Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

štvrtok 24. marca 2016

Obecné zastupiteľstvo – 23.3.2016 - moje postrehy (doplnené 24.3.2016)

Moje postrehy ku zastupiteľstvu, ktoré sa koná dnes 23.3.2016. Je dosť zaujímavé. Vyjadrení, komentárov a svojich interpretácií zákona je tu dosť. Komentár pribudne určite.

Moje zhrnutie (aktualizované 24.3.2016):
Tak a máme po zasadnutí. Čo ma zaujalo hneď na začiatku zasadnutia OZ? Niektorí kandidáti sa tak ako pri predchádzajúcich voľbách, začali o dianie v OZ zaujímať až na poslednom zasadanutí pred voľbami. Dovtedy nič. Prišli, posedeli. Takto sa získava prehľad o dianí sa v OZ aj obci, dlhodobo aj krátkodobo. Veď hej, treba sa prísť pozrieť. Jeden kandidát vo svojom statuse napísal, že sa zúčastnil zasadnutia OZ. Atmosféra vraj bola predvolebná. Atmosféra bola ako po minulé zasadnutia, v ničom sa nelíšila. Ale veď hej, treba hodnotiť podľa toho, že sa niekto prišiel pozrieť prvýkrát. Keby neboli za dverami voľby starostu, ani jeden z kandidátov, čo sa boli pozrieť, by isto neprišli.

Pred samotným zasadnutím OZ bolo veľmi (doslova veľmi) krátke pracovné stretnutie (15-minútové). V bodoch rokovania OZ boli dva návrhy VZN. Nie je podstatné, o čom boli návrhy . Podstatné je, ako boli predložené. Do obecnej tabule boli vyvesené 9.3.2016, podľa zákona 369/1990, musí návrh VZN visieť a byť zverejnený 15 dní. 15-ty deň vyvesenia uplynul v deň konania OZ o polnoci, čiže nebola naplnená litera zákona. Marcel Porges ako zastupujúci starosta však túto vec ignoroval a pre neho toto nie je zásadný problém, teda rozumejme, zásadný problém nie je dodržiavanie zákona.  Jeho slovami sa jedná o „brutálnu formalitu“, „veľký formalizmus“ ba až „banalitu“. Dodržiavanie zákona je teda „brutálna formalita“, „veľký formalizmus“ a „banalita“. Veď ako vždy. Zákon ho netrápi.

Pri schvaľovaní programu boli z uvedeného dôvodu nedodržania zákonom stanovených lehôt vyškrtnuté oba predkladané návrhy VZN. Obyvatelia navrhovanej ulice síce boli nespokojní, ale dúfam, že toto vysvetlenie pochopili. Nič proti novému názvu ulice, ale zákon treba dodržiavať. Oba návrhy predkladal zástupca starostu.

Dostali sme neurčitú informáciu o rokovaní so Stanislavom Kušpálom, ktorý stojí za problémami na Tálkoch a za kanalizáciou na Štúrovej ulici. Vraj rokovali aj 5 hodín, nebolo zodpovedané o čom.

Pripomienky boli k vyhotoveniu chodníka na cintoríne. Akosi sa zabudlo na širší priestor pred domom smútku, kde pri poslednej rozlúčke so zosnulým, musia ľudia naďalej stáť na zemine (teraz) alebo v budúcnosti na tráve. Asi tu ten, kto to takto navrhol, nikdy na pohrebe nebol.

Hovorilo sa aj o plynovode, jeho ochrannom pásme a o stavbách na „plyne“. Konkrétne je to Marialand, 4 apartmánové dvojdomy, fitpark. Z toho vyplýva, že na ploche medzi futbalovými bránkami taktiež nemôže stáť nejaká stavba, park a podobne. Teda ani zberný dvor, ako sa o mne šíri, že ho tam chcem vybudovať. Toto tvrdenie je vytrhnuté z kontextu a zavádzajúce. Ja tam zberný dvor budovať nechcem a ani nebudem. Ale čo sa tohto územia týka, kto má maslo na hlave? SPP alebo ten, čo tam tieto stavby postavil? Budúcnosť ukáže.

Na programe boli aj 3 protesty prokurátora voči prijatým VZN v minulosti. Argument, že VZN sa môže zrušiť len zrušujúcim VZN, ktoré ale musí spĺňať už vyššie uvedenú lehotu na vyvesenie, potvrdil aj telefonát prokurátora hlavnej kontrolórke. Po týchto argumentoch predkladateľ Marcel Porges stiahol tieto 3 návrhy uznesení. To, že takýto proces pripadá predkladateľovi scestný, je už len jeho uhol pohľadu.

Julo Dubovský predniesol svoju správu o Prvej Mariatálskej prevádzkovej s.r.o., čo sa teraz aktuálne rieši, aký je stav spoločnosti. Rozhodnutie, čo s ňou by malo byť riešením budúcich OZ.

Julo Dubovský ďalej vysvetlil, že mimoriane vydanie Mariatálu podľa jeho štatútu má v kompetencii redakčná rada. Ďalej, že treba aktualizovať štatút Mariatálu, nakoľko je tam niekoľko nepresností. Nesúhlasí s tvrdením Marcela Porgesa, ktorý tvrdí, že vydavateľom je obec, štatutárom je on a preto rohodol, ako rozhodol. Marcel Porges si nezabudol utrieť ústa o mňa, že chcem lustrovať alebo inak zasiahnuť do vydania (textov, vidieť ich a pod.). Faktom však je, že požiadavku na zvolanie redakčnej rady dali nezávisle na sebe 5 poslanci cca. pred 2 týždňami, teda ešte dávno pred tým, ako mali byť zaslané príspevky do tohto vydania, t.j. zaslanie príspevkov do 21.3.2016. Tak aké ovplyvňovanie príspevkov? To je zlý výklad a zavádzanie pánov Marcela Porgesa a Michala Hollého, ktorí toto stále prezentujú. Ale zavádzanie ich osobami nie je pre mňa nič nové. Michal Hollý si obtrel o mňa ústa, že tvrdím nepovedané, snažil sa ma poučovať ako sa mám správať, od neho, ktorý tak háji praktiky trestne stíhaného exstarostu Radovana Juriku, to vyznie smiešne. Prečo sa Michal Hollý tak bije do pŕs? Kde ho tá topánka tlačí? Zavádzanie to mu ide.

Adriana Doležalová slušne vysvetlila Marcelovi Porgesovi, že tiež poslala email ohľadom Mariatálu, ale že do dnešného dňa nedostala od neho žiadnu odpoveď. Doteraz v žiadnom volebnom Mariatáli nebol žiaden úvodník, ale teraz zrazu treba. Julo Dubovský mu to elegantne vysvetlil. Mimoriadne vydanie áno, ale bez manipulovaného úvodníka. Marcel Porges to, že robil volebné vydania Mariatálu v minulosti a zároveň kandidoval, už on ako problém nevidí, že mal priamy dosah na jeho obsah. Hlasovanie o vydaní volebného Mariatálu, ale bez úvodníka s prílohami dopadlo nasledovne: 4 za, 3 proti, ja som sa zdržal (z morálneho a etického dôvodu), jeden neprítomný. Marcel Porges povedal ale jeden fakt: 4 kandidáti sa odvolávajú na tento úvodník. Nie je toto manipulovanie týchto prezentácií  a podsúvanie volebných tém Marcelom Porgesom? A Michal Hollý hovorí: „tak to vyjde, ako to má byť...“rozumejme, ako to naplánoval Marcel Porges. 

Prečo mám pocit, že Jurikovcom resp. teraz Porgesovcom ide vo voľbách o veľa. Vodu kážu, víno pijú. A správanie Marcela Porgesa a spol. mi pripomína knihu Ladislava Mňačka: Ako chutí moc

Jozef Brestovanský vyčítal Marcelovi Porgesovi, že na minulom OZ stiahol návrh VZN, aj keď ho predkladal poslanec, teda Jozef Brestovanský. Predkladaný návrh sa buď pri schvaľovaní vypustí z programu, alebo predkladaný návrh stiahne predkladateľ, nie ten, čo vedie schôdzu, ak nie je predkladateľom.

Michal Hollý (z môjho pohľadu) neuniesol argument obyvateľa Marianky, opustil sálu a prechádzal sa vo vestibule. Argument, že uznesenia, ktoré odmietli podpísať overovatelia zápisnice kvôli procesnej chybe, podpísal aj poslanec, ktorý pri hlasovaní o niektorom uznesení vôbec nebol prítomný v sále. Aby som vysvetlil, bývalý ex-starosta Radovan Jurika, keďže uznesenia nepodpísali overovatelia, zvolal poslancov, a dal tieto uznesenia podpísať všetkým poslancom. Ja som pri tom nebol.

Ďalej niektorí zamestnanci obecného úradu neuniesli príspevok obyvateľa Marianky, v ktorom kritizoval písanie a obsah zápisníc zo zasadnutí OZ. Môj názor je, že zamestnanci by mali byť školení ako sa správať k obyvateľom obce a nie arogantne im komentovať ich príspevky alebo postrehy. Mali by mať viac sebeovládania a empatie.

Pozn.: Empatia je schopnosť vcítiť sa do vnútorného citového a zážitkového sveta iných ľudí. Empatia veľmi súvisí so schopnosťou počúvať. Je to veľmi cenná vlastnosť. Podobne ako zlosť, hrôza a smútok, aj empatia patrí do nášho základného biologického vybavenia.
Empatia je schopnosť pochopiť druhého ako seba samého, vcítiť sa do jeho kože, vidieť jeho očami, počúvať bez predsudkov, vedieť sa vcítiť do postavenia druhého, vedieť odhadnúť jeho potreby, nerobiť súdy - ale ostať samým sebou.
Empatia stojí medzi apatiou a sympatiou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára