Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

štvrtok 11. decembra 2014

Sľubujem

Chcem poďakovať za komentáre a som rád, že ste pochopili tento blog ako miesto, kde sa dá stretávať nielen v predvolebnom období. Nemyslím, že by bolo vhodné, aby som tento blog rušil i keď priznám sa, už som chcel v jeden okamih nepovoliť ďaľšie komenty. Myslím si, že nebude riešením ani keď by blog bol zrušený niekým iným. V tom momente začne byť ešte viac cenený (alternatívny) blog . Môžeme tu spolu riešiť nielen témy z minulosti, ale aj tie, ktoré ešte len prinesie život. Mali by sme komunikovať, to je to, čo nám tu chýbalo. A verím, že časom tu ľudia vystúpia z anonymity a nebudú sa báť alebo hanbiť podpísať. Verím, že ten čas podpísania sa ľudí pod svoje komentáre príde. Mám prosbu, podpíšte sa pod komentár aspoň krstným menom, aspoň nejako začneme vystupovať z anonymity.
Bolo by cenené, keby si toto miesto na svoje postrehy našli tiež novozvolení poslanci. Je to hlavne na nás v OZ, aby sme ukázali, že vieme kultúrne a zodpovedne komunikovať s každým, kto o to bude mať záujem, aj keď možno nie vždy nám budú reakcie občanov príjemné. Je to na nás poslancoch, aby sme posunuli morálku, vlastnú kompetentnosť, konštruktívnu schopnosť argumentácie do módu/stavu, ktorý patrí spoločnosti 21. storočia.  

Spolu ste tu v posledných dňoch komentovali výsledky volieb.  Často sa tu cituje téma „rovného a rovnejšieho“, potreby spravodlivého a rovnakého metra na všetkých. Zďaleka nie vždy tu Občania dospejú k rovnakému názoru. Ale tak to chodí. Sme rôzni, máme rôzne skúsenosti, ale spoločne máme radi našu obec.  Ako s obľubou hovorí jeden zo zvolených zástupcov obce „Pochopiteľne aj za to môžem ja. . . “

Preto dúfam, že už komentáre neberiete ako rozsievanie nenávisti, ale naopak, ako snahu o spoznanie názoru iného, ako seba samého.  

Sľubujem, že už nikdy nezostane ticho počas OZ zo strany zastupiteľstva, ako sa to stalo v minulosti, keď nás bude ktorýkoľvek z Vás žiadať o pomoc.  Sľubujem, že budem hľadať vždy riešenia a prieniky, založené LEN na etickom princípe, na odbornosti a zákonnosti, predvídavosti a budem nabádať k tomu aj ostatných členov zastupiteľstva. Sľubujem, že spravím preto všetko, čo bude v mojich silách.  Sľubujem tiež, že sa budem vždy snažiť hľadať rovnaký meter na nás všetkých a budem hľadať transparentný spôsob prezentácie rozhodnutí obce (napríklad zverejňovanie zvukového záznamu z OZ, verejné zhromaždenia...).

Už som dávnejšie začal aj týmto blogom. Tu môžete moje slová priebežne „odmerať a merať“. Nie je nič horšie, ako keď človek prepadne sebaklamu, sebaľútosti, keď prestane používať zrkadlo ponúknuté inými ako vlastnými komornými.  Ako som mal možnosť už zažiť,  mne sa to tu určite nestane. Aj v tom mám vo Vás dôveru a tým ma posúvate dopredu.

Hovorí sa :“. . . Otrok je slobodný človek, ak je so svojím údelom spokojný. Slobodný človek je otrokom, ak hľadá viac než to. . .

Prajem príjemné predvianočné obdobie.

Peter Jelačič ml.

81 komentárov:

 1. V prvom rade chcem popriať novému OZ veľa trpezlivosti,úspechov a radosti v ich práci.
  Včera som sa bola pozrieť na ustanovujúce OZ.Bola som zvedavá,ako sa zapíšu a predvedú noví ale aj starí poslanci a staronový starosta.
  Starosta ma veľmi prekvapil,1.krát bol ako maslo,keď bola diskusia k ľuďom z hľadiska.P.Juríčkovej dokonca poďakoval za ich iniciatívu.Ďakujeme.
  OZ čo sa programu týka bolo ako keby trošku chaotické,tie komisie a predsedovia.Asi to mali naozaj trošku preddiskutovať a lepšie pripraviť.Ale konečne raz boli starosta a jeho statoční postavení na opačnú stranu barikády.Asi pochopil,že mu veci nebudú tak ľahko prechádzať,ako minule obdobie a v nových srdciach a Jelačičovi ml.bude mať silných oponentov.Včera ma milo prekvapili.Aj keď mali niektoré veci srdcia nie dokonale pripravené,ale konečne prišiel náznak a potom aj čin,že sa to tu asi bude musieť zmeniť.
  Dubovský sa konečne ukázal ako oponent k starostovi.Ďakujeme za zaradenie bodu DISKUSIA do programu.Išlo to v duchu úcty a slušnosti,slušnosti a úcty k občanom.
  Adriana Doležalová ma veľmi milo prekvapila svojimi trefnými pripomienkami,hlavne keď dala krásny argument.Hollému,k tým termínom zasadnutia.Ak kandidoval,musí si vedieť nájsť čas.Ďakujeme Adriana.Palec hore.
  Brestovanský mal tiež veľmi dobré pripomienky,ukázal,že ako budúci dôchodca nie je k zahodeniu a prispeje tejto obci s vecnými nápadmi a argumentami.
  Bubnič síce veľa nepovedal,ale dajme mu čas,hádam sa rozhovorí.Niečo málo povedal len smerom k p.Bubničovej ohľadom dôchodcov.
  Jelačič ml. naprv ticho sedel,asi čakal na svoju chvíľu,kedy bude môcť 1.krát niečo povedať.Celkom mu to išlo,v pripomienkach bol vecný,konkrétny,vysvetlil aj tú komisiu pre ekonomiku,obchod a služby.Keď to nevedel vysvetliť Dubovský,tak to vysvetlil on.Jeho zdôvodnenie bolo trefné a presné.Jeho komentár k práci a rozdeleniu/nerozdeleniu stavebnej komisie bol teda,klobúk dole,výborný.Takto to Gašparovičovi ešte nikto otvorene nepovedal,čo sa tej jeho stavebnej komisie týka.A Palo asi jeho konkrétnym prispevkom pochopil,že on nemá čo v stavebnej komisii ako predseda hľadať.Jelačič ml.konečne môže ukázať to,čo nebolo na bilboardoch.Konštruktívne nápady a riešenia.
  Gašparovič si začal hľadať novú komisiu a preto to životné prostredie.Jeho argument,že teraz tu bude so ŽP veľa práce asi u neho neobstojí.Kde bol tie 4 roky so stavebnou komisiou,keď v Marianke je taký stavebný boom? Ak to bude Jelačič ml. ako predseda tejto komisie rozumne a aktívne robiť,tak Gašparoviča strčí do vrecka,aj keď nie je stavbár či architekt.
  Porges sa snažil ukázať,že na nejakom pracovnom stretnutí sa na niečom ohľadom komisií dohodli a že teraz srdcia menia taktiku.Chytal sa tam aj nejakého §,čo mal Dubovský vysvetliť,ale on povedal správne,je to podľa metodického pokynu MV.A potom ešte niečo kritizoval pri tých pevných termínoch.Ale aspoň to dopadlo tak,že si pevne dali ďalší termín OZ a tam si určia asi celý nasledujúci rok.Ináč nič viac nepovedal.
  Hollý sa snažil ukázať ako vodca alebo vystupujúci oponent voči srdciam.Bude musieť zapracovať na svojej prchkosti,viac hlavou ako prchkosťou.Ak chce byť tejto obci prospešný,mal by tú komisiu pre ekonomiku,obchod a služby zobrať.Presne ako mu povedal Brestovanský,že tam ho vidí,ako človeka z predstavenstva veľkej spoločnosti.Neviem,kde v akej komisii chcel robiť alebo šéfovať,ale ekonomika by mu asi sedela.
  Neumar bol očividne človek,ktorý sa potrebuje rozpozerať.Nepovedal ani slovo,teda okrem sľubu poslanca .Dajme mu čas,určite sa prejaví.Má na to,aby aktívne začal vystupovať.Chaoticky niekedy pôsobil pri hlasovaniach,nevedel,či má zdvihnúť ruku alebo nie.Nakoniec sa pozrel na statočných a hlasoval s nimi.Zatiaľ.
  Starosta nakoniec.Prejav mohol mať viac pripravený,musel si obtrieť ústa o volebnú kampaň.Ale nemusel.Počas zasadania menil farby,výraz v tvári,posed,založenie rúk.Asi pochopil,že už asi nebude ako bolo,ale bude ako nebolo.Nebude mu všetko hladko prechádzať.Najviac prekvapil v diskusii,kde sa naozaj úctivo správal k prihláseným občanom do diskusie.Len aby Vám to vydržalo p.starosta.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Vážený pán starosta, vážení noví poslanci,

  prajem Vám všetkým veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody z nadchádzajúcich Vianoc a Nového roka, a to nielen v osobnom živote , ale aj v práci a samozrejme aj pri vedení našej obce.

  Na včerajšom OZ som sa zúčastnil. Bol so veľmi zvedavý, ako prebehne, nakoľko som vedel, že v pondelok 8.12. bola zvolaná pánom starostom pracovná porada, na ktorú boli pozvaní všetci poslanci. Starí aj noví. A až na tejto pracovnej porade v pondelok si poslanci s pánom starostom len tak prechádzali program stredajšieho OZ bod po bode. Neviem aký význam mala mať tá porada v pondelok, ale dobre bola. Takže po poriadku. Pán starosta si už konečne musí začať uvedomovať, že okrem obyvateľov obce Marianka si musí začať ctiť zákony, aj vnútorné organizačné normy, ako napr. Rokovací poriadok obce, v ktorom má jasne popísané ako má vyzerať príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva. Príprava zasadnutí OZ sa začína na návrh pána starostu podľa plánu zasadnutí. Prečo včera pán starosta tak protestoval, keď chceli poslanci prijať konkrétny plán zasadnutí OZ na rok 2015? Materiály na každé zasadnutie OZ majú byť pripravené vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci zaujatie stanoviska obecného zastupiteľstva vo forme uznesenia, resp. nariadenia. Všetky materiály k jednotlivým navrhovaným bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v písomnej alebo elektronickej forme musia doručiť poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ najneskoršie do 3 dní pred jeho rokovaním. Tak ako predchádzajúce 4 roky nemali poslanci materiály pripravované na OZ, tak ani teraz na prvom OZ po voľbách materiály pripravené neboli. Keď pán starosta nezvládal prípravu rokovania OZ, prečo nepožiadal o pomoc pracovníčky obecného úradu, alebo poslancov, aby pripravili ku každému bodu programu materiál podľa Rokovacieho poriadku obce? Vyhovuje mu stále mať okolo prípravy a konania OZ chaos a neporiadok? Páčilo sa mi preto, ako boli páni poslanci Jelačič, Dubovský, Bubnič, Doležalová, Brestovanský pripravení. Mali pripravené písomné materiály vo forme návrhu uznesení presne tak, ako to bolo treba. Aspoň predviedli pánovi starostovi ako tá príprava rokovaní OZ má vyzerať. Ešte keby sa naučili poslanci a pán starosta pripraviť si písomne materiál na OZ dostatočne včas na to, aby sa nad tým materiálom mali čas aj zamyslieť. A potom už bude všetko v poriadku. A navyše materiály na OZ majú obsahovať:
  - názov materiálu,
  - označenie spracovateľa materiálu,
  - dôvodovú správu s obsahom : vyhodnotenie doterajšieho stavu, uvedenie dôvodov novej úpravy, ekonomicko-spoločenský rozbor novej úpravy, odôvodnenie nových navrhovaných opatrení, spôsob ich realizácie, administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť orgánov samosprávy obce.
  - návrh uznesenia, prípadne návrh na prijatie nariadenia.
  Všetky materiály, ktoré sú predmetom jednotlivých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v plnom znení majú zverejniť na webovej stránke obce www.marianka.sk spolu s navrhovaným programom. Toto všetko som si prečítal v platnom Rokovacom poriadku obce. Pán starosta a poslanci, prosím čítajte zákony a predpisy, ktoré sú platné. Keď pán starosta vie trefne použiť trestný zákon na občanov Marianky, tak musí vedieť akceptovať aj vnútorné organizačné normy, ktoré upravujú prípravu a realizáciu zasadnutí OZ.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Hlavná vec že píšete: A navyše materiály na OZ majú obsahovať:
   - názov materiálu,
   - označenie spracovateľa materiálu,
   - dôvodovú správu s obsahom : vyhodnotenie doterajšieho stavu, uvedenie dôvodov novej úpravy, ekonomicko-spoločenský rozbor novej úpravy, odôvodnenie nových navrhovaných opatrení, spôsob ich realizácie, administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť orgánov samosprávy obce.
   - návrh uznesenia, prípadne návrh na prijatie nariadenia.
   Čo z toho mali ako materiál na OZ pripravené Vami vymenovaní poslanci? Nepočul som nič ani u jedného z nich čo by sa týkalo uvedeného obsahu materiálu predkladaného na rokovanie OZ. Prečo nedodržali lehotu podľa rokovacieho poriadku? Zrejmé, že všetci sa chceli len prezentovať ale nevyšlo to. Jasne výbuchom smiechu to dokumentovali prítomní najmä pri vystúpení poslanca Brestovanského. Však ten človek čo si nenapíše to nevie povedať vlastnými slovami. Asi ste nechodili na okovania OZ keď pre každé svoje vystúpenie mal pripravený poriadny elaborát - asi si ho chystal v robote. No nič uvidíme ako sa prejaví ďalej.

   Odstrániť
  2. Ozaj, ako bol pripravený poslanec Bubnič? Tým že povedal jednu nesúvislú vetu. Ale neprekonal svoje vyhlásenie z jedného rokovania OZ, keď povedal: "Ja a Julo si myslíme...". Svetové na pobavenie. Zodpovedá to jeho inteligencii a rozmýšlaniu.

   Odstrániť
  3. Hlavná vec že píšete: A navyše materiály na OZ majú obsahovať:
   - názov materiálu,
   - označenie spracovateľa materiálu,
   - dôvodovú správu s obsahom : vyhodnotenie doterajšieho stavu, uvedenie dôvodov novej úpravy, ekonomicko-spoločenský rozbor novej úpravy, odôvodnenie nových navrhovaných opatrení, spôsob ich realizácie, administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť orgánov samosprávy obce.
   - návrh uznesenia, prípadne návrh na prijatie nariadenia.
   Čo z toho mali ako materiál na OZ pripravené Vami vymenovaní poslanci? Nepočul som nič ani u jedného z nich čo by sa týkalo uvedeného obsahu materiálu predkladaného na rokovanie OZ. Prečo nedodržali lehotu podľa rokovacieho poriadku? Zrejmé, že všetci sa chceli len prezentovať ale nevyšlo to. Jasne výbuchom smiechu to dokumentovali prítomní najmä pri vystúpení poslanca Brestovanského. Však ten človek čo si nenapíše to nevie povedať vlastnými slovami. Asi ste nechodili na okovania OZ keď pre každé svoje vystúpenie mal pripravený poriadny elaborát - asi si ho chystal v robote. No nič uvidíme ako sa prejaví ďalej.

   Odstrániť
  4. Jedna vec je byt na OZ nepripraveny, druha vec mat napisane niektore hlavne body, na tom nie je nic zle ked si Brestovansky veci zapise. Aspon sa nestrati pri protiargumentacii a nenecha sa tak vyhodit z toho, co chcel povedat.

   Aj Jelacic cital niektore veci z tabletu, ked sa obul do Gasparovica. A bez pripravy by mu to mozno tak dobre nedal, ale Jelacic mal zozbierane argumenty naozaj dobre. To sa mu podarilo. On si naozaj veci vsima, to je na nom zaujimave.

   A kto sa smial Brestovanskemu? Asi len zeny okolo Spalovej priatelky a pani Veselej, lebo tam to vzdy sumelo. Ony najviac vyrusovali. A okrem toho si pozrite aj v TV si ludia zapisuju pocas debat poznamky na papier, tak z toho vyplyva ze su tiez neschopni hovorit vlastnymi slovami? To ste peknu ubohost sem niekto napisal.

   Ako mali veci pripravene 4 statocni poslanci. Nic nemali pripravene. Nikto nic vecne. Myslela som, ze aspon budu hajit starostovi vyssi plat, ze mu mozno navrhnu viac ako len zakladny. Ale zlozili zbrane a zahlasovali za zakladny.

   A na zaver: Je to pravda, ze uz v utorok, este pred ustanovujucim OZ chodil starosta s Hollym po skole a predstavil ho riaditelke skoly ako noveho predsedu skolskej komisie? A to este nebol zvoleny! Tak to sa potom tomu Dubovskemu podaril husarsky kusok, ak to uznesenie starosta podpise a predsedom bude on Dubovsky. To potom bolo starostove fopá. Moze este raz chodit s Dubovskym :-).

   Anna

   Odstrániť
  5. V utorok 9.12. /teda ešte pred zasadnutím OZ/, predstavoval v škole pána Hollého ako nového predsedu Komisie pre školstvo pán Porges, nie pán starosta. To by sme pánovi starostovi zase krivdili. To ON nie.

   Odstrániť
 3. A preco sa na pracovnom stretnuti v pondelok dohadovali poslanci so starostom ohladom komisii? Predsa komisie sa mali zriadovat podla programu na ustanovujucom OZ. Nejaka pracovna porada nie je zavazujuca. A preco nesedi p. Hollemu ekonomicka komisia? A co by rad robil p. Holly?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Zákon neukladá že poslanec musí byť členom alebo predsedom komisie. V prvom rade musí s tým súhlasiť, vedieť o čom komisia je, jej náplň. A v tom všetkom mal. Ing. Hollý pravdu. A hlavne: keď sa niečom dohodli, mali by sľuby dodržať. Všimli ste si aká bola komunikácia medzi poslancami Dubovským a Jelačičom? Možno očakávať, že poslanec Jelačič opustí "päť sŕdc pre Marianka". Asi by urobil dobre, "päťka" nemá kvalitu.

   Odstrániť
  2. Pekný Sľub pán Jelačič , verím, že ho budete napĺňať. Želám Vám, tiež aby ste sa nedali zviesť nikým z tejto cesty ,lebo tých nástrah (kto by to povedal v takej malej obci)bude dosť. Želám Vám, aby ste zostal v prvom rade verný sám sebe,veril svojím schopnostiam .Želám Vám, aby ste vedel hneď rozlíšiť zrno od kúkoľa ,aby ste sa nenechal zneužiť .Želám nám , aby ste sa „nespároval „ s žiadnou záujmovou skupinou, len sám so sebou .Ak nie ste presvedčený o niečom nerobte to. Ľudia sa nezmenia. Zostanú takí akí boli, len Vy stratíte drahocenný čas a pre Vás najcennejšie VAŠE meno. Želám Vám vo Vašom okolí ľudí ,ktorí keď spoznajú Vaše schopnosti , ich aj ocenia Vo Vás a už sa nikdy nepokúsia Vás obetovať ,len preto, že im to hrá do karát .Nikto Vás tu nesmie mať na špinavú prácu.Takých ľudí, ak sa o to pokúsia sa stráňte. Ako to je naozaj, sa aj tak skôr či neskôr ukáže.Prajem príjemné vianočné sviatky Vám a Vašej rodine a sme radi,že Vás tu máme .

   Odstrániť
 4. A navyse pisete, ze v pondelok na pracovnom stretnuti boli prizvaní panom starostom okrem novych poslancov aj stari poslanci. Tak co sa tam mali co jednat o komisiach.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ja sa tiež pripájam k vyššie menovaným prianiam novozvoleným zástupcom obce.13:47 trefné a ďakujeme za čas ktorí ste nad tým trávili.

  Venovaný je tu zatiaľ priestor zvoleným zástupcom obce.Píše sa tu o ich sľuboch,nastavení ich komunukácie ....Ja ďakujem za včerajšiu účasť Občanom.Na naše pomery celkom dobrá.Aj keď očakával by som viac záujmu.Prosil by som tiež Občanov,ktorí sa budú zastupiteľstiev zúčastňovať ,aby mali v miestnosti konštruktívne návrhy resp.vyjadrovali svoje názory po udelení slova.Je tiež dôležitý prístup každého z nás,aby sme svojími poznámkami nevytvárali negatívnu atmosféru a nerušili ostatných,ktorí chcú počúvať tých ktorí dostali slovo.Nie sme na futbalovom zápase, ale na zasadnutí OZ.Aj tým prejavujeme svoju vlastnú úroveň a rešpekt jedného k druhému.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. amen :) to ako keby z úst pana starostu vyšlo :)

  OdpovedaťOdstrániť
 7. 21:24 Môžem sa spýtať,Vy ste boli včera na OZ , alebo chodíte na ne ?

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Ja by som sa chcela spytat, preco nie je uz aktualizovana web stranka Marianky? Vcera skladali slub novi poslanci a este stale je na webe Marianky uverejnene stare zlozenie OZ. Ine obce reaguju promtnejsie. Treba panovi Porgesovi pomoct?

  OdpovedaťOdstrániť
 9. 22:40 Študujte Metodický pokyn MV SR v - viď príspevok p. Jelačiča "ďaľšia zaujímavá webová stránka" ww.isamospráva.sk :

  Cit."..V. Uznesenie podpíše starosta najneskôr do 10 dní od schválenia OZ na UZ.
  &

  Rokovací Poriadok :
  Cit.:"...2. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecný
  úrad zabezpečí na webovej stránke obce www.marianka.sk zverejnenie overenej
  zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva do 14 dní od jeho zasadnutia.
  3. Obecný úrad zabezpečí doručenie uznesenia poslancom Obecného zastupiteľstva do 3
  dní po podpise zápisnice starostom...."

  Takže máme čas ...zatiaľ pečieme vianočné pečivo....

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vazeny anonym 11.12., 23:18, vianocne medovnicky, medvedie dlabky, vanilkove rozky mam uz upecene. A predsa stiham sledovat web nasej obce. Ked novi poslanci v stredu zlozili svoje sluby, p. Porges uz mohol na webe zamenit pani Radacovsku, p. Sanda a p. Krala za novych poslancov. Tolko casoveho priestoru snad ma.

   Odstrániť
  2. 23:18 Chcel tým povedať, že uznesenie nadobúda PRÁVOPLATNOSŤ až podpisom starostu. Nie je to tak?

   Aké medovníčky ste robili ? Už ich máte mäkké?Ak áno prosím pošlite mi prosím recept.Ďakujem

   Odstrániť
  3. Pan Porges, naucili ste sa co-to!

   Odstrániť
  4. 15:53 .Nerozumiem .Včera ma niekto obvinil že som p.starosta.Dnes Vy, že som p.Porges.To si myslíte,že len oni dvaja sú schopní naštudovať si v obci Zákony a žiadať o kultúrnu úroveň medzi Občanmi na OZ ? Ja som sa slušne snažil včera niekomu predložiť fakty,prečo nie sú mená nových poslancov ešte na www.Jednoducho tam nemohli ešte byť-jednoducho uznesenia nie sú ešte právoplatné.Pán Porges s tým nič nemá.JA som si dal tú námahu našiel fakty/a skopíroval to, aby ste si to Vy mohol tu "len" prečítať.Ešte ste sa aj mám pocit urazil.,namiesto toho aby ste poďakoval.Prečítajte si to prosím ešte raz ,predtým ako odpoviete.

   Robil ste vôbec tie medovníky - ak ich máte mäkké pošlite mi prosím ten recept.

   Odstrániť
  5. Suroviny
   40 dkg múka hladká
   12 dkg med
   12 dkg cukor práškový
   6 dkg Hera
   1 čl sóda bikarbona
   1 čl škorica mletá
   2 ks vajíčka

   Postup
   Všetky suroviny zmiešať, dať do fólie a na 1 hodinku do chladničky, ale nemusí sa. Rozvaľkať cesto cca 3 mm, najlepšie tiež cez fóliu a začať vykrajovať. Trúbu na 200 C, papier na pečenie, netreba veľa dávať na plech lebo napuchnú. Piecť 5 minút nie viac. Záleží na veľkosti formičiek, My sme robili z dvojitej dávky a vyšlo 100 ks.

   Odstrániť
  6. 13.11 Ďakujem veľmi pekne.Skúsim tento týždeň a dám vedieť.

   Odstrániť
  7. Pripomíname zamestnancom obce resp. p.Porgesovi že sa blíži čas zverejnenia uznesení.Prosíme dodržať lehoty.
   Zároveň by mali byť podľa štatútu komisií stiahnuté mená členov komisií z webovej stránky.Už je mesiac po voľbách.Či je to tam zo ešte chvíľu sentimentu?

   Rokovaci poriadok
   "....14. Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom a určení overovatelia.
   15. Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva sa zverejnia na úradnej tabuli
   a webovej stránke obce najneskôr do 5 dní odo dňa ich prijatia...."

   Podľa Štatútu komisií".... Funkčné obdobie členov Komisie je totožné s funkčným obdobím Obecného zastupiteľstva Obce Marianka.6. Členstvo v Komisii zaniká aj a) uplynutím funkčného obdobia,...."
   Zároveň organizačná schéma obce je viac ako rok neaktuálna. Napr. na stavebnom úrade je od vtedy už minim. 3 zamestnanec a je potrebné aj tam zmeniť poslancov .

   Odstrániť
 10. Prvé zasadnutie OZ vela predznacilo.
  - starosta pochopil, ze jeho predchadzajúci spôsob vladnutia je ta-tam. Môze síce robit obstrukcie, ale to by bola jeho postupná "starostovská smrt". Uz bude viac a mozno na kazdom kroku nekompromisne sledovaný aj občanmi (nie iba poslancami), a ak niečo, tak nebudú drzat ústa, ludia sa uz prestavajú bát.
  - poslanci Gasparovic a Porges (opory starostu v uplynulom obdobi) tiez museli pochopit realitu,
  - pán Hollý aj ked nereagoval úplne trefne bude podla môjho nazoru prinosom, len sa nesmie dostat do pripadnej negativnej sfery vplyvu starostu, ako to bolo u niektorých predchadzajucich poslancov,
  - pán Neumar sa síce zatial neprejavil, ale som presvedcený, že jeho práca bude prospesná pre obec, ľudí a novú obecnu politiku.
  - pán Dubovský zacal razantne, má skusenosti, nech mu to vydrzí,
  -pán Bubnic musí pracovat sam na sebe a cez seba pre ludí a obec,dostal dôveru vo volbach-nesmie ju sklamat-
  -dalsi traja uplne novi vzhladom k tomu, ze to bolo ich prve rokovanie OZ pôsobili sympatickym dojmom a príjemne ma prekvapili.
  Toto je moj postreh, mozete mat iný, dolezite bude pre pohlad na zastupitelstvo uz dalsie rokovanie.

  Ked doplním- slusná úcast obcanov, volnost pri diskusii a optimálna dlzka trvania rokovania - pozerám sa na veci inač, ako v minulom funkcnom období.
  Este odkaz tým, ktorí kritizujú vznik tohto blogu.Je preukazatelné, ze blog prispel k väcsej aktivite obcanov. Prispevky boli aj "vselijaké", ale to je vec slobodneho vyjadrenia sa, aj ked anomymne.Budem rad, ak bude blog aj nadalej vplyvat na realitu v miestnej politike.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Povzbudzujem aj ja pana Holleho, nech si zoberie ekonomicku komisiu. Rozumie tejto oblasti. A myslim, ze sa najdu aj dalsi obcania, ktori mu radi pomozu. Nech sa nevzdava hned na zaciatku. Nevrhne na seba dobry obraz. DRZIME PALCE p. HOLLEMU.

   Odstrániť
  2. pán Dubovský zacal razantne, má skusenosti, nech mu to vydrzí. To nemyslite vážne. Však on ničomu nerozumie, len "hapkal".

   Odstrániť
  3. A vy ste boli na OZ, ked pisete taketo bludy? No ja som tam bol a videl som, ze mal p. Dubovsky vsetko pisomne pripravene a cital to. Vobec "nehapkal". Asi ste boli niekde inde a nie na OZ v Marianke.

   Odstrániť
  4. Je zrejmé že ste boli asi prvý raz na rokovaní OZ. Ste z toho úplne unesený. Neberiem Vám Vaše ilúzie, určite dôležitejšie budú ďalšie rokovania a nie táto "predstavovačka". Je zrejmé, že deväť poslancov je rozdelených na dve skupiny 5 ku 4. Kto za koho a ko "kope" sa uvidí ďalej.Kto pozorne sledoval rokovanie musí objektívne priznať, že najmenej "spočítaní" boli poslanci Dubovský, Doležalovalá, Brestovanský a Neumahr. Som za aby poslanec Jelačič viedol stavebnú komisiu a aby si konečne cez ňu a stavebný úrad skolaudoval svoju stavbu.
   Viditeľná bola iniciatíva poslankyne Doležalovej viesť kultúrnu komisiu, určite jej bude pomáhať rodinný príslušník p. Oľga Bubničová a opäť sa dočkáme po rokoch na nejakých obecných akciách vystúpenia p. Ráceka s gitarou a jódlovaním. Aspoň bude sranda. Tešíme sa.
   K diskusii o komisii ŽP. Určite ju obec potrebuje, osobne za predsedu by som navrhoval poslanca Brestovanského alebo Dubovského. Určite je to v Marianke bude nevďačná funkcia, nech si ju dokonale vychutnajú. ROboty budú mať určite dosť.
   Športová komisia. Na pracovnom rokovaní v pondelok bolo dohodnuté, že predsedom bude poslanec Bubnič. Ale čo sa s talo? Poslanec Dubovský navrhol sám seba. A všimli ste si u neho ako zmätkovo hlasoval? A nebolo to prvý raz keď sa mýlil. Pozor na neho - keď sa bude hlasovať o dôležitých veciach treba ho usmerniť, aby sa nepomýlil.
   No bolo toho v stredu dosť. Aj vážne aj na zasmiatie. Už sa teším na 22.január 2015.

   Odstrániť
  5. 14:03 Áno mal to pripravené na papieri a to čítal.Za to ďakujeme.Bol som príjemne prekvapený.
   Ale na Vašom mieste by som to zas veľmi nerozmazával.Odpovedze si (potichu,aby to nikto nepočul ) či sa mu aj vždy podarilo správne argumentovať. A kto to nakoniec vyargumentoval za neho?Ale psst.Pred tým ako odpoviete, skúste si požičať zvukový záznam.Máme čas.Veď už teraz naozaj o nič nejde. Ide len o to, aby sme si naliali čistého vína, ale zároveń nepokračovali v opíjaní sa. .

   Odstrániť
  6. 12:42, neviem do čoho sa rozumiete Vy, ale napisat, ze Dubovsky nerozumie ničomu je silná káva , až urážka. A na toto tento blog nie je. No, kazdý máme svoje vyjadrovacie prostriedky. Beriem Vase hodnotenie o "hapkani", nemal dostatocnú argumentáciu, ale ochranil to iný poslanec.
   16:44, už robite pomer 5 ku 4 a pri tom hladate, kto za koho kope - Vy uz mančafty mate vlastne postavené. Ja to vidím postupne v inom pomere (priaznivejšom pre obec a jej občanov ). Páni Neumar a Hollý budú mat asi iný cit pre objektivitu, ako mali Král, Porges, Gasparovič a Radacovská- to si bude urcite vela obcanov u nich všímať, ja im dôverujem, aj ked to podla Vas znamená, ze by mali byt v tom pomere obaja z tych štyroch..
   Nerozumiem Vásmu hodnoteniu, citujem: najmenej "spočítaní"-vysvetlite mi to prosím. Ďakujem vopred.
   Som znepokojený z toho, že urážate staršieho človeka pána Ráceka -"bude sranda"- to ste si nemali dovoliť ani zo srandy! Určite ho poznate a preto viete, že mal ťažký úraz, že spev a gitara boli do urazu čosi, z čoho mal svoju ľudskú radosť, čím robil radosť aj iným. V jeho duši tieto dve veci zostali, prsty však už neovládajú dokonale struny. Viem čo píšem, lebo pána Ráceka celkom dobre poznám.U mňa máte v tomto smere velké mínus.
   K ŽP uvádzate, citujem Vás"nech si ju dokonale vychutnajú". Ste prajný, doprajete IM. Ten Váš tón je veľavravný.
   Prečo napadate Jelačiča, ze chce byt predsedom stavebnej komisie, aby skolaudoval? Na také veci tu je stavebný úrad a následne starosta, nie komisia. A my vôbec nevieme, o co tu presne ide.

   Odstrániť
  7. Ano,niekedy menej je viac.Musíme sa učiť citu pre vec.Lebo inak to má opačný efekt ako aj komentuje 23:48.Snáď v budúcnosti bude vačšina komentárov férovejšia.

   Myslím, že keby mali aj členovia bývalého OZ pripravené písomne podklady,tak si aj bližšie osvoja problematiku.


   Z tohoto blogu som sa dozvedel ako sa volajú dámy ktoré vytvárali "vlny" na OZ.
   Chcem ich poprosiť aby sa v budúcnosti zdržali komentárov ak nedostanú slovo akokoľvek im je to smiešne.

   Staré porekadlo hovorí, že keď kupuješ/predávaš pole ponáhľaj sa ,ak si berieš ženu postupuj pomaly.

   Odstrániť
 11. 23:52 Páčí sa mi Váš príspevok.Ďakujem zań.Len pridám vždy to budú len Občania ktorí to musia sledovať.Obec je ich a nikoho iného. Nesmú ju nechať svorke vlkov na to predsa majú svoju hrdosť nie ? Už tu bolo veľmi veľa období za sebou kedy svorky vlkov rozhodovali. To si občania nesmú nechať. Či už sú to tí, ktorí bývajú na babkinom alebo tí ktorí to draho 30 rokov splácajú...o tom kto k tomu prišiel podfukom nehovorím.,toho je potrebné vytesniť.Občania si musia uvedomiť v prvom rade seba samých, svoje práva ale aj povinnosti. Musia mať naštudované zákony a nesprávať sa ako analfabeti.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Vazeni obcania, bolo by velmi prospesne pre nas vsetkych Mariancanov, keby ste pomohli v kazdej oblasti a prihlasili sa do jednotlivych komisii. Marianka ma vela vyznamnych obyvatelov, ktori v kazdej oblasti vedia pomoct. Ci uz je to v ekonomickej, stavebnej, školstva, športu, kulturnej... Spolocne to zvladneme a budeme na seby hrdi, ze co sme dokazali. Len sa neosocujme, neurazajme, neznehodnocujme jeden druheho. Budme sudrzni, ved zijeme v malej obci, v ktorej sa za cvilu budeme vsetci poznat. A prave cez tie komisie si budeme pomahat jeden druhemu. Preco to nemozeme zacat robit takto.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Ďakujem za komentár 13.12. 23:44, ktorý ale nie je vhodný na zverejnenie na tomto blogu. Je príliš osobný. Ale dali ste dobrý tip, možno by v obci mohol niekto začať prevádzkovať kadernícke služby. Myslím to vážne, nedáte sa Vy na to?

  OdpovedaťOdstrániť
 14. kadernictvo uz v marianke je...http://www.marialand.sk/#2

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Vidite, na webe obce chyba zoznam sluzieb, ake su ponukane v nasej obci. Mnohi ludia nemaju predstavu, co vsetko sa tu ako sluzby ponuka a nemusia chodit do mesta alebo do Stupavy. Sluzby mozu byt uplne rozneho druhu, od roznej dodavky materialu (palivove drevo napr.), az po napr. kadernictvo, pecenie, maserske sluzby ci uctovnictvo. Na webe by takyto zoznam sluzieb mohol byt zverejneny. Sme mala obec, tak preco si nepomahat.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Mňa by zaujímalo tiež aké služby v obci ľuďom chýbajú.Mohli by sem napísať.

  Pozrel som si stránku www.marialand.sk .Premyslené s vkusom a citom.Teším sa.Doteraz som mal pocit že je to tam len pre malé detičky.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Myslím, že web stránku obce by bolo potrebné úplne zmeniť. V súčasnej podobe je absolútne neprehľadná, nedostačujúca a zastaralá. Máme nové komisie a ak to s informovanosťou občana, propagáciou a cestovným ruchom v obci myslia vážne, mala by to byť jedna z ich prvých úloh. Andrea

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Máte pravdu. Veď p. Porges nemôže zvládať robiť všetko. Byť predsedom tak dôležitých komisií:Komisie pre ekonomiku a ochranu verejného poriadku, Komisie pre školstvo, a navyše byť webmaster stránky. A ešte aj zástupca pána starostu. No uznajte toho mal viac než dosť. Odzrkadlilo sa to na výsledkoch jeho práce v každej oblasti. Web stránka: vidíte ako vyzerá, ako zástupca starostu: pravidelne nepripravené materiály na obecné zastupiteľstvá, nedodržiavanie rokovacieho poriadku..., Komisia pre ekonomiku - to vôbec netuším akú činnosť táto komisia vykázala za celé 4 roky. A na záver Komisia pre školstvo - tam mútil akurát hlavy rodičom školopovinných detí pred voľbami. To bola celá jeho činnosť.

   Odstrániť
 18. Myslím, že web stránka obce nie je len neprehľadná a zastaralá, ale nezverejňujú sa na nej podstatné informácie, ktoré by sa podľa legislatívy SR a potreby informovanosti občanov obce mali zverejňovať. No ale to bol a vyzerá to tak, že stále je zámerom poslancov OZ a nášho starostu. Už na 1. OZ mali riešiť výmenu webmastra Marianky p. Porgesa. Som zvedavý, či sa to bude riešiť na januárovom OZ.

  OdpovedaťOdstrániť

 19. Noví poslanci sú na webovej stránke obce .Na nových predsedov komisíí si budeme musieť ešte počkať.
  Poslanci obecného zastupiteľstva kontakt: zastupitelstvo[a]marianka.sk

  p. Jozef Brestovanský j.brestovansky[a]zoznam.sk
  p. Mário Bubnič cajo6969[a]azet.sk
  p. Adriana Doležalová adido[a]adido.sk
  PaedDr. Július Dubovský julius.dubovsky[a]euba.sk
  Ing.Arch. Pavel Gašparovič pgasparovic[a]formprojekt.sk
  Ing. Michal Hollý holly[a]marianka.sk
  Ing. Peter Jelačič peter.jelacic[a]gmail.com
  p. Roman Neumahr roman[a]neumahr.sk
  Ing. Marcel Porges, CSc. porges[a]mset.sk

  Kontrolór obce: p. Helena Turčanová

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Pán Hollý je zamestnancom obce Marianka ? Vie niekto koľko zamestnancov má toho času obec ?

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Prečo sa pýtate? Asi kvôli jeho majlovej adrese? Nie, p.Hollý určite nie je zamestnancom obce. Len mu bola zriadená takáto emailová adresa. P.Porges mu ponúkol túto alternatívu, p.Hollý nechcel na záležitosti obce používať firemnú, čo je asi rozumné.

  Skôr ma hnevá, že za nedá dať zavináč @ do adresy, nakoľko je to spravené ako odkaz na email, po kliknutí na emailovú adresu Vám otvorí priamo nový email danému poslancovi.

  So stránkou obce sa bude treba asi trošku viac pohrať, nielen neprehľadnosť a celkový vzhľad nie je dobrý. Mala by to byť úloha na toto volebné obdobie (1. alebo 2.rok) aby sa to zlepšilo, určite nie na 1.OZ po novom roku, tam treba asi riešiť horúcejšie témy: PMP, rozpocet, komisie a ich cinnost, stavebna aktivita obce+jej financovanie, Bystricku ul., Borinsku ul., Juznu cestu, kamenolom, atd atd atd. Je toho vela. Bude sa organizovat verejne zhromazdenie s obcanmi, nielen na OZ ale aj tam bude treba obcanmi vyslovit svoje nazory, navrhy, otázky. Dajte nam cas, postupne sa tomu urcite budeme venovat.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý deň pán Jelačič,
   určite to nemyslite vážne s tou web stránkou Marianky: "So stránkou obce sa bude treba asi trošku viac pohrať, nielen neprehľadnosť a celkový vzhľad nie je dobrý. Mala by to byť úloha na toto volebné obdobie (1. alebo 2.rok) aby sa to zlepšilo, určite nie na 1.OZ". Ja viem po štyroch predchádzajúcich rokoch je potrebné toho veľa hasiť, ale uvedomte si, že pre mnohých obyvateľov Marianky a aj návštevníkov a turistov je web stránka jediný zdroj informácií. Je to zrkadlo obce a to chcete riešiť v priebehu 2 rokov??
   Veď šikovný webmaster ju zhotový za pár dní, príp. týždňov. A ak môžem poradiť aj v Marianke taký je, p. Lukáš Ondrejček, robil stránku p. Dubovskému a bola urobená vysoko profesionálne. Myslím, že by s tým obci rád pomohol, len ho treba osloviť. Zuzana

   Odstrániť
  2. P.Ondrejčeka poznám, viem o tom, že robil stránku Dubovskému, ktorú som mu tu na blogu aj pochválil. Určite sa treba vybrať takouto cestou. Treba zistiť, čo to bude obec stáť, vyčleniť na to peniaze (to je tá úprava a rozanalyzovanie rozpočtu), musíme si to odsúhlasiť v OZ a môže sa zadať vytvorenie novej www obce. Len si treba stanoviť naozaj priority, ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať po určitých týchto prvých krokoch.

   Prehľadnosť www nekomentujem, ja som sa už naučil, čo kde nájdem, síce niekedy dosť komplikovane, ale viem to tam nájsť. Ale nechcem, aby sa to učili jej ojedinelí návštevníci. Tvorba obecnej www bude určite jednou z úloh komisie pre propagáciu obce.

   P.S. S tým druhým rokom som to asi prehnal, www by mala byť urobená určite v priebehu toho budúceho. To je moje prianie.

   Odstrániť
 22. 15.12. 15:09 Zuzana,čo by si predstavoval pán Ondrejček za to ? Asi má predstavu čo je potrebné zmeniť/upraviť a koľko času by na to trávil.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Ak si niekto myslel že ešte skolauduje do konca roka ,tak to už asi do konca roka nestihne..

  OZNAM - Stavebný úrad - čerpanie dovolenky
  Z dôvodu čerpania dovolenky bude stavebný úrad v Marianke od 17.12.2014 do 13.01.2015 vrátane zatvorený.
  Za porozumenie ďakujeme.

  OdpovedaťOdstrániť
 24. To je uzasne, davat taketo oznamy s okamzitou platnostou. Keby aspon dali vediet niekolko dni dopredu, urcite to je naplanovane dlhsie ako len od utorka 16.12., kedy to bolo vo vecernych hodinach zverejnene. Zase super informovanie zo strany obecneho uradu. Ludia uz nic nevybavia.

  Starosta na dovolenke 1 mesiac, stavebny urad na dovolenke 1 mesiac. Je to tu super. Asi fakt miesto pre život, podla JEHO volebneho letaku. Obcan na obci do polovicej anuara nic nevybavi, lebo SU nic nenapise a vsetko podpisuje ON starosta.

  To si nasa obec naozaj nezasluzi nic lepsie? Je toto pomsta bohov za to ako obec volila a koho si zvolila za starostu?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ta vacsina, ktora ho volila je presne taka ista ako ON. Aky narod, taky vodca... Co sa stazujeme? Na buduce treba volit mudro! Aj tej vacsine po case zhorkne chut na NEHO.

   Odstrániť
  2. 17 12 06.57 a koho Dubovského to by bolo ešte horšie pozri sa na jeho minulosť ako devastoval les nad ihriskom aby si mohol postaviť dom bez povolenia . Jelačič nemal odstúpiť .

   Odstrániť
  3. Pan anonym 17.12 o 18:08, vy ste odkial pristali v Marianke? Od kedy byva Dubovsky nad ihriskom? A co ma Dubovsky spolocne s devastaciou lesa nad ihriskom a s betonovym oplocovanim ihriska?

   Odstrániť
  4. anonym 17.dec. 2014, 18:08- akoby to ON alebo jeho poskokovia pisali

   Odstrániť
  5. Já som MARIANČAN a nie privandrovalec z východu!!!!!!

   Odstrániť
  6. 17.12 22.27 Čítaj pozorne já som nepýsal nič o oplotení ale asi si privandrovalec tak škoda reći ČAU.

   Odstrániť
  7. škoda,že si nedával pozor na slovenčine, ale urážky ti asi pôjdu

   Odstrániť
 25. práve som si prečítala oznam o čerpaní dovolenky na stavebnom úrade a tiež ma to poriadne rozčúlilo, akurát dnes sme sa chystali tam ísť niečo riešiť. Dovolenka medzi sviatkami je viac-menej samozrejmosť, ale od 17.12. do 13.01. je trochu moc, nie??? Ako potom dodržia zákonné lehoty???

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Fakt je,že keď tam nie je ON, oni aj tak s ničím nepohnú.Ak aj niečo napíšu aj mesiace to leží u neho resp. On často chce byť pri istých konaniach jemu blízkych osobne.Možno bez neho si už netrúfnu ani nechať kanceláriu otvorenú napr. len pre nahliadanie do dokumentov.Aj takto je potrebné sa na to pozerať.Preto kopirujú jeho dovolenku.Vôbec by som sa nedivil, keby tam na mesiac zavreli všetci,všetko,všetkých veď odvody im niekto platí,platená dovolenka im beží .Koľko oni vôbec majú dovolenky? Veď v lete býva tiež stavebný úrad zavretý z dôvodu dovolenky.Dovolenka sa im počíta z plného úväzku alebo z čiastočného úväzku ? Len tak ďalej .Show must go on.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Toto už nie je normálne. Toto už presahuje všetky medze drzosti. Ľudia a VY si nečerpáte dovolenky ani v lete, ani v zime ? . Na úrade sú to iní ľudia, ako ostatní??? Každý má predsa zo zákona nárok na dovolenku a čerpá si ju vtedy, kedy uzná za vhodné a ako mu organizácia dovolí.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nic proti dovolenkam. Kazdy ma narok. Ale vadi mi, ze minuly tyzden ste sa na niecom na stavebnom urade dohodli a Pavlik nebol schopny povedat, ze ved mam mesiac dovolenku, takze to co sme sa prave TERAZ dohodli aj tak NEPLATI. Nejedna sa o dovolenku, jedna sa ak citate vyssie 00:17, o pristup k ludom. Na webe sa to objavi presne v case nastupu na dovolenku, nedaju to vediet ani den dopredu. A o tom dohodnuti, to tiez je o pristupe ludi.

   P.Porges za to nemoze, ze sa to neskoro zverejnilo, toto je vec stavebneho uradu, ze to takto oznamil.

   Vztah k obcanovi je v tejto obci nado vsetko. fakt ako je vyssie napisane 00:17 Marianka,MIESTO pre (KOMPLIKOVANY) ZIVOT


   P.S. Aj starosta mohol napisat, ze je mesiac na zasluzenej dovolenke a cely mesiac sa tu nic nepodpise.

   Odstrániť
  2. Plný Porozumenia17. decembra 2014 o 13:13

   10:25 V info o uzavretí stav. úradu nás žiadate mať porozumenie..Snažíme sa,roky..Nechcem sa hádať.Určite oddýchnuť si treba ALE skúsim môj pohľad:

   Obecný úrad (vrátane stavebného) nie je o predaji luxusného tovaru,ktorý nebude nikomu chýbať keď tu mesiac nebude -je to SLUŽBA Občanom, kde v dnešnej dobe by mal byť vždy niekto kto je schopný zareagovať - zastúpiť jeden druhého.Tým myslím celý obecný úrad.Občania sa aj na to sťažujú, že zamestnanci nie sú schopní sa zastúpiť navzájom.Ak niekto zo zamestnancov vypadne Vy ako Občan si to musíte zariadiť,a ZNOVU prísť z mesta v svojom pracovnom čase,keď tam zodpovedný zamestnanec bude a vracať sa do práce v meste .Späť k stavebnému úradu.Mesiac je neskutočne dlhá doba,pri momentálnej rozostavanosti v obci.Ak si musia obaja zamestnanci st.úradu čerpať dovolenku ,potom mal byť niekto iní zaučený.Ak obce chceli mať v svojej agende stavebné úrady museli počítať aj s takýmito organizačnými záležitosťami.Vo firemnej terminológií sa tomu hovorí BYŤ ORIENTOVANÝ na zákazníka/občana.
   Doporučil by som Vám, aby ste spravili prieskum v novom roku medzi občanmi čo im chýba a čo by si želali upraviť v službách.
   Za nás aspoň základné:
   Zmena úradných hodín /aspoň jeden krát do týždňa do 18,00,fajn by bolo do 19,00 /ako má človek ktorý vezie dieťa do školy a ide na 8,00 do práce stihnúť prísť o 8,00 a zároveň pracuje do 17,00,?

   Zaučenie jedného druhým aspoň základné úkony /Back up/ /zdôvodnené čiastočne vyššie/

   Dodržiavanie lehôt bez rozdielu /ak nemám dostatok času na vybavenie povinnosť zo zákona vykomunikovať s Občanom/

   Odvolávate sa na zákony kvôli dovolenke ale uvedomujete, si koľko toho porušuje Obecný/Stavebný úrad zo zákona ?

   To nie je o drzosti, to je Vážení o nárokoch na každého z nás ,nielen na "NeVyvolených". To je o vážení si práce a rešpektovaní sa navzájom o komunikovaní .Predstavte si, že sú aj takí zamestnanci,ktorí si nemôžu vziať dovolenku /alebo pracujú aj v priebehu jej čerpania/ nakoniec dobre ,lebo aspoň budú mať na to, aby platili aj vymyslené poplatky /napr.Darc. zmluvy/do obecnej kasy.Rozumieme všetci súvislostiam ?Budeme mať čas popremýšľať v tichu domova a dovolenky počas vianočných sviatkov a možno nás bude viac tých, ktorí si začneme vážiť svoju prácu.

   PS 11.07 nemohli dať info o uzavretí st.úradu skôr, lebo to bol plán.Nebyť otravovaní.Teraz sú spokojní - aké krátkozraké - teraz sa znovu cítia ukrivdení - podobne ako s volebnou komisiou .

   Odstrániť
  3. No vidíte, dr.Magala a Tekos vedia dat pekne s predstihom vediet, ze vývoz smetí sa presúva, resp. ze doktor si berie dovolenku. Teraz zverejnene na webe obce. Tomu sa hovori dostatocne dopredu informovat obcanov.

   Takto sa to robí p.starosta a stavebný úrad

   Odstrániť
  4. dr.Magala viac nepracuje ako pracuje aj s arogantnou setričkou preto som u jiného lekára a podotýkám že žije s naších daní.

   Odstrániť
 28. No pekne to vyzera na Obecnom urade v Marianke. Pan starosta mesiac dovolenkuje, stavebny urad mesiac dovolenkuje a ostatne pracovnicky, ktore su nekompetentne, ked nemaju p. starostu v urade, co budu robit na urade? Asi by sa mali obcania zamysliet nad tym, ci potrebuju takyto Obecny urad.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Takto je nastavený systém a tu si nepomôžeme, ťaháme za kratší koniec,pokiaľ sa dá úrad zneužívať na ľubovôľu toho kto má v ruke pečiatku pri preneseneom výkone štátnej správy , t.j. stavebný úrad, bez toho aby bol niekto z úradu akokoľvek postihnutí za nedodržanie lehôt a nie je inštitúcia ktorá by úrad za nezákonnosť postihovala, môžu si samosprávy robiť čo len chcú. Podľa zákona môžete žiadať o vrátenie správnych poplatkov keď úrad nekoná v lehote podľa §10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch . Ak myslíte že sa tým bude úrad zaoberať nedajbože v 30 dňovej lehote, ste na omyle, reakcia je taká istá ako pri konaniach, respektíve nekonaniach na stavebnom úrade, potom môžete dať podnet na prokurátora alebo verejného ochrancu práv...skúste

  OdpovedaťOdstrániť
 30. Ak chcú občania niečo zmeniť v službách poskytovaných Obecným/Stavebným úradom mali by sa ozvať priamo na Obecnom úrade alebo napísať poslancom,inak sa nič v budúcnosti nezmení.
  Poslanec obhajuje záujmy obce a jej obyvateľov.
  Poslanec je oprávnený najmä
  a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
  b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,.

  Ak by obec mala aj v budúcnosti problémy zabezpečovať chod stavebného úradu,tak aby sa dodržiavali všetky lehoty,stojí za úvahu sa obrátiť na susedné obce a spojiť stavebné úrady do tzv. spoločnej obecnej úradovne.
  Keď už ide občan z mesta cez deň do Marianky nemá problém ísť napr.do Stupavy.Predpokladám,že tam by sa zamestnanci vedeli zastúpiť.

  Obec by si mala uvedomiť že zvyšujúcim počtom obyvateľov sa kladú stále väčšie nároky na jej organizáciu,logistiku ale zas nie je to myslím tak komplikované ...stále nie sme Bratislava ani Mexiko city. Možno by aj v Stupave poradili ako si to organizovať.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nakolko stavebny urad v Marianke hrubo porusuje prava obcanov, jednoznacne najlepsie riesenie pre Mariancanov v tejto situacii je postarat sa o to aby bol Marianke odnaty stavebny urad a prideleny inej obci. O tom rozhoduje nadriadeny organ Okresny urad Bratislava. Treba dat podnet. Mohli by to byt okolite obce alebo samotny OU Ba.

   Odstrániť
 31. Za chvílu bude na webe oznam, že aj pracovníčky obecného úradu, všetky tri si budú čerpať dovolenku od 22,12,2014 minimálne do 5 januára, tak ako každý rok . Asi taký obecný úrad nepotrebujeme , kde aj pracovníčky dva týždne dovolenkujú .......

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Važení anonymní komentátori.

   Musím sa zastať pracovníčok Obecného úradu. Nepleťťte ich niekde, kde nepatria. Ony majú na starosti prevádzkovú časť obce, dane, účtovníctvo, evidenciu a podobne. Vy tu riešite vydavanie rozhodnutí, riešenie stavebných konaní a podobne, že teraz nastane v týchto záležitostiach 1 mesiac prestávka. Stavebné konania, kolaudačné konania ....iné konania...

   Pracovníčky ObU tiež majú nárok na dovolenku, ale ony nemajú tú rozhodovaciu moc, ktorú má zo svojho titulu starosta obce a len on môže podpisovať rozhodnutia a konania (s výnimkou, keď rozhodnutia o priestupkoch podpisoval Windisch), pokiaľ tým nepoverí alebo nesplnomocní iného človeka.

   Tu by sa mala riešiť zastupiteľnosť starostu v prípade jeho dlhodobejšej neprítomnosti, či je to ako zastupca starostu (či ešte z právneho hľadiska stále platí?) p. Marcel Porges, alebo sme teraz bez zastupcu starostu, neviem, starosta má 60 dní na jeho určenie, od ustanovujúcej schôdze. Či dovtedy je to predchádzajúci zástupca, neviem, ale asi hej. Môj názor.

   Zamestnankyne na ObU NERIEŠIA Vaše konania a žiadosti, pokiaľ to nespadá do ich kompetencie. Ak máte ponosy a sťažnosti na prácu stavebného úradu alebo na postup starostu, sťažujte sa tak, ako Vám to tu už niekto napísal. NEOBÚVAJTE sa do týchto troch dám, ony za tento stav nemôžu, sú radovými zamestnankyňami obce, každá má na starosti niečo iné, čo som popísal vyššie. Im dajte pokoj.

   JA sa ich MUSÍM ZASTAŤ, lebo ak som v minulosti od nich niečo potreboval, tak som to mal alebo dostal až neuveriteľne rýchlo. A to už je nejaký čas dozadu, keď som ešte nekandidoval a ony o tomto mojom zámere nevedeli. Nebola tam žiadna protekcia.

   Ešte raz opakujem, aj ony majú nárok na dovolenku, svoju zastupiteľnosť vždy majú vyriešenú. Tie 3 dámy nemôžu za stav priebehu konaní, ktoré trvajú až neskutočne dlho.

   A Vy si neberiete medzi sviatkami dovolenku, tak ako je to zvykom vo väčšine firiem? Nech aj starosta ide na dovolenku, ale nech sa vyrieši zastupiteľnosť a kompetencia podpisovať rôzne dôležité papiere, pokiaľ tu nie je takú dlhú dobu ako je 1 mesiac.

   Aj v škole majú vianočné prázdniny. Aj tam Vám toto za chvíľu bude vadiť, že si pracovníčky v škole či škôlke zoberú tiež voľno a dovolenku, aj keď určovanie prázdnin vôbec nespadá do ich právomoci, ale niekde úplne inde. Začnite sa sťažovať aj na letné prázdniny...a nech zamestnaci v škole sedia v škole počas letných prázdnin. Keď v škole nikto nie je.

   Ak bude na webe oznam o ich dovolenke, že aj ony budú mať zhodou cez sviatky naraz dovolenku, ktorú im zo srdca doprajem, určite tam bude aj telefónne číslo, ktoré bude k dispozícii, ak budete niečo súrne potrebovať (administratívneho alebo prevádzkového charakteru).

   A ak máte voči nim nejaké výhrady, príďte to povedať otvorene na zasadnutie OZ. Tam sa neskryjete za anonym, ale tam ukážete svoju tvár. A ony budú vedieť, s kým sa rozprávajú.

   Prajem ešte stále peknú predvianočnú náladu a atmosféru.

   Odstrániť
 32. Tiez chapem tie zeny . Len ci to chapu aj ostatny ? Najvecsi problem je v stavebom urade a starostovi, ze sa nic nepise ,nepodpisuje , nekona . Co robi zastupca starostu pri takto dlhej nepritomnosti ? Uz je zvoleny novy zastupca, alebo je este ten stary cize Porges ? Ak hej, p. Porges, preco nepodpisete nejake rozhodnutia v nepritomnosti starostu? Naco je (ste) potom zastupca? Robte uz konecne nieco pozitivne pre obec . Nielen ten neprehladny web . Dufam , ze s tym nieco spravite , pani poslanci , ked ste uz tak revolucne zacali .

  OdpovedaťOdstrániť
 33. Ak je problém v stavebnom úrade - návod na tento problém niekto uviedol vyššie 18.12 o 6:50.Môj názor, tam sa to nedá inak riešiť.

  Pán Jelačič ,v inom príspevku nám želáte a nie je toho málo čo nám želáte, tak ja by som Vám chcel zaželať tiež ,aby tí ktorých sa zastávate to vedeli aj oceniť.Lebo ako to tu sledujem ,kto Vás šetrí? Zastali sa Vás na pôde OBÚ (niekedy) tí ktorých zastávate VY ? To je otázka na nich.Nie na Vás.Myslíte, že dostanem do 30 dní odpoveď ?
  V tomto prípade by myslím pomohol prieskum čo občania očakávajú od služieb na OBÚ.Už si robila niekedy obec takýto prieskum?

  OdpovedaťOdstrániť
 34. Ja si tiež myslím, že iné riešenie ako to čo navrhuje anonym 18.12. 6,50 nie je.Páni poslanci ak to myslíte vážne a nasledujúce 4 roky nechcete opäť len prevegetiť, tak prosím konajte - podkladov na to je viac ako dosť - ak si myslíte, že nie je ,tak dajte spraviť interný audit na posledné 4 roky na stavebnom úrade,aby ste to mali v prehľadnej tabuľke od autorizovaného auditora./dodržiavanie lehôt,zákonnosť rozhodnutí,dodržiavanie územného plánu atď ,atď/.Ak to myslíte vážne je potrebné začať konečne konať.Príjemnú nedeľu.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Otázka je, či poslanci majú vúbec dosah na SÚ. Lebo šéfom SÚ je ON, a ON ako stavebný úrad je prenesený výkon štátnej správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

   Ako všeobecný stavebný úrad v súlade s § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

   ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie v súlade s § 2 písm. a/ bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods.4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vedie územné konanie, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 až § 39 stavebného zákona:
   rozhodnutie o umiestnení stavby,
   rozhodnutie o využití územia,
   rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),
   rozhodnutie o stavebnej uzávere,

   ďalej:
   povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere a povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 stavebného zákona,
   rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 stavebného zákona,
   vydáva záväzné stanovisko k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona,
   vydáva vyjadrenie na základe požiadavky vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 5 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   prijíma ohlásenia a vydáva oznámenia podľa § 54 až 57 stavebného zákona, že voči ohlásenej drobnej stavbe alebo stavebnej úprave nemá námietky alebo, že uvedené stavby a ich zmeny a udržiavacie práce nepodliehajú ohláseniu ani stavebnému povoleniu alebo určí, že ohlasovanú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
   prijíma ohlásenia a vydáva oznámenia podľa § 55 ods.2 stavebného zákona, že voči ohlásenej jednoduchej nemá námietky,
   vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (t. j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) podľa § 60 až § 66 stavebného zákona
   povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
   rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 69 stavebného zákona,
   povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa § 71 stavebného zákona,
   vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby podľa § 80 - § 82 stavebného zákona, na ktoré vydal stavebné povolenie a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav,
   vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
   rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydáva súhlas k začatiu prevádzky podľa § 84 stavebného zákona,
   povoľuje zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činností podľa § 85 stavebného zákona,
   nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav podľa § 86 stavebného zákona,
   nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách podľa § 87 stavebného zákona,
   povoľuje odstránenie stavieb a terénnych úprav alebo nariaďuje podľa § 88 stavebného zákona,
   dodatočne povoľuje stavby a ich zmeny a terénne úpravy podľa § 88a stavebného zákona,
   nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona,
   nariaďuje vypratanie stavby podľa § 96 stavebného zákona,
   poverení zamestnanci stavebného úradu vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa § 98 stavebného zákona,

   Odstrániť
  2. Pokračovanie:

   rozhoduje o zastavení prác na stavbe podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona,
   určuje v súlade s § 104 ods.1 účel stavby v prípade, ak sa nezachovajú doklady o stavbe
   nariaďuje v súlade s § 104 ods. 2 obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby (príp. pasport stavby) v prípadoch, keď nebola vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave,
   prejednáva priestupky fyzických osôb a ukladá sankcie podľa § 105 stavebného zákona,
   prejednáva správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty podľa § 106 stavebného zákona,
   vedie vyvlastňovacie konanie a rozhoduje o vyvlastnení stavieb, pozemkov a práv k nim podľa § 108 až § 115 stavebného zákona,
   rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení podľa § 116 stavebného zákona, ak sa v určenej lehote nezačalo s užívaním pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo,
   zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti podľa § 131 a 132 stavebného zákona,
   poverení pracovníci vstupujú na pozemky v súlade s § 134 stavebného zákona za účelom plnenia úkonov vyplývajúcich zo stavebného zákona
   rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona,
   rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku,
   povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku,
   rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam podľa § 69 právneho poriadku,
   vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
   prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
   vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom,
   v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje podklady na základe žiadosti o informácie právnických a fyzických osôb.


   Územný rozvoj
   obstaráva spracovanie a prerokovanie územno-plánovacích podkladov,
   obstaráva spracovanie, prerokovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie,
   udržiava aktuálny stav územno-plánovacích podkladov a dokumentácie v mestskej časti,
   zabezpečuje obstaranie a prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu obce,
   zabezpečuje výber spracovateľov UPP a UPD v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
   poskytuje územno-plánovacie informácie pre občanov mestskej časti,
   prerokováva UPP iných subjektov predložených mestskej časti na posúdenie,

   Číslovania stavieb
   vydáva rozhodnutia o určení súpisných a orientačných čísiel stavbám na základe kolaudačných rozhodnutí a LV na pozemok,
   vykonáva prečíslovanie stavieb označených evidenčnými číslami za súpisné,
   zakladá a archivuje všetku dokumentáciu týkajúcu sa súpisných čísiel, osobitne podľa druhu stavby (chaty, garáže, stavby určené na bývanie,...),
   vydáva potvrdenia o vydaných rozhodnutiach o určení súpisných čísiel na stavby,
   vykonáva agendu súvisiacu s pomenovaním novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev.

   Takže čo tu môžu poslanci urobiť?
   apelovať s občanmi na zvýšenie počtu zamestnancov SÚ
   apelovať s občanmi na zmenu úradnych hodín a úväzku pracovníkov SÚ
   odporúčať občanom riadiť sa zákonmi, neplatiť vydieračské dary a namiesto toho odporúčať písať sťažnosti v zmysle zákona a domáhať sa sťažnosťami na miestny SÚ na vyšších inštanciách.

   Poslanci so stavebným úradom veľa nevyriešia, toto musia začať občania sami od seba.

   Žiaľ, občania Marianky si zvolili takého starostu, akého si zvolili. Bez chrbtovej kosti (hehe paralela s Fickom).

   Odstrániť
  3. pokračovanie:

   ešte zaujímavá linka:

   http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/document/003412.doc

   je to Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania k vydávaniu záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona

   Odstrániť
  4. 28.12.14.01 Radšej tohto ako dajakého zlodeja.

   Odstrániť
  5. 22:36 Toto potrebuje vysvetlenie kto je zlodej, lebo dat sem len tak toto tvrdenie je odvadzanie od temy. Zase jednovetna resp. jednoriadkova odpoved na odvedenie pozornosti na inu temu. Ved aj TENTO sucasny kradne ludom z penazenky vo forme DAROV a POKUT. Nepreslo mu VZN, tak to robi teraz takto vydieracsky. Mam niekolko osobnych skusenosti. Tak potom kto je tu zlodej? Aj to tu uz niekto napisal: Zlodej krici, chytte zlodeja!

   Radesj 22:36 nemal nic napisat, ako takuto HLUPOST.

   Odstrániť
 35. 13.52,14:09. Dosť dlhé ale ďakujeme.S tým všetkým čo ste napísali sa nedá nesúhlasiť -to sú fakty.Ale aby nám neušla podstata.Okrem zákonov je potrebný použiť aj zdravý sedliacky rozum.Samozrejme sú to v prvom rade občania,ktorí by zo seba mali prestať robiť dobrovoľne vazalov a písomne sa domáhať nápravy na vyšších inštanciách.Mnohí to myslím aj robia.Napriek tomu ,alebo práve preto, ak k tomu všetkému nie je plnenie zákonov ,ktoré ste podrobne pomenovali vyššie dodržiavané a nie je to ojedinelý prípad,tak potom niekde musí nastať Bod Zlomu kedy by to malo začať okrem občanov zaujímať aj poslancov ako to vlastne je.Slovníkom dopraváka :Táto cesta je dvojprúdová a niekde som počul že aj trojprúdová.Návod ako konať v tomto bode zlomu v prípade stavebného úradu je už od niekoho iného uvedený vyššie /18.12. 6:50h/.Nebudem teraz kopírovať povinnosti poslancov - tie sú už niekde na blogu myslím uvedené tiež.

  Záver:Poslanci by mohli aj myslím že to je aj ich povinnosť konať.Čim neskôr začnu tým horšie,lebo neriešené sa nabaľuje a ako to už býva žial má a bude mať ďaľšie dôsledky .To samozrejme neoslobodzuje nás občanov od toho,aby sme sa nezaujímali o svoje práva ale aj povinnosti individuálne a neposúvali sa v našom prúde.

  Zároveň si myslím, že vyšši počet zamestnancov ten náš problém nevyrieši - to s tým nesúvisí.
  U nás to skôr súvisí so ZEFEKTÍVNENIM celej činnosti práce OBÚ ako celku.V prvom rade ide o delegovanie.Vy si myslíte, že oni môžu samotní niečo vykonať? Ak príjmu viac zamestnancov nebude Ho čakať x z nich ale xy a xy si bude brať dovolenku keď si ju vezme aj On. To nemá význam.Bez neho ani jednoduchá odpoveď často nejde von. A ešte,keby v prvom ťahu vyriešili jednoduché úkony odborne,tak sa to ISTÉ k nim nevracia naspäť ako jesenné lístie.Oni si často vytvárajú neefektívnou činnosťou pracovnú vyťaženosť. Prosím aby to nebrali ako kritiku ale ako fakt že nás veci verejné zaujímajú a máme div sa svete aj vlastný názor.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. /13:52+19:35/ Poraďte poslancom, ako majú konať, aby priškrtili starostu a SÚ v ich samovôly a vydieračskom správaní sa pri daroch vo veci stavebných/kolaudačných konaní/rozhodnutí.. Napíšte to sem, hádam si z toho niečo zoberú, ak chcú pomôcť občanom Marianky. Ale píšte len reálne veci, ktoré môžu vykonať z hľadiska zákona. Poraďte im, oni nie sú mašinka, ktorá všetko vie. Chrobák Truhlík je tu len JEDEN, ktorý všetko vie, aj sám namaľuje...(všade bol, všetko videl, všetko vie, všetko ON podpisuje..., aj kanalizáciu vie namaľovať).

   Odstrániť
  2. 22:14 Priškrtiť Jeho by som nedoporučoval :).Prečo poslanci nepreveria radu od anonyma z 18.12. 6:50? Možno by to mohol tento anonym aj rozviesť,ak vie viac. Ja to čítam tak, že po radu je potrebné ísť na Okresný úrad ako nadriadený orgán a pýtať sa, za akých podmienok je možné žiadať odobratie stavebného úradu obci resp. žiadať od nich Metodický pokyn/Stanovisko zameraný na náš prípad(ak majú). Ak je potrebné zdokladovať ,poslanci majú právo (nečítam nikde že by toto nemohli) vrámci svojej povinnej kontrolnej činnosti žiadať o interný audit zameraný vyslovene na činnosť stavebného úradu.Tento dokument by spolu so žiadosťou mohol byť predložený na Okresný úrad.
   Je potrebné overiť ,či je možné,čo píše anonym z 18.12. 6,50,prevziať stavebný úrad obce do vlastnej správy Okresného úradu. To si ja nemyslím ,ale zas neviem všetko.
   Myslím že skôr by išlo o využitie spoločnej obecnej úradovne,čo sa dnes využíva okrem iných častí Slovenska aj u niektorých obcí na Záhorí.

   Týmto úkonom by mohli byť spláchnuté aj napr.darcovské zmluvy a iné miestne pikošky resp. skomplikované ich systematické používanie v praxi.

   Odstrániť
 36. Plne suhlasim s prispevkom z 18.12. o 6:50!!! Bolo by potrebne v tejto veci zacat konat, aby nas Jurika nevidieral dalsie 4 roky...

  OdpovedaťOdstrániť
 37. 7.1.15/18:59 : Je tu aj iné riešenie. Ak sa Vám to stane nečušte, dajte to nahlas vedieť, hovorte o tom, pristavte si poslanca a informujte ho, vystúpte s tým na schôdzi obce. A to každý, kto by mal byť "vydieraný". Keby Jelačič neotvoril tento blog, ešte stále by sme všetci čušali. Jelačič našiel jeden zo sposobov, ako nečusať. Aj kedje to zväčša anonymne.Na schodzach OZ a na verejnom zhromazdení občanov (verím, že už aj niečo také bude) sa to postupne zmení z anonymity na otvorene vystupenie občanov. Jurika si bude teraz dávat set-sakra dobrý pozor na to, čo bude a ako bude robit - na to je dost rafinovaný - skôr bude pripravovat opačné situácie, na čo si musia dať pozor hlavne neJurikovci.

  OdpovedaťOdstrániť