jurika & Keltoš bez prihlásenia nahlas postrašia Vaši blízki, že keď bude AK J&K zrušená, môže to pre obec znamenať nútenú správu. Nejde náhodou o šírenie poplašnej správy? Ja nebudem strašiť. Len chcem poukázať, že všetci to vieme.

   Tiež tu deklarujem, že to nie sú moje komenty na blogu na Vašu adresu. Ako viete, ja sa viem vyjadriť otvorene. Aj tak je mi ľúto, ak sa Vás to dotklo. Prosím týmto blogujúcich, aby si uvedomili, že ich názory sa môžu niekoho dotknúť, preto prosím zvažujte slová .

   Ja nebudem strašiť. Len chcem poukázať, že všetci by sme to vedeli a je to vcelku jednoduché.

   Chcem tiež touto cestou poďakovať všetkým, ktorí vydržali do konca dlhého posledného OZ bez ohľadu na názor.

   Vážim si to.

   Príjemné zimné dni do ďalšieho OZ. Je to dosť času na to, aby sme mohli bližšie pochopiť, KTO TU KOMU vlastne vadí...

   P.S. pre 0:35: autor 22:50 na zaciatku nenapisal , ze sa to tyka predposledneho OZ, je to az dalej v jeho texte. Cize nejedna sa o OZ 4.2.2015, ale o OZ 10.12.2014. Preto ak nebol na poslednom, spomina to predposledne OZ.

   Odstrániť
  6. Aj tak stale mate svoj vlastny nazor a skoda mojho casu sa s hadat je mi vas luto

   Odstrániť
  7. Mať vlastný názor je veľmi dobrá vlastnosť a ešte lepší pocit -pokiaľ ním nikomu neubližujete.
   Ja mám pocit akoby v obci vlastny nazor vadil.
   Predsa vyjadrovať vlastný názor neznamená sa hádať,veď je tu ticho.

   Odstrániť
  8. nezabudajte,že nieje taky problem zistit autora každeho anonymu z akej ip adresy je príspevok odoslany..

   Odstrániť
  9. No a? A čo potom?

   Odstrániť
  10. Je trapne ohovarat a klamat ludi nepravdami,ale ty čo pišu a skryvaju sa za anonym su zakomplexovany,
   citia sa byt menejcenny su to ludia ktory trpia a nevedia ako sa inak vyjadrit tak to robia tak,že nemaju odvavu sa podpisat pod svoj prispevok.Su to ludia životom poznačeny ktory maju strach zo seba a preto musia ubližovat klamat vytvarat zlo aby sa aspon trochu prekryl ich neštastny život.

   Odstrániť
  11. Minimálne jeden je tu,kto sa vyjadruje otvorene : p.Jelačič .A vidíte čomu čelí.Aj na poslednom OZ vraj jeho doporučenia boli zahnané "pod čiernu zem".Čo je na nich také negatívne? Skúste prosím pomenovať.Konkrétne.Veď všetko sa dá v kľude- fakticky- bez veľkých slov.

   Skúste najprv zmeniť rétoriku a spôsoby a na pánovi Jelačičovi ukážte ,ako si vážite otvoreného človeka,ktorý sa aj podpisuje pod svoje príspevky.Je pravdepodobné,že tu potom prestanú vystupovať občania ako anonym

   Odstrániť
  12. Taraba dobre presne opisujes Jelačiča

   Odstrániť
  13. Ľudia sa nepodpisujú, lebo majú strach. Naša obec ešte na takúto otvorenú konfrontáciu zďaleka nie je pripravená. Apropo kto je Karol J (10. februára 2015, 16:10) a kto je to robo (10. februára 2015, 16:14)?. To už tiež mohli zostať v anonymní. Ako keby to bol jeden pisatel.

   Odstrániť
  14. Jozef Taraba,zaujímavé zhrnutie.Je tu konečne psycholog.Dobre vedieť.Občas by som sa Vás rád poprosil o radu.

   Čo sa týka anonymov,už to tu bolo niekoľko krát vysvetlené,prečo je to tak.Ako sledujem,sme poznačení životom v tejto obci .Otázka znie, či je to niečo negatívne,keď sa zaujímame. Žiaľ,toto zďaleka nie je jediný blog kde sa ľudia vyjadrujú anonýmne.Ľudia nemajú odvahu asi logicky čeliť neprimeraným útokom.Za to sú menejcenní?Viete si predstaviť,keby prišli na OZ a trúfli si vyjadriť iný názor ako má starostova?To ale nie je ich vizitka ale vizitka starostu,aj preto, že sa vedome obklopuje ľuďmi, ktorí mu často nedôstojné krovie vytvárajú .

   Odstrániť
  15. Na margo vyššie uvedeného , pre radosť jedna pesnička a pre smútok druhá pesnička :
   https://www.youtube.com/watch?v=ogZDO6PFOH8
   https://www.youtube.com/watch?v=bu7bHcQkK_M

   Odstrániť
  16. neviem ktory zakomplexovany clovek pise v mojom mene ak o tom nevie tak to je tresny cin tak nech je taky frajer a nech sa neskryva pod cudzim menom a nech si napise svoje meno a nech takm nedava meno jozo taraba lebo si to nezelam

   Odstrániť
 11. Bolo mi povedané, že návrhy uznesení ktoré predkladal P.Jelačič mali (okrem vstupu do I samosprava ) DOPORUČUJÚCI charakter.Zároveň žiadal kontrolu faktur AK Jurika & Keltoš ,ktoré bežne nie sú na www obce .Nechápem, ako to mohlo u poslancov ,ktorí sú na strane starostu vyvolať také reakcie.Podľa toho čo som počul, sa mi zdajú ich reakcie neprimerané.Snáď si to aj títo poslanci s odstupom času uvedomia,že to ich vlastné reakcie dostávajú do úplne iného svetla v ktorom by asi chceli byť .Prečo sa tak bránia ?Je problémom akceptovania doporučení p. Jelačiča len pracovná vyťaženosť pracovníkov na úrade ? Ja mám tú skúsenosť, že zamestnanci väčšinou sa bránia novým úlohám a je na zodpovednosti vedúceho pracovníka im vysvetliť ,prečo by bolo vhodné vyhovieť ...ale najprv vedúci pracovník musí sám pred sebou deklarovať svoju ústretovosť.Možno s trochou snahy by to aj išlo. Ak by sa to dalo ,tak ďakujeme všetkým ktorí ukážu, že SPÁJANIE je náš SPOLOČNÝ CIEĽ.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Zvláštna doba.Ako si ľudia predstavujú demokraciu.Oni môžu mne všetko ,ale ja nikomu nič...a to nie som P.Jelačič.Ach aj tie dievčatá Smutné.Ved by mohli byť Radostné.
  Zvláštne pocity vychádzajú ľuďom z podvedomia.
  Zdá sa,že všetko ľudia dnes veľmi prežívajú a robia z komára slona.To nemajú nikoho z blízkych,kto by im poradil?

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Niektori sa divia, ze na OZ by malo chodit viac ludi. Osobne som aj ja chcel prist, ale ako aj citam na tomto blogu, je tam tolko negativnej energie, ze by som si pokazil zvysok dna (aj ked len par hodin, ale to nepotrebujem). Zda sa mi, ze jediny kto tam ma nadhlad, je starosta, co si s nami robi co chce a doma sa "rehoce" (zahoracky vyraz pre povysnecky smiech), co vsetko mu prejde.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Keby ste boli na OZ tak by ste vedeli,že tento starosta ziskal pozemky na ihrisku pre obec a nie pre seba ako to robi jeho protikandidat.Pozemok ktory vlastnil p.Sand na ihrisku predal firme ktorej vlastnik nie je znamy,ale vela ludi vie,že za p.Sandom bol Jaroš s Dubovskym a ukecali ho aby im to predal,lebo že on nema šancu to vyhrat a ,že oni dobre vedia ako by sa to dalo.P.Sand sa stym netajil a dost ludom sa pochvalil.Takže toto mal byt starosta ktory chce okradnut obec o pozemok.Všetci vieme ako klame a manipuluje so svojimi poslancami hanba im ked nemaju svoj nazor a nechaju sa dirigovat.Ale aj my sme mali pozemok na ihrisku ktoreho sme sa museli vzdat teraz asi zistujem,že asme tak nemuseli urobit ked može byt vlastnik tychto pozemkov niekto iny ako obec.Mali sme stretnutie aj s inymi ktory vlastnili tieto pozemky na ihrisku a uvidime ak ziska tieto pozemky niekto iny ako obec čo dalej podnikneme.Prečo by chceli zrušit zmluvu s J&K ,aby si nasadili svojho pravnika pre obec ktory by tento spor s obcou o pozemky na ihrisku prehral a vlastnici by boli jasny.P.Jelačič ked ste taky spravny tak by ste mali tuto pravnicku firmu nechat dokončit sudne spory ktore by prispeli obci hlavne aby ziskala pozemok na ihrisku pre obec a nie aby ju vlastnili podvodnici.Ale Vam asi nezaleži na obci ked napomahate tomu aby tento pozemok ziskal vaš kolega a nie obec.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. p. matula,
   otvorte si oči, počúvajte ľudí okolo a nešírte trestuhodné bludy! Aj na Vás sa vzťahuje príspevok pána Tarabu (10.2., 11:50) a aj keď ste sa podpísali:)

