Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

pondelok 6. októbra 2014

Konflikt záujmov terajšieho starostu

Na začiatok treba vedieť, že Radovan Jurika je spoločníkom v Advokátskej kancelárii Jurika & Keltoš, ktorá poskytuje obci Marianka právnické služby. Zmluva bola uzatvorená ešte za starostovania Viliama Bolgáča. Terajší starosta nemal snahu túto vec zmeniť tým, že by právnické služby poskytovala resp. že by vysúťažil inú právnickú firmu alebo právnika, ale uzavrel dodatok k
tejto zmluve, kde boli definované jasné odplaty za právnu pomoc pri priestupkoch, pokutách a pod. Dodatok zmluvy je k nahliadnutiu na linku tu: -> Dodatok zmluvy AK Jurika&Keltoš.

Malá, ale dôležitá poznámka: Dodatok zmluvy nebol po podpise do 3 mesiacov zverejnený, čo je podmienkou platnosti zmluvy, a teda aj tohto dodatku.

K snahe pribudla len snaha o vypísanie konkurzu na obecného právnika, ale to až teraz, na konci 4-ročného funkčného obdobia. Ale bez úspechu.

Na základe poskytnutých informácií od skupiny právnikov združených vo VIA IURIS sú nasledovné informácie:

Ku konfliktu záujmov terajšieho starostu Radovana Juriku treba napísať, že sa tu treba riadiť zákonom č.  400/2009  Z.z. o štátnej službe ktorého ustanovenie § 60 ods. 1 písm. d) uvádza: Štátny zamestnanec je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo na prospech iného „Ďalej písmeno m) toho istého odseku stanovuje povinnosť  štátneho zamestnanca „ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladať s ním účelne a hospodárne a využívať ho iba na oprávnené účely“.

Ak funkcionár využíva svoju funkciu na zadováženie si osobného prospechu a získanie zákaziek porušuje tým rovnako ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, konkrétne jeho článok 4 ods.1, ktorý stanovuje nasledovné: „Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. „

Ďalej článok 4 ods. 2 písm. a) toho istého zákona uvádza: „Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie“ a článok 4 ods. 2 písm. c) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk s obcou

Ak je starosta spoločníkom v právnickej kancelárii porušuje rovnako Čl. 5 ods. 2 uvedeného zákona, ktorý uvádza: „Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.“

Nakoniec by sme chceli spomenúť trestný zákon (zákon č. 300/2005 Z.z.) a jeho ustanovenie § 326, ktoré upravuje skutkovú podstatu trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Jeho odsek 1 písmeno a) uvádza:  „Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.“.Ak teda osoba, vďaka svojej funkcii starostu získava zákazky pre svoje súkromné firmy a pripravuje tak o majetok obec, koná spôsobom odporujúcim zákonu - porušuje svoje povinnosti stanovené zákonom č. 400/2009 Z.z.  o štátnej službe a ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré jej kážu konať vo verejnom záujme a nie pre dosiahnutie osobného prospechu a tým pádom sa môže dopúšťať aj trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa upraveného v § 326 Trestného zákona.

Koniec poskytnutých informácií od VIA IURIS.


Rozbor financií od obce Marianka, zaplatených AK Jurika&Keltoš bude v ďalšom príspevku.

11 komentárov:

 1. To teda sila je, dobre že to zverejňujete....

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Starosta obce nie je štátny zamestnanec, preto vyššie uvedené je účelovo zavádzajúce.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. pise to VIA IURIS, zeby ucelovo zavadzali?

   Odstrániť
  2. Kto to je VIA JURIS? Kto ich platí? Ono majú patent a rozum na všetko.

   Odstrániť
 3. a co ine je ako statny zamestnanec, ked dostava plat od statu?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. To ste ako prišiel na to, že dostáva plat od štátu? Sledujem, že sa v tom vyznáte. Možno časť platu dostáva aj od Vás, pokiaľ tejto obci poriadne platíte dane. Platíte ich? Ak nie, potom POZOR na pokutu od obce. A tá bude oprávnená.

   Odstrániť
 4. starosta je verejnym cinitelom
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Verejn%C3%BD_%C4%8Dinite%C4%BE

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Tento komentár bol odstránený správcom blogu.

   Odstrániť
  2. dane platime vsetci, ale koniec koncov podielove dane chodia z ministerstva financii, a to je co ? statna organizacia alebo sukromy podnik?, takze dojdu od statu, sice sprostredkovane ale od statu nie od teba CMUK ty POKUTA

   Odstrániť
 5. Tento komentár bol odstránený správcom blogu.

  OdpovedaťOdstrániť