Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

piatok 4. marca 2016

Urbanizácia a trvalo udržateľný rozvoj (doplnené 7.3.2016)

Marianka – dedinka alebo prímestská zóna?

Marianka, naša dedinka sa dnes  už môže nazvať prímestskou zónou. Je pod tlakom postupujúcej výstavby, nakoľko má malú vzdialenosť od hlavného mesta a navyše  má výbornú dostupnosť k mestu s dopravným napojením MHD.

Je prebiehajúci proces urbanizácie Marianky ako prímestskej krajiny v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, keď dochádza k zaberaniu a degradácii krajiny?
Odpoveď na otázku si dá každý sám podľa nastavenia svojej optiky už pri pohľade na vstupe do obce,  kde nás víta bilboard s nápisom: Vitajte v Marianke.

Vitajte v Marianke
Miestna verejná správa plní veľmi dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní vývoja smerom k trvalo udržateľnej a občianskej spoločnosti, pretože mnohé problémy a ich riešenia majú svoje korene práve v činnosti na miestnej úrovni a tým nemáme na mysli len súčasnú, ale aj všetky predchádzajúce miestne verejné správy.
Miestna verejná správa má nastroj na regulovanie a to je platný Územný plán a jeho Zásady a Regulatívy a tiež Stavebný zákon.

Územný plán obce v Záväznej časti - regulatívy – určuje  minimálnu veľkosť pozemku 800 m2 (do r. 2009 to bolo 500m2), s výnimkou pôvodných parciel, ktoré sú menšie ako požadovaná výmera, je možné stanoviť výmeru na 500 m2, pričom celkový rozsah výnimiek nesmie presiahnuť 5 % územia regulačného bloku, tiež určuje % zastavanosti, výšku oplotenia, maximálnu výšku oporných múrov, a ochranné pásma rôzneho druhu.
Pohľad na Marianku, lokality Spodky a Lúky
Ochranu  krajiny máme teda obsiahnutú v Územnom pláne, aká je však realita?

Z hľadiska urbanizmu pozrime sa na celú novú zónu  pri vstupe do obce Pod Bednárovým – Spodky, tak napríklad Lipová ulica,  rozlohu pozemkov nad 500 m2 má cca  40 pozemkov, rozlohu pod 500m2 má cca 120 pozemkov (podľa údajov z katastrálnej mapy). V tejto lokalite nie je výnimka, keď dom má zastavanú plochu 85m2 a pozemok k domu 190 m2.
Agátová ulica je na tom o niečo lepšie, počet pozemkov s rozlohou nad 500m2 je cca 60, pozemkov s rozlohou pod 500 m2 je cca 20.
V tejto lokalite sú postavené aj dvojdomy, pričom územný plán hovori o samostatne stojacich rodinných domoch, niektoré domy majú vzdialenosť medzi protiľahlými stenami 4m, čo je minimálna vzdialenosť v stiesnených podmienkach, nie v podmienkach novej zástavby v otvorenom priestore voľnej zástavby.
Ide o porušovanie záväzného dokumentu ako je Územný plán, či už verzie z r. 2006 alebo Zmien a Doplnkov z r. 2009, a porušovanie stavebného zákona.
Stavebné povolenia boli vydané prevažne v období r. 2006-2010.

Vpredu lokalita Lúky, vzadu lokality Kraciny (vľavo) a Ovsisko (vpravo)
V Územnom pláne  je aj určená  plocha  na športoviská, ktoré sa môžu využívať dočasne ako spevnené plochy na   záchytné  parkovisko osobných  áut a autobusov (blok 44), táto plocha sa v súčasnosti využíva na Detské ihrisko Marialand (vo vlastníctve obce) a nad ním futbalové ihrisko. Na tejto ploche sú však postavené aj tzv. 4 apartmánové dvojdomy (teda  v rozpore s ÚP).

V súčasnosti sa porušuje Územný plán na Lúkach, kde sú určené pozemky o rozlohe minimálne 800 m2, pôvodne veľké pozemky sa preparcelovali geometrickými plánmi po r. 2010. Pri pohľade na katastrálnu mapu môžete vidieť, že niektoré pozemky majú rozlohu spĺňajúcu regulatív UP a niektoré boli preparcelované na cca 300 a 400 m2. Stavebné povolenia boli vydané v r. 2009. Kolauduje ich  súčasná miestna verejná správa.
Mnohých ľudí, ktorí bývajú v domoch, ktoré nemôžu skolaudovať z dôvodu neskolaudovanej cesty, by môžno zaujímalo, že práve táto lokalita je výnimkou. Tu sa skolaudovali domy, aj keď hlavná prístupová cesta skolaudovaná nie je.

Do budúcnosti sa dá predpokladať, že bude narastať tlak na zmenu územného plánu vďaka postupujúcej výstavbe smerom na vidiek z hlavného mesta, pričom už teraz v katastri obce Marianka zostalo len málo plôch, ktoré nie sú určené na bytovú a inú výstavbu. A tie by sa mali zachovať pre budúce generácie, a týka sa to hlavne lesných  pozemkov.
Akékoľvek otváranie  územného plánu, môže priniesť požiadavku vlastníkov  na zmenu funkčného využitia z dôvodu ekonomického zhodnotenia ich pozemkov.

Domy na husto – ale predsa.  Niekto ich volá spadnuté paneláky.  Aká je asi  miera súkromia na tak malom pozemku? Hustá zástavba prináša so sebou negatíva pre ich obyvateľov, väčšia hustota osídlenia je priamoúmerná  s  nižšou  mierou súkromia, a to má za následok  zhoršenie medziľudských vzťahov. Je potrebné si uvedomiť, že dôsledky takejto výstavby sa už odstrániť nedajú.

Doplnené 7.3.2016
Na nasledovných obrázkoch je vidieť predaj pozemkov v lokalitách Lúky a Spodky (domy na plyne), kde vôbec nie je dodržaná podmienka minimálnej výmery stavebného pozemku. Nič proti ich terajším majiteľom, len tu obec zlyhala v dodržiavaní Územného plánu a vyšla v ústrety developerovi nie že mierne, až neuveriteľne.
Lokalita Spodky tzv. domy na plyne (klikni na obrázok pre zväčšenie)
Lokalita Lúky Sedmokráskova ul. (klikni na obrázok pre zväčšenie)
Kto tu zlyhal? Obec? Stavebný úrad? Starosta, za ktorého sa toto dialo?

2 komentáre:

  1. Zlyhala odveká ľudská chamtivosť po peniazoch. Mala sa v tých časoch proste krotiť.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Preco sa lokalita Spodky nazyva domy na plyne?

    OdpovedaťOdstrániť