Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

streda 26. októbra 2022

Ako to je v skutočnosti s odpočtom práce starostu Jeckela?

Eugen Jeckel napísal odpočet starostovania za 11 mesiacov svojho starostovania. K tomu treba pripočítať ešte skoro trištvrťrok, čo Eugen Jeckel plnil povinnosti zastupujúceho starostu, keď Dušan Statelov odstúpil k dátumu 10.3.2021.Jeckelov odpočet nájdeme na linkách:

https://www.timpremarianku.sk/11-mesiacov-mojho-starostovania

https://www.facebook.com/groups/1815690775317952/posts/3464829920404021

K jeho bodom číslo:

1.            Bystrická ulica: len dokončil to, čo začal Dušan Statelov. Rok nevie zabezpečiť kolaudáciu, zároveň je nezmyselne osadená dopravným značením, čo som mu viackrát vytkol. Osadenie ochranných stĺpikov pri soche sv.Antoníčka, aby ho nepoškodili zatáčajúce autá, bez odozvy. Žltá čiara ako zákaz státia či parkovania popri chodníku pri ihrisku, tiež bez odozvy. Osadenie zrkadla na sprehľadnenie situácie, bez odozvy.

2.            Karpatská ulica: o to, že BSK spustila výmenu asfaltu na Karpatskej ulici sa zasadili ľudia z Pánskeho lesa. Časť v Marianskom údolí je zhotovená len s jednostranným obrubníkom.

3.            BVS odpojila vetvu na Športovej ulici z dôvodu nepovolenej vetvy, ale Eugen Jeckel nespravil nič pre to, aby doviedol pitnú vodu na ihrisko, čo chýba hlavne športovcom a deťom, ktoré na ihrisku trénujú. Či bolo požiadané o dodatočné stavebné povolenie na túto vetvu Eugen Jeckel nikdy verejne nepovedal.

4.            Vodovod na Borinskej: tu sa chváli cudzím perím, pretože obec mala na krku už žalobu (podaná už na súde) od firmy Staveko za to, že si túto stavbu objednala (ešte za Juriku), ale ju nezaplatila. Za dohodu so Stavekom môžeme ďakovať Marošovi Sýkorovi, ktorý už od r.2020 túto problematiku neustále otváral na Obecnom zastupiteľstve, čo je možné dohľadať. V zápisniciach a videách zo zasadnutí. Ak Eugen Jeckel nechcel blamovať, musel prijať dohodu o urovnaní s firmou Staveko. Do toho bol však dotlačený hlavne Marošom Sýkorom.
Na záver treba dodať, že sa jedná len o rúru, ktorá je zatiaľ bez vody.

7.            Optika do domov FTTH: Eugen Jeckel píše: „je to síce projekt Telekomu pre obyvateľov – ale nevyhnutný je a bol denný manažment zmien výstavby, reklamácií“. Keď sme Eugena Jeckela volali Zuzka Ivákova, ja a Maroš Sýkora, že nech sa ide pozrieť ako rozkopávajú a zasýpajú cestu pri Pútnickom mlyne, napriek niekoľkým prísľubom tam neprišiel. Čakali sme na neho skoro 3 hodiny. Jednoducho neprišiel. Napriek prísľubu. Takže takýto denný manažement.

8.            Obecná dátová sieť: v súčasnej dobe sú aj dôležitejšie investície, ako uvedené. Na uvedené neboli schválené financie z rezervného fondu.

9.            Kanalizácia na Štúrovej: Už niekoľko rokov upozorňujem na túto kanalizáciu, aj s Jozefom Brestovanským. Slová Eugena Jeckela: mám znalecký posudok. Ďalšia veta znie: ešte som ho nezadal. Na znalecký posudok nepotrebuje schváliť financie obecným zastupiteľstvom, V kapitole, z ktorej by sa tento posudok hradil, je dostatok financií a posudok sa nemôže vyhotoviť z financií rezervného fondu. Ako poslanci sme nikdy nedostali nejakú ucelenú informáciu, ako sa situácia s touto kanalizáciou vyvíja. Eugen Jeckel odmietol poskytnúť oficiálne rozhodnutia zo súdu či okresného úradu poslancovi Jozefovi Brestovanskému.

Takže aký je stav? Vraj už má pripravenú dohodu s VMBB a vraj je aj známa cena za túto kanalizáciu. Ale nič sa do obecného zastupiteľstva nedostalo. Tajnostkárske jednanie s VMBB s.r.o. a teda so Stanislavom Kušpálom ako konateľom hádže na to všetko tieň podozrenia, že tu môže byť niečo nekalé.

11.          To, o čo sa dlhoročne snažíme hlavne so Zuzkou Ivákovou, aby sa tu zaviedol 5.ročník a neskôr aj celý II.stupeň, ale nebolo to pochopené zo strany vedenia obce zrazu od septembra 2022 pôjde?

13.          Stanovisko EIA spracoval a koordinoval Dušan Statelov, nie Eugen Jeckel. Tu je to chválenie sa cudzím perím

14.          Riešenie odpadov: Stalo sa bežnou praxou, že väčší producent zmesového aj triedeného odpadu zaplatí ročný poplatok menší, ako ten, čo ho produkuje menej. Eugen Jeckel nespomína vo svojom sumári, že zrušil každotýždňový zvoz smetí aj napriek porušeniu VZN. Svojvoľné rozhodnutie. Skenovanie smetí a triedeného odpadu si nechce priznať, že je nezmysel, lebo to deformuje a komplikuje výpočet poplatkov na nasledujúci rok.
Neinformuje o tom, že zriadil čiernu skládku bioodpadu v katastri Stupavy a zároveň tam s jeho súhlasom resp. na jeho odnet bol vyvezený aj asfaltový frézing z Karpatskej ulice.
Na Budovateľskej ulici je kopa nafrézovaného asfaltu už viac ako rok.

Moju žiadosť o dodanie mojej štatistiky za odpady za minulý rok zamietol s vysvetlením, že by som tomu nerozumel a že aj tak sú v systéme chyby a je nepresný. K tomu nemám čo dodať.

15.          Zmluvou s cirkvou ohľadom vysporiadania pozemkov pod Južnou cestou chce zakryť to, že táto cesta bola na čierno postavená bez povolenia cirkvi za starostovania Juriku. Južná cesta nemá stavebné povolenie

17.          Rekonštrukcia domu smútku: na uvedené upozorňoval starostu Jeckela už poslanec Brestovanský koncom minulého roka. Následne začiatkom tohto roka aj ďalší zlí poslanci. Ak by na to nepoukázali, že v akom stave je dom smútku, nedošlo by k výmene okien, ani k jeho vymaľovaniu.

18.          Hydrant na odber pitnej vody pri starej studni na Karpatskej: o uvedené žiadajú obyvatelia hlavne Borinskej ulice už dávno, zámer bol schválený už na jar tohto roka, financie na uvedené v lete, stavba niekoľko týždňov bezdôvodne stála

20.          Cykloprístrešok so solárnym dobíjaním. Pôvodný návrh bol umiestniť ho na parkovisku na Karpatskej ulici nad údolím. Starostovi bolo navrhnuté lepšie umiestnenie, na námestí, avšak toto nebolo prijaté s pochopením. Nakoniec sa z uvedeného starostovho odpočtu činnosti dozvieme, že prístrešok má byť na námestí pri škole.

Všetky uvedené veci sú dohľadateľné buď v zápisniciach zo zasadnutí obecného úradu alebo vo videozáznamoch z rokovania zastupiteľstva.

 Eugen Jeckel sa z veľkej časti chváli cudzím perím, koľko tu toho porobil a zabezpečil. Len pozabudol, že mnoho z toho boli práve podnety zlých poslancov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára