Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

štvrtok 16. júna 2016

Rozsudok rozhodcovského súdu proti Marianke (AKJK žaluje Marianku)

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v utorok 14.6.2016 bola verejne prejednaná žaloba a rozsudok Rozhodcovského súdu Parnose aj s názormi poslancov, starostu, hlavnej kontrolórky a právnika pána Dionýza Stehlíka. Na OZ sa napríklad jeden občan pýtal na tento rozsudok rozhodcovského súdu Parnose, v ktorom žalobca Advokátska kancelária Jurika&Keltoš (ďalej len AKJK) žaluje obec Marianka o čiastku 134.764,68€ s úrokom 8,05% ročne od 19.3.2016 do zaplatenia plus súd zaväzuje obec Marianka zaplatiť trovy rozhodcovského konania vo výške 11.158,82€. Aby obyvatelia obce Marianka vedeli, o čo sa jedná a o čo bolo žalovaná obec Marianka, v prílohe nižšie nájdete spomínaný rozsudok.

Môj stručný prvý komentár som k tomuto dal na mojom Facebooku. Rozsiahlejší komentár ešte príde, ale najprv v stručnosti, aby občania vedeli, o čo v tejto chvíli ide a kto sa čoho domáha, tak najprv nech si spravia prehľad o tomto rozsudku.

Podotýkam, na obci je už aj faktúra od AKJK na uvedenú sumu.  Rozsudok je z právneho hľadiska okamžite vykonateľný a právoplatný, stačí, ak AKJK požiada okresný súd o rozhodnutie o exekúcii, ktoré môže trvať cca. 2 týždne od podania žiadosti a s týmto rozhodnutím už môže na obecné dvere zaklopať exekútor, ktorý zablokuje alikvótnu čiastku na účte obce. Tomuto sa nedá zabrániť. Tak kvalitná je zmluva s AKJK, kde sa všetky spory riešia nie štandardným súdom teda okresným podľa príslušnosti žalovanej strany, ale súkromným rozhodcovským súdom. Rozhodcovský súd je bežný v komerčnej alebo súkromnej oblasti, ale nie, keď sa jedná o zmluvy, ktoré uzatvára samospráva s nejakým subjektom či dodávateľom. Tu je to veľmi neštandardné, dať takúto rozhodcovskú zmluvu do zmluvy medzi obcom a niekým.

Je tam posledný odstavec, že obec môže podať žalobu voči rozsudku rozhodcovkého súdu do 30 dní odo dňa doručenia rozsudku, tu je malý preklep, ale dosť podstatný. Nie 30 dní, ale 60 dní je lehota na podanie žaloby. Toto však nemá vplyv na právoplatnosť rozsudku.

Rozsudok je na nasledovnom linku -> Rozsudok

Pri podaní žaloby je ale podľa Zákona o rozhodcovskom konaní č.244/2002 Z.z. v §40, ods.3 písané:

ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU
§ 40
Dôvody na podanie žaloby
(1) Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným súdom len na základe žaloby účastníka rozhodcovského konania podanej proti druhému účastníkovi rozhodcovského konania, ak
   a) účastník rozhodcovského konania preukáže, že
        1. nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v súlade s právnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo že takáto dohoda nebola uzavretá, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
        2. nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo že mu nebolo umožnené sa zúčastniť na rozhodcovskom konaní,
        3. rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre ktorý nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva, alebo ktorý nie je v medziach rozhodcovskej doložky, alebo že rozsudok prekračuje dosah dohovoru o rozhodcovi alebo dosah rozhodcovskej doložky; ak ale môžu byť časti rozhodcovského rozsudku vo veciach podrobených rozhodcovskému konaniu oddelené od častí rozsudku pojednávajúcich o veciach, ktoré nie sú mu podrobené, súd zruší rozhodcovský rozsudok len v dotknutej časti,
        4. rozhodcovský súd nebol ustanovený, rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania alebo že sa táto dohoda neuzavrela, ak ustanovenie rozhodcovského súdu alebo priebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, ak tieto skutočnosti mohli mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej alebo
   b) súd zistí, že sú dôvody, pre ktoré by boli odopreté uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka podľa § 50 ods. 2 tohto zákona.
(2) Súd v konaní o žalobe na zrušenie rozhodcovského rozsudku vždy preskúma, či sú dôvody na zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa odseku 1 písm. b).
(3) Ak podá účastník rozhodcovského konania žalobu na príslušnom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok zostáva právoplatný. Súd, ktorý rozhoduje o žalobe, môže na návrh účastníka konania vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku odložiť.
(4) Na dôvody zrušenia rozhodcovského rozsudku podľa odseku 1 písm. a) súd neprihliadne, ak ich účastník nenamietal v konaní pred rozhodcovským súdom v lehote na to ustanovenej, inak bez zbytočného odkladu.

Nech si každý jeden čitateľ tohto príspevku spraví svoj názor na túto žalobu. Ja som svoj názor už raz napísal.

