Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

streda 18. októbra 2017

Odstúpil som zo zastupovania starostu...

V apríli 2016 boli starostovské doplňujúce voľby, výsledky tesné, občania vybrali nového starostu. Vyhral Peter Hasoň, developer v Marianke.


Po voľbách mi nový starosta ponúkol jeho zastupovanie. Mal som záujem dlhodobo meniť veci v obci, tak som to prijal. Chcel som spraviť z tejto pozície maximum pre tých, čo mi dali hlas, nielen v tých doplňujúcich voľbách, kde som bol tretí, ale pre obyvateľov Marianky všeobecne. Bol som presvedčený, že z tejto pozície môžem spraviť a dokázať viac, ako keby som zastupovanie starostu odmietol. Chcel som dokázať občanom, ktorí si myslia, že som proti každému a všetkému, že to nie je pravda a že chcem hľadať prieniky v názoroch, kde sa dá. Veď nám ide predsa o rozvoj Marianky. Tam kde Vás však odmietajú, sa vnucovať nedá.

Prvá debata o plánoch, ako spolupracovať bola dobrá. Priznám sa, viac nápadov som mal ja, nie on.
Žiaľ, moje predstavy o spolupráci s novým starostom sa nenaplnili, ani predstavy o zastupovaní. Predstavoval som si veľmi úzku spoluprácu (veď som bol vicestarosta), rôzne konzultácie, radenie sa, rozmýšlanie nad rozvojom Marianky, nad problémami Marianky, ich riešeniach. Chcel som naozaj posunúť Marianku zase ďalej dopredu.  Musím skonštatovať, žiaľ, bola to len predstava. Komunikácia s novým starostom viazla, ale to už od začiatku.

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva som mal správu ako predseda stavebnej komisie pre poslancov, starostu a obyvateľov. Čo sa v obci buduje, stavia. Že sa v obci dlhodobo nedodržuje územný plán obce. Minimálne výmery stavebných pozemkov, percento zastavanosti, druh výstavby (zhrnutie bude v samostatnom príspevku). Zo strany starostu neprišla žiadna konkrétna odpoveď, len strohé konštatovanie, že všetko je v poriadku.

Keď som sa pýtal na problém búchania betónového povrchu na Štúrovej ulici, povedal som, aký je názor komisie. Že je tam nekvalitne zhutnený podklad pod betónom, a že pravdepodobne to je už nekvalita pri pokladaní a zasýpaní splaškovej kanalizácie firmou Stavozemix. Bolo to vidieť pri nedávnej havárii vodovodu, keď tam prasklo vodovodné potrubie a Štúrova ulica bola dlho neprejazdná. Pod pôvodným betónom bola vzduchová medzera aj 10 až 15cm. Na jednej strane chce starosta odborníkov v komisii, aby mali nápady a riešenia rôznych problémov, na druhej strane pri správe dotýkajúcej sa „ne“priamo jeho individuálnej výstavby a teda o nedodržiavaní územného plánu a o veľkej zástavbe a vysokej miere zastavanosti, to už nie sú odborníci. Hneď dva protichodné názory na tú istú oblasť od jedného človeka.

Tu sú niektoré odpovede a reakcie starostu zo zasadnutia OZ:
„...stavebný úrad v Marianke je nezávislý a koná v súlade s územným plánom a zákonom, robia tam odborníci...
„...treba hovoriť o rozoberaní takýchto problémov na pracovných stretnutiach pred OZ, nie priamo na OZ...“ ja sa pýtam prečo iba na pracovnom stretnutí?

Na základe reakcií starostu a jeho odpovedí som na zasadnutí verejne oznámil, že odstupujem z funkcie zástupcu starostu Marianky. Nechcel som to takto, chcel som to po zasadnutí OZ, ale nedalo sa. Starosta mi nevie dať relevantné a konkrétne odpovede na moje otázky. Ja ho nemienim zastupovať a kryť mu chrbát. Na zastupiteľstve som sa nepustil do starostu, voči starostovi som nebol nijako osobný.

Starostova odpoveď na moje odstúpenie ako vicestarostu: „...tvoja emócia byť starostom je obrovská, že nedokážeš vychádzať s ľudmi. Nedokážeš kandidovať proti starostovi z pozície vicestarostu...“ „...začala predvolebná kampaň...“ Či viem alebo neviem vychádzať s ľudmi nie je starostova úloha hodnotiť. Nie ja som prestal komunikovať s ním, to starosta prestal komunikovať so mnou. Starosta nevedel ako má zareagovať, tak si teda takto do mňa pichol. Nie ja som bol emotívny, toto boli jeho emócie.

Pýtam sa: „mám sedieť 4 roky ako pecivál v zastupiteľstve?" Nie toto je môj postoj k veciam verejným. Keď ma niečo páli, tak sa aktuálne pýtam. A nepýtam sa to len ja, pýtajú sa to obyvatelia Marianky.

Starosta mi nevie dať konkrétnu odpoveď ohľadom spolufinancovania stavby plynovodu v obci firmou Gas produkt. O plyne vedel hovoriť rôzne, dokonca aj o predaji SPP niečo dal. Ale ako finančne prispela firma Gas produkt na výkopové práce, odpoveď nedal.

Starosta mi nevie dať odpoveď, či dal splnomocnenie nejakej inej právnej kancelárii či osobe, aby podala vraj identickú žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Podanie vraj bolo dané v rovnakej veci ale skôr, ako za obec túto žalobu podala právna kancelária TaylorWessing, ktorá sa „pro bono“ (len za náklady s tým spojené) ponúkla sama pomôcť obci. Jej právnici sú partneri nadácie Zastavme korupciu. Vraj odpoveď musí pripraviť spolupracujúci právnik obce. Ja som chcel len odpoveď ÁNO či NIE (dala, nedala). Dve podania v rovnakej veci môžu byť podané, avšak prípustné je len to prvé, na ďalšie sa neprihliada. Lebo v tomto prípade by to bol podraz pre prácu kancelárie TaylorWessing.

Starosta spomenul, že toto čakal (ohľadom stavebnej aktivity v obci), v kútiku duše však dúfal, že to takto skoro nepríde. Žiaľ mýlil sa.

Dnes si už musí hľadať iného zástupcu. Mám svoj tajný tip, som viac než presvedčený, že to tak aj bude. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára