Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

pondelok 29. decembra 2014

Príspevok pre komisiu pre cestovný ruch a propagáciu

V predchádzajúcom príspevku mi nemenovaný autor poslal návrh pre komisiu pre kultúru a sociálne záležitosti.

Ten istý autor mi zároveň poslal aj návrh bodov pre komisiu pre cestovný ruch a propagáciu.

Uvedený návrh je na nasledovných riadkoch, bez úprav, ako som ho dostal. Ospravedlňujem sa autorovi, že som to sem nedal už dávnejšie, ale až teraz. (mohol som hneď po doručení).

PODPORA REGIÓNU  A PREZENTÁCIA  ATRAKTIVITY MARIANKY V ŇOM 

Aktívna spolupráca so susednými obcami  /aj zahraničnými/, kde sa susedná obec neberie ako konkurent, ale ako dobrý sused:

Podpora rôznych  súťaží medzi Mariankou a ostatnými slovenskými/zahraničnými obcami.

Výmenná prezentácia obce v slovenských školách: Poznáš Marianku? Napr. vybraní žiaci v  partnerskej škole odprezentuju interaktívne svoju obec.

Podpora spoločných ponúk pre turistov - tématické zájazdy celého regiónu orientované na napr. históriu, folklór, vinárstvo, gastronómiu, tradičnú výrobu, miestne výrobky

Podpora spoločných kultúrnych, športových akcií so susednými obcami.

PREZENTÁCIA Obce prostredníctvom: zahraničných ambasád, slovenských ambasád, slovenských inštitútov, cestovných kancelárií, hotelov, leteckých spoločností.

Prezentácia obce na štátnej hranici pri vstupe do SR z Rakúskej, Českej, Maďarskej rep. spolu s okolitými obcami v rámci regiónu.

Aktívna účasť a spolupráca s organizáciami cestovného ruchu a s Ministerstvom dopravy Ing. Ivana Magátová, generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy,výstavby a ... /napr. aj SACR/

Kontaktovať MZV a pokúsiť sa pripojiť k prezentácii Slovenska v roku 2016, kedy sme predsedajúcou krajinou  EU.

PREZENTÁCIA ČINNOSTI :
Prezentovanie  aktivít obce prostredníctvom vlastnej www, moderných sociálnych sietí, pravidelných periodík vydávaných obcou a regiónom, prostredníctvom PR článkov v médiách, Nástrojmi na prezentáciu sú aj tlačové správy, verejné diskusie na aktuálnu tému, Informácie sa posúvajú prostredníctvom krátkych dokumentárnych filmov, PR článkov v prostriedkoch MHD, SAD, Železníc prostredníctvom VÚC /Maroš –starosta STUPAVY je vo VÚC /.

PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY:
Potrebné robiť prieskumy verejnej mienky zamerané na kvalitu činnosti či už prostredníctvom vlastnej www  alebo dotazníkmi. Získava sa tým tiež spätná väzba a návrhy na ďalšiu činnosť.

NASTAVENIE VLASTNÝCH KRITÉRIÍ HODNOTENIA ČINNOSTI
Nastavenie interných parametrov, ktoré usmerňujú a motivujú na správny smer v činnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára