Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

streda 26. októbra 2022

Prečo budem voliť Zuzku, časť II. Financie, škola, škôlka a seniori.

Zuzka o sebe rada hovorí, že má rada matematiku. A v obecnom zastupiteľstve jej to s číslami vždy išlo.

Keď prišiel nejaký návrh úpravy rozpočtu, vždy sa ním poctivo zaoberala. Pri ročných návrhoch rozpočtu sme spolu vždy aj niekoľko hodín analyzovali návrh a aktuálny či predchádzajúci rozpočet. Aby sme lepšie pochopili zmeny v ňom. Zuzka má prehľad vo financiách obce v rozsahu, kde jej snáď môže konkurovať len obecná účtovníčka a v niektorých bodobh hlavná kontrolórka. Štyri roky v pozícii obecnej poslankyne bola pre ňu výborná skúsenosť. Príjmy a výdaje obce v navrhovaných zmenách či úpravách po jej analýze boli vždy zárukou, že tie čísla majú hlavu a pätu. Zuzkyne slová sú: „Kto má rád čísla, tak rozpočet je celkom zaujimavá vec. Nielen výdavky, ale najmä príjmy. Od čoho závisia, napr. podielové dane a ako sa prerozdeľujú.

Zuzke veľmi záleží na tom, v akom stave je škola a škôlka. Netají sa tým, že by tu rada v obci mala aj druhý stupeň, ale na to sú treba urobiť kroky, ktoré môže hlavne urobiť v pozícii starostky. Chce, aby obec mala dobre fungujúcu škôlku (čo aj má), dobre fungujúci 1.stupeň v škole a zároveň vyhliadkovo pracovať na tom, aby škola mala aj 2.stupeň pre žiakov z Marianky. Prehľad o financiách, čo všetko je potrebné pre riadne a ekonomicky vyrovnané fungovanie ZŠ a MŠ, nemusím ani spomínať. Zuzka vždy dávala návrhy na zmeny a upozorňovala na nutné úpravy vo financovaní týchto inštitúcií. Čím viac detí bude chodiť do našej školy, tým vyššiu podielovú daň na obyvateľa dostaneme. Podielové dane totiž závisia aj od toho, koľko tu máme školunavštevujúcich detí a aj dôchodcov.

Zuzke záleží na senioroch teda dôchodcoch 65+. Vie, že im treba pomáhať. Obec môže materiálne aj finančne. Finančne hlavne cez poukážky na nákup, napr. v obecnej lekárni, materiálovo napr. balíčkami. Chce, aby pomoc dostali všetci dôchodcovia 65+, či sú združení v nejakej organizácii alebo nie. Dôchodcom nechce ťahať medové motúzy pod nos, chce im realne pomôcť. Doba je ťažká.

Je veľa tém, ktoré Zuzka rieši: spor s Advokátskou kanceláriou Jurika&Keltoš,  voda a kanalizácia, bezpečnosť na cestách, stavebné veci, kultúra a spoločenský život, odpady a ekológia, tunel D4 atď. Proste komplexne celú Marianku.

Na všetko, čo chce Zuzka realizovať, potrebuje mať svoj  team. V budúcom zastupiteľstve sa potrebuje oprieť hlavne o ľudí, ktorých pozná. A to sú:

č.2 - Mário Bubnič

č.3 - Lukáš Dubovský

č.7 - Peter Jelačič

č.10 - Juraj Lím

č.14 - Maroš Sýkora

č.15 - Darina Šabíková

č.16 - Ivica Šverčičová

Zuzka má na lístku pre voľbu starostu č.1 a na lístku pre voľbu poslancov č.5


Poďme vrátiť Marianku späť všetkým Mariančanom, mladým, starým, jednoducho všetkým, ktorí v nej žijú.


Zmenu môžeme urobiť spolu už v sobotu, 29.10.2022. Príďte prosím podporiť túto zmenu tým, že prídete voliť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára