Záujemcom o automatické zasielanie notifikácií o nových príspevkoch

Ak máte záujem o automatické odoberanie emailov o nových príspevkoch, tak sa zaregistrujte v políčku v ľavej lište

Stránky

utorok 7. októbra 2014

Vyjadrenie Regionálnych ciest Bratislava k stavbe Južná cesta

 Na priloženom linku -> Vyjadrenie Regionálne cesty BA je postoj resp. vyjadrenie jedného z účastníkov konania o Južnej ceste.

Túto cestu sa snaží terajší starosta rýchle skolaudovať, konanie spája s vydaním dodatočného stavebného povolenia, čo v bežnom živote poriadne pokutuje (vydávanie dodatočných povolení alebo
zmien stavieb, ak už stoja).

NIE SOM PROTI Južnej ceste, ale za to, aby sa proces jej stavania, investovania a povoľovania a kolaudovania riadil pravidlami, zákonmi a predpismi, ktoré platia pre každého. Aby sa pri tomto procese rešpektovali pripomienky ľudí, okolo ktorých cesta vedie. Ale hlavne nech je Južná cesta BEZPEČNÁ.

Fakty:

  • stavba nemá platné stavebné povolenie, lebo nebolo vydané.
  • na konaní bolo viacero účastníkov konania, od vlastníkov dotknutých pozemkov až po dotknuté organizácie
  • vyjadrenie RC BA je len jedným z nesúhlasných stanovísk k tejto ceste, ktoré žiadajú zmenu projektu alebo jeho už realizácie
  • stavebníkom je podľa ohláseného konania Prvá Mariatálska s.r.o., nie obec Marianka
  • v zmluve o spolupráci medzi obcou Marianka a Ing. Alexandrom Čerevkom je spísané financovanie tejto stavby. Či je táto zmluva podpísaná alebo nie, neviem posúdiť, nakoľko mám dva druhy poskytnutých informácií. Od starostu Radovana Juriku priamo mne a od starostu Radovana Juriku poskytnutých iným osobám. Informáciu k tomuto dám do ďalšieho príspevku

Nie je jasné financovanie, ale podľa zmluvy ( jej znenie je tu ->  Zmluva o Južnej ceste ) má obec voči investorovi záväzky, teda zmluva nie je súkromná, ale narába sa v nej s verejnými financiami obce. Nebola zverejnená, či bola podpísaná, vie len starosta. Nezverejnením do 3 mesiacov od podpisu zmluva nenadobúda platnosť. (PODĽA ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) V ZNENÍ  ZÁKONA Č. 546/2010 Z. Z. A ZÁKONA Č. 382/2011 Z.Z.)

Podstatné je, že pri tejto stavbe nie sú rešpektované vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a ani ostatných účastníkov konania.

Ako to bude ďalej po tomto vyjadrení, sa treba spýtať starostu Radovana Juriku, nakoľko toto je jeho dieťa a ním propagovaná stavba verejnoprospešného charakteru, ktorú má už taktiež tradične označenú svojou pamätnou tabuľkou, na ktorej okrem iného nie je meno investora Alexandra Čerevku, ale je tam uvedená obec v spolupráci s www.novamarianka.sk. Prečo? To je otázka na Radovana Juriku.


1 komentár:

  1. Vyjadrenie Regionálnych ciest presne hovorí o tom čo tej ceste chýba, bohužiaľ sa asi nikdy nedožijeme toho aby bola dostavaná v zmysle tohoto vyjadrenia, lebo stavebný úrad ju skolauduje tak ako je a bude vymaľované, lebo tu nie je stavebný úrad preneseným výkonom štatnej správy, tu je tento úrad preneseným výkonom svojvôle starostu

    OdpovedaťOdstrániť