   Odstrániť
  2. Važený pán Matula,
   Ak ste boli na OZ, nikdy som tam nepovedal a nie je to ani čierne na bielom, že som za to, aby sa zrušil spor o pozemky p. Sanda. To len niektorí ľudia takto zavádzajú, ak toto vyťahujú ako dôvod na zrušenie zmluvy s AKJK.
   Na OZ som jednoznačne povedal: „V priebehu sporu, konania sa bežne menia advokáti, právni zástupcovia ktorejkoľvek strany“. Tu bola položená otázka nášmu starostovi, čo by sa stalo v tomto prípade, on približne odpovedal: „Nový právny zastúpca prevezme spis, pôvodný si vyúčtuje vynaložené náklady, a sporu, konaniu sa ďalej venuje nový právny zastúpca“. Toľkoto si pamätam z OZ.
   Môj návrh na zrušenie zmluvy s AKJK nevychádza z tohto argumentu, ktorý mi chcú moji protivníci prišiť. Môj návrh na zrušenie AKJK vychádza z úplne jednoduchého pohľadu na vec, že sa tu jedná o konflikt záujmov starostu, ktorý sa musí podľa zákona zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s ústavným zákonom 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
   článok 4 ods.1, stanovuje nasledovné: „Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.„
   článok 4 ods. 2 písm. c) „Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk s obcou“ .
   Toto je podstata, čo mi vadí a prečo by mala byť zmluva s AKJK zrušená.
   Po ďalšie: Môžem ja ako poslanec dať návrh na uznesenie, kde bude OZ žiadať túto AK o nejakú právnu radu, vyjadrenie, názor, ktorá bude v priamej súvislosti (táto rada, vyjadrenie, názor) s funkciou nášho starostu ergo ako spoluvlastníka tejto AK? Odpoveď je, môžem. Ale aká bude objektivita tejto odpovede? Voči komu bude odpoveď AK loajálna?
   Odpoveď starostu, že zmluvu nepodpisoval on, ale jeho predchodca, je len výhovorkou. On podpisoval už Dodatok k tejto Zmluve. Dokonca na poslednom OZ pán starosta povedal, že sa vo veci podmienok zmluvy medzi AK a obcou cítil byť zainteresovaný (vo vzťahu k obci aj k svojim spoločníkom v AK), tak v tejto veci poveril M.Porgesa ako zástupcu obce rokovať. Čo k tomu dodať.
   Ja som nepodával tento návrh o zrušenie Zmluvy s AK z dôvodov, aby pozemky p. Sanda nepripadli obci. To je výmysel, ktorý teraz začnú niektorí používať.
   Ja som podal návrh z dôvodu konfliktu záujmov tejto AK s osobou starostu našej obce.

   Odstrániť
  3. p.Jelačič dobre viete,že tie pozemky nepatria p.Sandovy tak prečo pišete pozemky p.Sanda napište komu patria teraz a ako to je vlastne s tymi pozemkami ,alebo to nesmiete prezradit.Dobre viete ako to dopadne ak sa zmeni pravnicka firma pozemky nebudu obecne,ale vašich kamaratov a podla Vas je kamarat viac ako obec ved preto ste kandidovali a ste poslancom.

   Odstrániť
  4. Vážený Karol J.,
   Nemám sklenenú guľu, neviem ako dopadnú pozemky po p.Sandovi. Snažíte sa ma očierniť. V záujme objektivity, je tu uverejnený tento Váš príspevok. Aj ten ale dokazuje, že chcete odpútať pozornosť od jadra Zmluvy s AK a t.j. konflikt záujmov AK a osoby starostu. Odpútavate od merita problému a strašíte niečím, čo nikto nevie ako dopadne v budúcnosti (ja dúfam pozitívne pre obec). Ja mám za to, že ak už viacero pozemkov AK dokázala vyhrať obci a teraz je tu tlak na zrušenie jeho AK, aj keď je tu ešte posledný pozemok pod ihriskom, tak prečo nenavrhne znížiť odmenu za tento spor (pod týmto tlakom na zrušenie zmluvy), nie percentami zo znaleckej hodnoty pozemku, ale nejakou dohodnutou odmenou. Odpútavanie/zahmlievanie je Vaša podstata.
   Viac máte v mojej odpovedi 10.2.2015 15:39. Čítajte pozorne.

   Odstrániť
  5. Važený p.Matula V.,
   ešte jedno chcem spomenúť. Včera večer som požiadal J.Dubovského, aby sa vyjadril k tomuto komentáru. Je to aj v jeho osobnom záujme.

   Odstrániť
  6. Pekne sa vyjadril,alebo najskor musia zasadnut a dohodnut sa ako odpovedat.

   Odstrániť
 15. Na webe obce sa objavila faktura za 10 968 EUR za dodanie a osadenie fit prvkov, Davame do pozornosti tým, ktorí sa vo vlastnych zahradach nenarobia dost - resp kaslu na svoje zahrady -resp pracuje v ich zahradach niekto iný napr aj manzelka.Podla prilohy sluzi k posilovaniu hornych koncatin a prsnych svalov, k posilovaniu aj dolnych koncatin ,sedacich svalov aj brusnych svalov a svalov chrba.
  A ja som nerozumel preco Mario Bubnic schvalil investicie..

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vážený, ak ste si nevšimli, nejedná sa o faktúru, ale o zmluvu. Tú podrobne prečítajte a nezavádzajte...

   Odstrániť
  2. No mily 18:12 ,len sa nepaprcte ,ide o podstatu ,nie formu . Jaaaaj pardooon ,vy ste jeden z tych ,co tam budu cvicit .
   Aby to ludia nehladali zbytocne ,tu je hned adresa ,kde to je :
   http://marianka.samospravaonline.sk/attach/zml/2015/3583_0001.pdf
   Nehcem ripat ,ale ved fitnes park este nebol ani schvaleny a uz je tam datum 26.01.2015. Sak to este starosta nemal odsuhlasene a uz to objednal ?? Ci to je ten outvorkovy park ,ci jak je to tom JEHO navrhu? To nepotrebujeme dolezitejse veci? A JEMU je podla posledneho OZ dat vela penazi (tusim nejakych 200+400) za nejaku samospravu a zmos ? Sak toto je pre koho ?Asi pre toho Bubnica ci co ?No a teda aj pre tych statecnych Holeho , Porgeska , Gasparovica a Neumara a NEHO este. Dobre sa zacina ,od konca ... sak tu je kopa nedokoncenych veci/sracek. A jemu je luto dat penize na geodetou na Bystricku ?Toto je neskutecne kocurkovo .Za ty peniaze mohol Johanovi urobit poriadnu kolibu /plot ,sedenie ,svetelnu reklamu/ ,potom by MU miesto nadavania na OZ Johan dosel aj paty oblizat .
   Mariancane , co ste si zVOLILI ,to aj mate .Nestazujte si .
   Nepodpisem sa ,aby som nasral Anonymneho 9. februára 2015, 0:35

   Odstrániť
  3. 18:12 chceli ste tým povedať, že ešte je možnosť fit prvky nemať ,keďže je to len zmluva? Že si Bubnič nezacvičí na fit prvkoch?Tie prsné svaly ani tak nepotrebuje precvičovať - skôr tie ostatné.Ja by som mu to objednal nech to stoji čo to stoji.Ale potom zvážte,či mu budete chodiť do obchodu nakupovať.Nech vyhadzuje účty sám sebe.

   Odstrániť
  4. komu ten Bubnič , tak leží v žalúdku?

   Odstrániť
  5. Nemyslím,že M. Bubnič leží niekomu v žalúdku,to snáď ani zo srandy,skôr by som to lokalizoval ,že leží niekomu na rozume .Napr. viem pochopiť ,že má záujem byť všade tam, kde je možnosť vykladať hrnce ,no veď dobre, to je aj pozitívne,prečo nie . Ale neviem pochopiť,že je druhé funkčné obdobie poslancom a vôbec nerozumie zákonom napr. základnému zákonu o obecnom zriadení .Vždy na OZ leží na stole ,pero drží ako cigaretu pri hlasovaní ,že neviete či hlasuje alebo rozjíma – napr. keď sa hlasovalo za plán investícií ,tak pozeral na J.Dubovského ,ktorý mimochodom za to nehlasoval (aká to prekvapivá nezhoda medzi nimi )a mal akúsi vtipnú pripomienku na ktorú sa J. Dubovský pousmial.Čo to bolo asi za vtip? .....a poďho v rámci toho vtipu odhlasoval za tie investície,mimochodom.Ja tak byť mravcom,ktorý by liezol vtedy okolo,aby som ten vtip počul.

   Odstrániť
 16. Bubnič hraje na všetky strany tam kde sa mu aspan kusok ujde tam je.Je to kvasimodo aj ten bol slizky zradca.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Pred tým ako páni poslanci za niečo zahlasujú
  by si mali položiť otázku či vedia čo je to outworkový park
  mali by vedieť čo presne by akože ten náš outworkovy park mal obsahovať
  a či sú si istí či sa outworkovy park v tejto lokalite uživi/prieskum trhu ,
  a či vôbec sem do podhorskej obce patri
  a či vôbec chceme ďaľší stavebný ruch a nasledne prípadnú väčšiu návštevnosť
  a či táto obec je na to dimenzovaná /prístup k nej .../
  Vedia páni koľko také projekty na taký park stoja aj keď sa náhodou nebude realizovať?
  Keď napr.len jedna faktura od Dream2 len za autorský dozor námestia /nevieme ktorého/ bola 14 800 EUR.
  Nemalo by byť zvolané verejné zhromaždenie predtým ako vôbec o niečo takom rozhodnú, aj keď ide len o projekty?
  Čo na to prisťahovaní občania ktorí sa sem prisťahovali z mesta pre kľud
  Čo na to starí mariančania?Či tí vedia len frflať?
  Nemám nič proti investovaniu ani outworkového parku .Chcem len aby si poslanci a občania uvedomili súvislosti.
  A kde by ten park vlastne mal byť v skutočnosti umiestnený?

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Ty pristahovalci z mesta ten klud zlikvidovali a teraz si myslia ze im to tu patrí

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. To myslite JEHO, Holeho, Porgesa, Neumahra, Dubovskeho? Ci aj Makovickeho, Svrbickeho, Lahodu?

   Odstrániť
  2. S takymito porovnavaniami by som nezacinal - lebo je co vycitat si na oboch stranach .
   Za koho a predalo najviac obecnych pozemkov a za ake ceny?
   Kto bol na cele obce ked zacali developeri stavat v obci za takych podmienok co sa ani podmienkami neda nazvat -bolo to na, vezmi si co chces.
   Kto súhlasil aby odpad z Apolky bol navezeny na domacu hrudu a teraz tam byvaju ludia?
   Kto ....?

   Zhrnul by som to tak,ze keby to nebol Fero tak by to bol Jano.Vzdy sa niekto najde,kto sa pokusi.Potrebne je najsť system, aby sme si ustrazili aj Fera a po nom Jana a po Janovi Tona.
   Prvy krok je zaujimat sa a nerozdelovat na domacich a pristahovanych.

   Odstrániť
 19. 19:15 Tak domo-rodci sa zobuďte a budťe konečne k niečomu systematickému.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Chcem sa opytat starostu, ci mu este nedoslo , ze ide od desiatich k piatim...

   Odstrániť
 20. Naopak on ide od piatich k desiatim.Ak to ludom nevadi, je to ich chyba ,nie jeho.Nech sa doma vsetci zavru a maju pocit ze ich sa to netýka.A potom budu jeden den pozerat.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Vraj mame na obci noveho zamestnanca ,uz angazovaneho tusim .To je ten clovek ,co bude s NIM robit tie investicie ,cize investicny pracovnik ,vid inzerat obce na webe .A to teda tento nemoze pomoct s tym ,co scel Jelacic ? S tou aktualizaciou ? Pasportizacia a podobne ? Ved to sa tyka aj investicii do buducnosti ? Takze pracovne sily si tu rozsiruje ON ,a nie JEMU naklada robotu Jelacic ?Len ci to su efektivne vynalozene mzdove naklady ,ked tu sa hala-bala rozhadzuje na nejaky fitpark. Nech aj skenuje a robi tie siete ,jak to bolo na OZ povedane . A vlastne : doteraz na tie investicie ON cloveka nepotreboval ? Ked ON zvladol take ako je Juzna cesta ,skola , obecny urad , namestie a ine . To s cim teraz vyrukoval na nas starosta? Ci on sa riadi prislovim : Robim len do vysky svojho platu !Ked mi ho znizili , tak si za to najmem ineho ! Asi preto !Tak to su s fitparkom hned 2x vyhodene peniaze .

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Pán Jelačič,koľko má obec zamestnancov ,prosím ? Myslim tým len obecný úrad /nie školu a školku/

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Mily anonym,toto zodpovedat neviem, to nie je otazka na mna, ale na obecny urad. Ale na najblizsom OZ sa toto mozem spytat, kto je na plny a kto na iny ako plny uvazok. Aspon budeme mudrejsi.

   Odstrániť
  2. Odpoveď starostu na túto otázku na včerajšom OZ:
   3 administratíva (p.Danková, Bordáčová, Pápayová)
   2 stavebný úrad (p.Paulík a p.Danková)
   1 investície (p.Ivica) - z zmysle inzerátu na webe obce

   Spomenutá bola ešte p.Veselá, ako na dohodu, na knižnicu a kultúru, tiež v zmysle inzerátu na webe obce.
   Iných ľudí starosta nemenoval.

   Odstrániť
 23. Obcania Marianky, viete ze dnes je v spolocenskom dome ples OSK? Nikde ziadny oznam, zase to je len pre vyvolenych: Dubovsky, Bubnic a spol. Alebo tam budu aj nejaky ludia z OZ ci obecneho uradu? Takze nielen starosta je vyvoleny.vobsvojich cinnostiach, aj iny su tu vyvoleny v zabavani sa. Peknu sobotu. A vyvolenym aj zabavu.

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Ples OŠK je v prvom rade záležitosťou tých , ktorí okolo futbalu pracujú, vždy boli oslovaní futbalisti a ľudia , ktorí sa nezištne na fungovaní športového klubu podielali. Zaujímavé , že sa ozývaju ludia, ktorí ani nevedia , že bolo treba aj brigádovať aj sa niečím pričiniť aby vôbec tento klub vznikol. Teraz sa cítia urazení, že ples nie je verejnou záležitosťou, Nikomu nikto nebranil priložiť ruku k dielu. Nič nebráni pánovi starostovi, aby si urobil svoj ples tak ako sa to robí aj v iných obciach.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Zaujimave? Ti co chodili na brigady hraju futbal pricinili sa o rozvoj OSK zahadne sedeli doma bez pozvania. Zamyslite sa kto to je? A ten kto bol proti postaveniu spolocenskej saly veselo plesal. Ako sa citite pan Dubovsky?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pán Bubnič sa pasoval do pozície predsedu komisie kultúry a sociálnych vecí. Nemal by sa náhodou aj on angazovat a ponuknut obcanom po dohode so starostom kultúrny vecer?Nový rok už bol.Fasiangy prebehli tiez okolo aj Valentin ... tak by mohli zorganizovat aspon niaku jarnu veselicu pre vsetkych,ci nie ?Vcera uz dive husy leteli nad Mariankou, prvy signal ze je cas na pripravu .... Ci pan Bubnic len zbiera členstvá (napr.aj to v rade skolky....kde sam seba vyfauloval,že si neuvedomil, keď za seba nezahlasuje,tak uznesenie neprejde ..a to aká vysoká matematika...

   Keď si pozeráte webové stránky obcí tak tam organizovali v tomto období maskarne baly,divadelne predstavenia a to su dalej od Bratislavy a obce sú ovela mensie.Ako to tí dokázu ?

   Pomohlo by,keby starosta ziadal Plan cinnosti od jednotlivych komisii ,aby bol v komisiach nastaveny aky taky system a hlavne sa aj komisie zamysleli ako proaktivne chcú prilozit ruku k dielu a necakali len co prikraca k nim.

   Odstrániť
 26. K OZ 17.2.2015 - neviem preco ale myslim si, ze niekto tu chce preniest zodpovednost PMP sro na Obec, teda do stratena... pravdepodobne PMP posluzila len na obchadzanie zakonov a teraz padla kosa na kamen... Ziadnu pozicku uz PMP netreba schvalit! Nech sa v tom vymacha, ten co vymyslel tento "genialny" napad ako odr...at kazdeho, vratane financnej spravy...

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Ja myslím,je potrebné spraviť kontrolu PMP, vymenovať novú dozornú radu,tá stará neviem či vôbec bola niekedy funkčná.Nadalej zachovať PMP .Nová Dozorná rada by mala pracovať v súlade so zákonom.

  OdpovedaťOdstrániť
 28. tak jak tu to citam, to je celkom fajn komedia na OZ... zvukovy zaznam bude nacic, hej zahlasujte za videozaznam, minimalne 2 - 3 kamery aby sme mali tam aj vsetky pikosky, kto krici, hrozi, tvari sa... sa celkom tesim nato

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Starosta neschválil ani zvukovy zaznam, nie to ešte videozáznam.Ale sranda môže byť aj tak..A keď ich poznáte viete si aj domyslieť. Veď by sme to vedeli aj nadabovať s textom zo zapisnice a ešte k tomu bez obrazu.To by stúpla návštevnosť tohto blogu - to by pozeral p. Jelačič .Ak by niekomu naozaj chýbalo to tvárenie Dalo by sa aj tak, ,že by sa žiadalo aby v zápisnici bolo pomenované kto sa ako tvári ,ako leží na stole,ako má ruky vyložené nad hlavou keď rozpráva ,kto sa zamyká na záchod,keď sa o vzťahoch jeho firmy k obci hovorí, ale aj to kto v obecenstve šuškavo aj nešuškavo ohovára, nervózne posedáva,až ide z kože vyskočiť

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Pan Brestovansky kedy bude zapusnica z rokovania OZ? Aky mate problem? Od pracovnicok ste ju vyzadovali hned! Co vam to tak trva!!!! Pan Brestovansky vzdy ste chcel diskutovat na OZ teraz ste mal problem udelit slovo panovi Kralovi???

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pan Kral predniesol svoju labutiu piesen na konci OZ (presnejsie na zaciatku diskusie) .Vraj skoro plakal ,ale sam si za to moze ,ako sa spraval minule 4roky a na poslednom OZ ,vobec sa necudujem ,ze mu nedali slovo .Pripomienky k statutom ,ktore on schvaloval a navrhoval v minulom obdobi ...no na popukanie smiechom... Hold ,bola to labutia piesen .Ale bola spievana strasne falosne. A hlavne sa pri nej malo jej Kralovstvo pozerat do zrkadla .

   Odstrániť
  2. Sám KRÁLzariadil, aby umrel a zostal len ŠAŠO. Stále chce robiť PŠM, kto ste boli na vojne poznáte to. Nikoho to nezaujímalo, ale každý to počúval. Král umrel, nech žije šašo.

   Odstrániť
 31. 19:07 Vy si pamätáte minulé OZ ako udelovali slovo niekomu kto sa chcel vyjadriť a chcel vstúpiť k danému uzneseniu?Odkázali ho na diskusiu na konci,keď už bolo všetko schválené .Bolo im jedno čo si kto myslí.Kto schvaloval tento rokovací poriadok,čo myslíte? Možete raz hádať.Jeho meno máte v tajničke ako posledné slovo napísané vo Vašej otázke ukončenej troma otáznikmi. Tie otázniky smerujte na adresu toho pána.

  Čo stým má pán Brestovanský? Ten by sa len mal zamyslieť či by mal predkladať nový navrh rokovacieho poriadku a nemal to nechať tak,ako to schválil aj pán Kráľ ktorý sa dožadoval diskusie na minulom OZ pri takmer každom bode v priebehu rokovania.Pán Kráľ to zrazu chce inak ako to bolo za jeho poslancovania ..a diví sa. Ako férové.Ja myslím že pán Kráľ si len spravil "medvediu službu" a upozornil na to, že nič v rokovacom poriadku meniť netreba.

  OdpovedaťOdstrániť