Len stručný sumár, koľko od 1.1.2010 zarobila AKJK na obci Marianka:

faktúrované výkony do ukončenia zmluvy do 31.7.2015..........201.433,75€ s DPH
žalovaný doplatok podľa rozsudku rozhodcovského súdu.......134.764,68€
otvorené spory, ktoré si podľa Dohody o ukončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, ešte v prípade úspechu môže AKJK faktúrovať..........min 277.500,-€ s DPH, z toho najväčšia položka je spor s bývalými pozemkami Jána Sanda, teraz vo vlastníctve ASPAG 235.921,30€ s DPH pri 20% odmene, tak ako je to v rozsudku rozhodcovského súdu a nie 10% ako je v napadnutej Dohode o urovnaní.

Celkovo teda suma, ktorú v konečnom zúčtovaní môže AKJK za 5,5 roka poskytovania služieb zarobiť na Marianke, je minimálne 572.119,73€ s DPH, nakoľko obec Marianka si DPH uplatniť nemôže a teda DPH zaplatiť musí. Časť už AKJK bola vyplatená.

Na záver: Odmena pre advokátov je stanovená zákonom, je ohraničená maximálnou odmenou 20% z hodnoty vysúdenej veci. Podotýkam maximálna je 20%. AKJK si teda vo vzťahu k Marianke uplatňuje zákonné maximum. Odmena môže byť aj paušálna, alebo dokonca len „pro bono“, teda služby sú len za náklady. Toľko k plamenným rečiam o službách v prospech Marianky. Pre niekoho zlatá baňa, pre obec mína alebo nevybuchnutý granát. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, ktorá bola uzatvorená medzi bývalým starostom Jurikom a jeho AKJK (a teda spory ešte zostali po ukončení spolupráce s AKJK v zastupovaní AKJK) je neskutočne nevýhodná, nakoľko zaplatenie odmeny si AKJK môže nárokovať, aj keď jej Marianka zruší splnomocnenie ju zastupovať. Tomu sa povie Good Job, pán bývalý starosta. AKJK má 100% istotu odmeny v prípade zmeny právneho zastúpenia. Odmenu za pozemky ASPAG obec zaplatí, aj keby prišlo k dohode o urovnaní, alebo zmene právneho zastúpenia obce, podľa textu z Dohody o ukončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s AKJK, ako je to vyznačené farebne na obrázku. Mandatár je v tomto prípade AKJK.


4 komentáre:

 1. Tak predsa HO mali nechat za korupciu co je vysetrovany v chladku.
  Lebo aj toto je JEHO robota.
  Je to najlepsi starosta, jakeho zem slovenska kedy mala.???!!! Že !!!
  Som zvedavy na dalsie miny co v obci porozmiestnoval a pripravil ako to robia teroristi na vybuch.
  JEHO fandovia a volici, prisluhovaci JEHO kumpanom - co Vy na to??? Ohlaste sa.
  ON to v obci nastavil za JEHO vlady pre svoju svorku dokonale prospesne pre SEBA a ICH.
  Koncim s navrhom: Postavme MU sochu v nadzivotnej velkosti, tabulky su malo.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Mna to mrzi v suvislosti s potrebami obce. Obec potrebuje nevyhnutne rozsirit matersku skolu, zakladnu skolu, opravit padnute omietky. Toto je poleno pod nohy. Ak to bude musiet zaplatit, treba povedat detom, preco nemaju v skole podmienky hodne 21.storocia. Je mi smutno z toho. Peto drzim vam palce to vsetko ustat. Nech sa uz konecne vrati zivot Marianky do normalu.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Najprv som to s úžasom čítal. Na druhýkrát som pochopil, o čom je ten rozsudok. To snáď ten Parnose ani nemyslí vážne . Myslel by som, že to fakt bude hrať na obsah alebo nejakú formalitu tej dohody, ale on dal ako dôvod svedomie, konflikt záujmu, nemorálnosť, porušenie morálnych zásad a rozpor s dobrými mravmi.
  Žasnem nad dôvodom žaloby. Dobré mravy boli porušené, keď Jurika pokračoval v poskytovaní služieb obci cez svoju AKJK. Toto je snáď len sen, čo tu teraz naš EX robí.
  Ako píše Anonym 10:15, vysvetliť to nie treba deťom, treba to povedať rodičom, ktorí DOBROVOLNE zaplatili DAR Jurikovi, skolaudovali, nasťahovali sa a teraz ich deti nemôžu byť zapísané do škôlky. Tam išiel ich DAR, na služby AKJK.
  Dúfam že bude platiť porekadlo: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Dúfam že ten náš EX sa bude hanbiť vôbec chodiť po našej dedine. Ale tomuto neverím, na to ON nemá.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Važení susedia,tak tomuto sa slušne hovorí totálny oďub všetkých občanov Marianky/voliacich
  extarostu,i nevoliacich ho/
  ČO NA TO JEHO STATOČNI POSLANCI pozrite si zmluvy AKJK v "prospech obce"

  OdpovedaťOdstrániť